Úložisko dokumentov

Úložisko dokumentov obsahuje pravidlá sprístupnenia osobných údajov, politiku EURidu, zmluvné podmienky, nariadenia EÚ a ďalšie dokumenty.


Pravidlá Registrácie Doménových mien Podmienky registrácie Doménových mien Registrátorská Zmluva Zásady Ochrany Osobných Údajov Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov Pravidlá ADR Politika WHOIS Nariadenia EÚ 733/2002 Nariadenia EÚ 874/2004 Nariadenia EÚ 1654/2005 Nariadenia EÚ 1255/2007 Nariadenia EÚ 560/2009 Nariadenia EÚ 2015/516 Nariadenia EÚ 2019/517