Akreditačné kritériá

Ak sa chcete akreditovať ako registrátor, musíte spĺňať nasledujúce kritériá:

Máte vlastné funkčné webové stránky.

Ak ponúkate registračné služby doménových mien, vaša webová stránka musí byť dostupná aspoň v jednom oficiálnom jazyku Európskej únie a obsahovať:

  •  kompletné údaje o spoločnosti (ako oficiálne meno spoločnosti, právna forma, registračné číslo, adresa, telefón, emailová adresa a webová);
  •  zákaznícka podpora minimálne v jednom oficiálnom jazyku Európskej únie;
  •  jednoznačné informácie o ponúkaných službách a cenách;
  •  overenie dostupnosti domény, alebo odkaz na whois.eurid.eu.

Ak sú služby registrácie domén zaistené prostredníctvom tretej strany, ste zodpovední za ponuky takejto tretej strany.

Máte technické kompetencie k implementácii a podpore registračných služieb doménových mien profesionálnym a odborným spôsobom.

Potvrdzujete, že vaša finančná situácia je uspokojujúca (vyhradzujeme si právo požadovať ďalšie dôkazy vašej finančnej stability).