Úložisko dokumentov

Úložisko dokumentov obsahuje pravidlá sprístupnenia osobných údajov, politiku EURidu, zmluvné podmienky, nariadenia EÚ a ďalšie dokumenty.


Registrátorská Zmluva Pravidlá Registrácie Doménových mien - As of 2 August 2021 Podmienky registrácie Doménových mien - As of 2 August 2021 Podmienky registrácie Doménových mien PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE DOMÉNOVÝCH MIEN Zásady Ochrany Osobných Údajov Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov Pravidlá ADR Politika WHOIS Nariadenia EÚ 733/2002 Nariadenia EÚ 874/2004 Nariadenia EÚ 1654/2005 Nariadenia EÚ 1255/2007 Nariadenia EÚ 560/2009 Nariadenia EÚ 2015/516 Nariadenia EÚ 2019/517