Iniciatívy

Akadémia .eu

Aby sme previedli do praxe viac ako 50 rokov kumulatívnych skúseností v oblasti systému doménových mien, EURid na začiatku roku 2015 otvoril Akadémiu .eu. Jej hlavným cieľom je prispieť k vzdelávaniu kolegov, registrátorov a budúcich generácií tohto odvetvia o základoch internetu, jeho histórii, fungovaní a marketingu, administratívnych, bezpečnostných a právnych aspektoch. Motto akadémie „učíme sa spolu“ je základom rôznych plánovaných akcií.

Od roku 2015 zabezpečujeme interné alebo externé školenia a stáže pre študentov vysokých škôl a členov komunity DNS.

Každý, kto má záujem dozvedieť sa viac o hore vymenovaných oblastiach alebo o akýchkoľvek iných záležitostiach týkajúcich sa DNS, môže nám poslať správu na adresu [email protected]. Ozveme sa vám a navrhneme vzdelávací program, ktorý bude vyhovovať vaime potrebám.

Web Awards

.eu Web Awards je online súťaž, ktorá sa začala v roku 2014, s cieľom oceniť najlepšie  .eu, .ею alebo .ευ webové stránky v piatichkategóriách: Leaders, Rising stars, Laurels, House of .eu, Better World.

V priebehu rokov sme prostredníctvom .eu Web Awards predstavili a zvyšovali viditeľnosť stoviek krásnych, inovatívnych a pôsobivých webových stránok.

Viac informácií nájdete na našej oficiálnej stránke Web Awards.

Umelecká súťaž

Umelecká súťaž SAFEonLINE dopĺňa vzdelávacie a informačné aktivity spoločnosti EURid v oblasti online bezpečnosti z jedinečného kreatívneho pohľadu.

V našej prvej súťaži v roku 2019 sme vyzvali mladých umelcov, študentov stredných škôl, aby zobrazili ľubovoľný aspekt kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti na internete vo forme plagátu vlastného návrhu. Prizvaním stredoškolských umelcov do tejto súťaže sme chceli pritiahnuť ich pozornosť a pozornosť dospelých - ich rodičov a učiteľov - na bezpečnostné výzvy moderného digitálneho sveta.

Viac informácií nájdete na strínke Art Competition.

Code Week

Program Code Week je iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť kódovanie a zvýšiť digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Sme radi, že sme súčasťou tejto iniciatívy už od roku 2016. S cieľom dosiahnuť pozitívny vplyv na mládež organizujeme stále viac bezplatných workshopov a interaktívnych stretnutí pre deti a učiteľov rôzne po Európe a to v snahe naučiť ich základy kódovania, programovania a robotiky.

Podujatia v našom obore

Ako aktívny člen internetovej komunity považujeme za dôležité, aby sme boli prítomní na menších aj väčších podujatiach nášho odvetvia, zdieľali svoje vedomosti a dohnali trendy. Pravidelne sa zúčastňujeme na niekoľkých podujatiach po celej Európe, ako napríklad DigitalK, Digital Assembly a Cloudfest.