Přeskočiť na hlavný obsah

Technická znamenitosť

EURid sa neustále snaží zlepšovať kvalitu svojich služieb pre zákazníkov a koncových používateľov poskytovaním inovatívnej technickej podpory.
Predstavujeme vám niektoré zo služieb, ktoré ponúkame.

Vyhľadávacie služby

Ak chcete nájsť informácie o doméne .eu, .ею (cyrilské písmo) a .ευ (grécke písmo), alebo si chcete overiť, či možno doménu registrovať, môžete tak urobiť prostredníctvom vyhľadávacej služby WHOIS.

Ak sa chcete obrátiť na držiteľa určitého názvu domény, môžete získať jeho kontaktné údaje z webovej vyhľadávacej služby WHOIS.

Ak je držiteľom domény spoločnosť alebo organizácia, zobrazí sa meno spoločnosti alebo organizácie, mesto, krajina, emailová adresa, a preferovaný jazyk pre korešpondenciu.

Ak je držiteľom súkromná osoba, zobrazí sa jej e-mailová adresa a preferovaný jazyk pre korešpondenciu. Všetky ostatné osobné údaje sú skryté kvôli ochrane osobných údajov.

Viac informácií nájdete v našej politike WHOIS.

Ak z oprávnených dôvodov potrebujete viac kontaktných údajov, než uvádza webová vyhľadávacia služba WHOIS, vyplňte formulár žiadosti o sprístupnenie osobných údajov a pošlite ho e-mailom na [email protected]. Žiadosť musí uvádzať, prečo potrebujete kontaktné údaje držiteľa domény a ako ich použijete.

Zverejnenie osobných údajov sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov.

IPv6

EURid ponúka zobrazovanie domén pomocou adries IPv4 a IPv6.

Držitelia domén mohli pre svoje priradené menné servery vždy používať IPv6 adresy, keďže registračné systémy EURidu mali menné servery kompatibilné s IPv6 už od spustenia domény v roku 2006.

Ak sa k internetu pripájate prostredníctvom IPv6, máte automaticky prístup k www.eurid.eu na našej IPv6 adrese.

Menné servery

Registrované domény sú uložené na 2 unicastových menných serveroch v Európe a na 3 anycastových sieťach (mesh) vo svete (viď tabuľka nižšie). Menné servery EURidu sú dynamicky aktualizované. To znamená, že keď zaregistrujete doménu, tá je aktivovaná takmer okamžite. Všetky zmeny v existujúcich doménach sa tiež realizujú okamžite.

 

FQDN

Type

Location

IP address

be.dns.eu  

Unicast    

Belgium

149.38.1.26
2001:978:2:1::93:2

si.dns.eu

Unicast

Slovenia

193.2.221.60
2001:1470:8000:100::1

x.dns.eu

Anycast

n/a

185.151.141.1 
2a02:568:fe00::6575   

y.dns.eu

Anycast

n/a

194.146.106.90
2001:67c:1010:23::53

w.dns.eu Anycast n/a

2001:678:20::28     
194.0.25.28  

 

Menný server YADIFA

YADIFA je vlastný open source server EURidu. Server YADIFA sme vyvinuli za účelom zvýšenia robustnosti infraštruktúry menného servera domény pridaním stabilnej alternatívy k iným už používaným riešeniam menného servera.

Menný server YADIFA bol napísaný od nuly. Znamená to, že nezdedil žiadne potenciálne nedostatky
z existujúcich softvérov. Podporuje všetky súčasné protokoly, vrátane DNSSEC s NSEC a NSEC3.
Je kompatibilný s RFC.

Ako iné implementácie, YADIFA je kompatibilný s rôznymi operačnými systémami, vrátane Linux, FreeBSD, OpenBSD a Solaris.

Ak sa chcete o mennom serveri YADIFA a jeho zdrojovom kóde dozvedieť viac, navštívte www.yadifa.eu.