Přeskočiť na hlavný obsah

Dostupnosť

Vyhlásenie o prístupnosti 

EURid sa zaviazal zabezpečiť digitálnu prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. Neustále zlepšujeme užívateľské prostredie pre všetkých a uplatňujeme príslušné štandardy prístupnosti.

Opatrenia na podporu prístupnosti

EURid prijíma tieto opatrenia na zabezpečenie prístupnosti eurid.eu:

• Neustále zlepšovanie prístupnosť webových stránok po ročných auditoch (vrátane testovania ľuďmi so zrakovým postihnutím);

• Poskytovanie školení o prístupe pre zamestnancov.

Stav zhody

Usmernenia pre prístupnosť webového obsahu (The Web Content Accessibility Guidelines WCAG) definujú požiadavky na dizajnérov a vývojárov na zlepšenie prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Definuje tri úrovne zhody: Úroveň A, Úroveň AA a Úroveň AAA.

Od mája 2021 je eurid.eu plne v súlade s WCAG 2.1 úroveň AA. Plne vyhovujúce znamená, že obsah bez výnimky plne vyhovuje štandardu prístupnosti.

Kompatibilita s prehliadačmi a špecifikácia asistenčných technológií

Prístupnosť eurid.eu spolieha na nasledujúce technológie, ktoré pracujú s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek pomocných technológií alebo doplnkov nainštalovaných vo vašom počítači:

• HTML • WAI-ARIA • CSS • JavaScript

Audit preukázal, že rozšírenie WAVE Chrome / Firefox a vývojové nástroje Chrome fungujú dobre s obsahom webu ako nástroje prístupnosti (aj keď tento zoznam nie je úplný), ako aj s nasledujúcimi programami na čítanie obrazovky: JAWS, NVDA a VoiceOver (tiež neúplný zoznam).

Obmedzenia a alternatívy

Aj napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti našej webovej stránky môžu sa objaviť určité obmedzenia. Ak spozorujete problém, ktorý nie je uvedený nižšie, prosíme, kontaktujte nás.

Vyhľadávanie WHOIS:

Doménové mená môžete dopytovať na zabezpečenom webovom vyhľadávači WHOIS, ktorý vyžaduje, aby ste po niekoľkých dotazoch zadali kód captcha.

Naša služba captcha poskytuje vstavané alternatívy dostupnosti zahŕňajúce aktiváciu súborov cookie, ktorá sa vyhýba captcha. Ľudia so zrakovým postihnutím môžu navyše požiadať o vyhradené používateľské meno a heslo pre prístup do tejto databázy zaslaním e-mailu na adresu [email protected].

Stránka štatistík

Väčšina grafov je prístupná, niektoré však môžu byť ťažko sledovateľné. Ak chcete získať ďalšie informácie o údajoch, pošlite e-mail na adresu [email protected].

Prístup k hodnoteniu

EURid vyhodnotil prístupnosť stránky eurid.eu pomocou:

• Externého hodnotenia: posledný audit vykonala v decembri 2022 spoločnosť Master Internet, s.r.o ;.

• Sebahodnotenia; a

• Spätnej väzby od používateľov webových stránok

Spätná väzba

Vítame vašu spätnú väzbu o prístupnosti stránky eurid.eu. Ak narazíte na prekážky v prístupnosti, prosíme, dajte nám vedieť prostredníctvom:

• E-mailu: [email protected]

• Telefónu: +32 (0) 2 401 27 60