Přeskočiť na hlavný obsah

Partnerstvá

Hneď od našich začiatkov sa zapájame do medzinárodnej internetovej komunity s cieľom zdieľať osvedčené postupy a odborné znalosti v oblasti DNS. Naše partnerstvá zahŕňajú:

Rada správcov európskych národných domén

CENTR je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore záujmov správcov európskych národných domén najvyššej úrovne (cc TLD). CENTR sa podieľa na vývoji vysokých štandardov a najlepších postupov, ktoré propaguje medzi registrami ccTLD.


Aktívne sa zúčastňujeme na Valných zhromaždeniach a workshopoch CENTR.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordinuje funkcie Autority na prideľovanie čísel na internete (InternetAssigned Numbers Authority, IANA), ktoré majú kľúčový význam pre nepretržitosť operácií základného adresára na internete, ktorým je Systém doménových mien. ICANN vyvíja politiky konsenzu zamerané na dosiahnutie stabilného a bezpečného internetu.

Aktívne sa zúčastňujeme stretnutí ICANN už od roku 2006, keďže sme sa v roku 2005 u ICANN akreditovali ako správca domény najvyššej úrovne .eu.

V júny 2010 sme veľmi úspešne organizovali 38. stretnutie ICANN v Bruseli.

EURid je od roku 2009 tiež členom ccNSO (Country Code Name Supporting Organisation) a aktívne sa zapája do pracovných skupín tcNSO na procese vývoja politiky ccTLD v oblasti IDN v studijnej skupine zaoberajúcej sa používaním národných a teritoriálnych domén.

V prvom štvrťroku 2015 EURid uzavrel s ICANN Memorandum o porozumení (MoU) na podporu školení a osvedčených postupov v oblasti DNS na Blízkom východe, v dôsledku čoho pravidelne organizujeme školenia pre predstaviteľov komunity na Blízkom východe a podporili sme semináre o práci registra,  v centre podpory DNS v Káhire.

UNESCO

UNESCO podporuje kultúrnu rozmanitosť, slobodu prejavu, vedecký a politický rozvoj a spoluprácu.

EURid a UNESCO sa spoločne podieľajú na projektoch s cieľom podporovať viacjazyčnosť v kybernetickom svete so špeciálnym zameraním na výskum a analýzu zavádzania  IDN (doménových mien v národných abecedách), prípravu spoločnej správy World Report o zavedení IDN, kooperáciu pri príprave spoločných podujatí, stretnutí a projektov, na ktorých sa budú zúčastňovať odborníci z rôznych odborných a akademických kruhov, priemyslu, ako aj iných medzinárodných, regionálnych a národných organizácií. Začiatkom roka 2013 EURid podpísal s UNESCO memorandum o porozumení.

Od 2017 EURid-UNESCO World Report o zavedení IDN je k dispozícii online na www.idnworldreport.eu.

 

Fórum o riadení internetu

Fórum o riadení internetu (Internet Governance Forum) je orgán OSN, ktorý združuje predstaviteľov rôznych záujmových skupín s cieľom diskutovať o otázkach verejnej politiky týkajúcich sa internetu. IGF je otvorené fórum a zvoláva sa každoročne na základe mandátu OSN.
Počas stretnutí IGF 2011, 2012, 2013 a 2014 sme v spolupráci s UNESCO usporiadali semináre o internacionalizovaných doménových menách. V roku 2017 sme usporiadali seminár o tom, ako môže DNS priemysel prispieť k lepšiemu prostrediu.

The European Dialogue on Internet Governance

Európsky dialóg o správe internetu (EuroDIG) je otvorená platforma viacerých zainteresovaných strán na výmenu názorov o internete a spôsobe jeho riadenia. Založená v roku 2008 niekoľkými organizáciami, zástupcami vlády a odborníkmi, podporuje dialóg a spoluprácu s internetovou komunitou v oblasti verejnej politiky pre internet.
EURid hostil stretnutie EuroDIG v Bruseli v roku 2016.

The European Summer School on Internet Governance

Euro-SSIG je výsledkom úsilia akademikov a odborníkov z OSN, ktorí si všimli nedostatok akademického výskumu a výučby o správe internetu. Euro-SSIG pomáha študentom a akademickým pracovníkom, ktorí majú záujem, ako aj jednotlivcom pracujúcim v súkromnom sektore alebo vo vláde, aby lepšie porozumeli globálnej správe internetu a získali komplexné a štruktúrované vedomosti o rôznych aspektoch.
Projekt školy sme podporovali od jeho vzniku v roku 2007.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC je nezávislá nezisková členská organizácia, ktorá podporuje infraštruktúru internetu prostredníctvom technickej koordinácie. Ako také je RIPE fórom otvoreným pre rôzne skupiny so záujmom
o problematiku Internetového protokolu (IP) v Európe a inde vo svete.

Zástupcovia združenia EURid z radov technikov sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach RIPE v celej Európe, kde sa zapájajú do pracovných skupín, ktoré diskutujú o kľúčovej technickej infraštruktúre internetu
a prezentujú technický vývoj a vývoj infraštruktúry domény .eu.

Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo

EUIPO je Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo, ktorý je zodpovedný za riadenie ochranných známok EÚ a zapísaného dizajnu spoločenstva.

23. júna 2016 sme podpísali dohodu o spolupráci v oblasti propagácie ochranných známok a doménových mien. V máji 2019, v rámci spolupráce  EURid a EUIPO rozšírili svoje služby aj smerom k vlastníkom ochranných známok Európskej únie (EUTM).

Vlastníci a žiadatelia EUTM sa môžu rozhodnúť pre dostávanie varovania v prípade, že sa zaregistruje doménové meno .eu, ktoré je totožné s ich EUTM alebo žiadosťou o EUTM. Vďaka tomu sú vlastníci EUTM informovaní oveľa rýchlejšie a môžu podniknúť príslušné kroky oveľa skôr.