Čo je DNSSEC?

DNSSEC alebo Domain Name System Security Extensions je bezpečnostný protokol internetu, ktorý znižuje riziko toho, že návštevníci Vašej internetovej stránky budú presmerovaní na falošné stránky, ak do svojho prehliadača napíšu adresu Vašej webovej stránky, ktorá je chránená technológiou DNSSEC.

Ako to funguje

Keď vyhľadávate doménu alebo URL, tento proces zahŕňa sériu otázok a odoziev, vždy keď Váš prehliadač vyšle žiadosť o nájdenie internetovej stránky, ktorú hľadá. Môže však Váš prehliadač dôverovať odozve, ktorú dostane? Ako môže vedieť, že tá odozva nebola pozmenená treťou stranou?

Prehliadače a názvové servery dokážu vďaka technológii DNSSEC skontrolovať, či odpovede, ktoré prijmú, sú autentické. To znamená, že používatelia internetu majú malú šancu byť presmerovaní na falošné internetové stránky.

Technológia DNSSEC funguje tak, že na každom stupni infraštruktúry internetu kontroluje odpovede, čo sa nazýva Domain Name System (Systém názvov domén) alebo DNS. Každý stupeň infraštruktúry ručí za stupeň nad týmto stupňom, čo je známe ako „reťazec dôvery“.

Upozorňujeme, že nie všetci registrátori v súčasnej dobe ponúkajú túto službu.

Čo je služba „Registry Lock“

Služba Registry Lock poskytuje pridanú ochranu tým doménam ktoré majú z tohto stavu prospech. Túto službu možno použiť na poskytnutie vyššieho stupňa bezpečnosti domén. Je určená na zníženie potenciálu neúmyselných zmien, odstránení alebo transferov. Vďaka službe Registry Lock Service môžete využívať najvyšší stupeň zabezpečenia Vašich najcennejších a viditeľných domén.

Ak chcete využívať službu Registry Lock, obráťte sa na svojho registrátora, ktorý vám potvrdí, či ponúkajú tento typ služby. Na našom zoznam registrátorov môžete vyhľadávať podľa lokality, jazyka alebo ponúkaných služieb.

DNSQuality skóre

DNSQuality skóre je nástroj, ktorý vyvinula spoločnosť EURid. Je odrazom kvality konfigurácie DNS (Domain Name System) daného doménového mena.

EURid vykonáva týždenne technické kontroly všetkých aktívnych doménových mien, pričom každý týždeň vypočítava nové DNSquality skóre pomocou sledu testov. Tieto testy sa vykonávajú pre každé doménové meno, ktoré je prepojené aspoň s jedným menným serverom a má status „Používa sa“. Každý vykonaný test pridelí určitý počet bodov a celkový počet bodov je v DNSQuality skóroch vyjadrený v percentách.
Testy zahŕňajú:

  • Či je doménové meno dostupné cez IPv4 a IPv6;
  • Či všetky menné servery spojené s doménovým menom odpovedajú; 
  • Či je doménové meno chránené DNSSEC (Domain Name Security Extensions).

Držitelia doménových mien môžu vyhľadať DNSQuality skóre svojich doménových mien prostredníctvom účtu „My .eu“.

Prečo je dôležité, aby bolo DNS nastavené správne?
  • Aby služby spojené s Vaším doménovým menom boli vždy dostupné (napr. webové stránky, emailová adresa);
  • Aby služby spojené s Vaším doménovým menom fungovali s vyššou bezpečnosťou.

Celý zoznam testov a viac informácií o DNSQuality skóroch nájdete v manuálu „Moje .eu“.