Přeskočiť na hlavný obsah

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

EMAS logoVeríme, že aj spoločnosti, ktoré pôsobia v kybernetickom priestore, sa môžu správať udržateľným spôsobom.

Sme prvým európskym registrom TLD, ktorý získalv roku 2012 registráciu do systému Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS).

Environmentálne opatrenia

Už veľa rokov zodpovedne pristupujeme k spravovaniu domény spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Registrácia EMAS formuje naše prebiehajúce aktivity a dokazuje náš verejný záväzok k ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej stopy. Medzi tieto aktivity, okrem iného, patria:

 • Efektívne využitie zdrojov: Znižovanie vplyvu dopravy na životné prostredie realizovaním plánu na zavedenie ekologickejších firemných automobilov je iba jedným zo spôsobov, ktorým chceme znížiť emisie.
 • Firemná angažovanosť: propagujeme program trvalej udržateľnosti aj interne, aby sa zvyšovala miera zapojenia zamestnancov do environmentálnych aktivít a projektov. 
 • Ekologicky zodpovedné podujatia: Pri organizovaní konferencií a podujatí pre akreditovaných registrátorov alebo pri svojej účasti na veľtrhoch a stretnutiach tohto odvetvia uplatňujeme environmentálne kritériá z príručky zasadnutia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), aby sme tak zaistili, že tieto podujatia a súvisiace cesty budú čo najekologickejšie.

Politika a ciele

Registrácia EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) naznačujú environmentálnu politiku, ciele a program aktivít EURid na ďalšie tri roky.

Informácie o EMAS

Program EU Eco-Management and Audit Scheme je dobrovoľný riadiaci nástroj pre spoločnosti a iné organizácie na vyhodnotenie správy a zlepšenie ich vplyvu na životné prostredie. Tento program umožňuje spoločnostiam optimalizovať výrobné procesy, znižovať vplyvy na životné prostredie a efektívnejšie využívať zdroje.

EURid znovu získala registráciu EMAS v máji 2012 a odvtedy obnovila svoju registráciu EMAS na obdobie rokov 2015 až 2017. Naše registračné číslo je BE-VL-000016.

Kompenzácia CO2

Od roku 2014 vyhodnocujeme naše emisie CO2 a nakupujeme overené CO2 kredity na

 • 2014 - výstavbu veterných turbín a výrobu bionafty zo semien rastliny Jatropha v Gujarate, v Indii.
 • 2015- výsadbu ovocných stromov v španielskom Astúrii, oblasti obývanej ohrozeným európskym medveďom hnedým, v spolupráci so španielskou organizáciou FAPAS v rámci programu „+ BEARS-CO2“.
 • 2015 - projekt Ecomapuà, ktorý mal, okrem iného, za cieľ zachovať bohatú biodiverzitu regiónu Amazonskej oblasti.
 • 2016 - projekt Dak Rung Hydropower vo Vietname. Tento projekt v oblasti obnoviteľnej energie bol založený na výstavbe 8MW vodnej elektrárne v toku Dak Rung na výrobu obnoviteľnej elektrickej energie pre miestne obyvateľstvo a pre Vietnamskú elektrickú sieť.
 • 2017-2018 - podporu projektu rehabilitácie vrtov v Ugande. Cieľom projektu rehabilitácie vrtov je spolupracovať s ugandskými komunitami na oprave zlomených vrtov a obnovení prístupu k čistej a bezpečnej pitnej vode. V roku 2018 sme druhý rok podporili tento projekt; tentokrát sme sa zamerali na okresy Dokolo, Otuke a Alebtong.
 • 2019 - podporu projektu Uganda Borehole, ako aj úsilia o zalesňovanie v Monchique v Portugalsku, v oblasti, ktorá bola zasiahnutá ničivými požiarmi v lete 2018.
 • 2020 - podporu projektu "Voda je život" na Madagaskare
 • 2021 - podporu projektu "Voda je život" na MadagaskarePrečítajte si viac v našej správe o uhlíkovej stope 2020 (len v angličtine)