Přeskočiť na hlavný obsah

Žiadosť o prístup k osobným údajom

Upozorňujeme, že tento formulár sa na vás nevzťahuje, ak už nie ste držiteľom doménového mena registrovaného pod doménou .eu alebo jej variantami v iných skriptoch.

Pred vyplnením a odoslaním tohto formulára si pozorne prečítajte naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Kliknutím na tlačidlo "odoslať" (nižšie), uplatňujete svoje právo na prístup k vašim osobným údajom, ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Vyplnený formulár bude predložený EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgicko.

Upozorňujeme, že vašu žiadosť môžeme spracovať len vtedy, ak máme dostatočné dôkazy o vašej totožnosti.

Po obdržaní vyplneného formulára vám odpovieme do 30 dní.)

VYHLÁSENIE

Kliknutím na tlačidlo "odoslať" (nižšie) potvrdzujem, že som osobou uvedenou v tomto dokumente a že tento formulár odovzdávam vo vzťahu k mojim osobným údajom. Potvrdzujem, že všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú pravdivé, presné a úplné. Chápem, že informácie, ktoré som poskytol/la, môže spoločnosť EURid použiť na overenie mojej identity a k hladaniu informácií, na ktoré sa vzťahuje moja žiadosť.
 

Upozorňujeme, že tento formulár sa na vás nevzťahuje, ak ste držiteľom doménového mena registrovaného pod doménou .eu alebo jej variantami v iných skriptoch.

Pred vyplnením a odoslaním tohto formulára si pozorne prečítajte naše Pravidlá ochrany osobných údajov.

Kliknutím na tlačidlo "odoslať" (nižšie), uplatňujete svoje právo na prístup k vašim osobným údajom, ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Vyplnený formulár bude predložený EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgicko.

Upozorňujeme, že vašu žiadosť môžeme spracovať len vtedy, ak máme dostatočné dôkazy o vašej totožnosti.

Po obdržaní vyplneného formulára vám odpovieme do 30 dní.)

Aby sme mohli posúdiť vašu identitu a zabrániť neoprávnenému zverejneniu vašich osobných údajov, môžeme požiadať o dôkaz o vašej totožnosti.

VYHLÁSENIE

Kliknutím na tlačidlo "odoslať" (nižšie) potvrdzujem, že som osobou uvedenou v tomto dokumente a že tento formulár odovzdávam vo vzťahu k mojim osobným údajom. Potvrdzujem, že všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú pravdivé, presné a úplné. Chápem, že informácie, ktoré som poskytol/la, môže spoločnosť EURid použiť na overenie mojej identity a k hladaniu informácií, na ktoré sa vzťahuje moja žiadosť.