Přeskočiť na hlavný obsah

Spory týkajúce sa domén

Ak máte nárok na nejaké doménové meno s .eu, .ею alebo .ευ alebo ak chcete podať námietku voči jej existujúcej registrácii, môžete urobiť nasledovné:

Kontaktovanie držiteľa doménových mien

Ak chcete kontaktovať držiteľa konkrétneho doménového mena .eu, jeho kontaktné údaje môžete vyhľadať na webovej vyhľadávacej službe WHOIS.

Výsledky vyhľadávania z webobej vyhľadávacej služby WHOIS pre spoločnosti verzus súkromné osoby

Ak je držiteľom doménového mena právnická osoba, zobrazí sa meno, adresa ( mesto, krajina), emailová adresa, a preferovaný jazyk pre korešpondenciu.

Ak je držiteľom súkromná osoba, zobrazí sa jej e-mailová adresa a preferovaný jazyk pre korešpondenciu. Všetky ostatné osobné údaje sú skryté kvôli ochrane osobných údajov.

Pre viac informácií prečítajte si, prosím, našu politiku WHOIS.

Požadovanie osobných údajov

Ak z oprávnených dôvodov potrebujete viac kontaktných údajov (než uvádza webová vyhľadávacia služba WHOIS, vyplňte, prosím, formulár žiadosti a pošlite ho e-mailom na [email protected]. Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov musí uvádzať, prečo potrebujete kontaktné údaje držiteľa doménového mena a ako ich použijete.

Zverejnenie osobných údajov sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Spory týkajúce sa doménových mien

Ak chcete napadnúť registráciu doménového mena, môžete tak učiniť v rámci konania „Alternatívne riešenie sporu“ (ADR, Alternative Dispute Resolution) alebo na bežnom súde.

K napadnutiu registrácie doménového mena v rámci ADR  musíte mať prednostné právo na doménové meno ( napr. ochranná značka na názov, meno firmy, rodinné meno, atď.) a poukázať na to, že súčasný držiteľ zaregistroval alebo používa doménové meno na špekulatívne alebo nezákonné účely.

 

 

Čo je to ADR?

ADR je alternatívny spôsob, ako riešiť spory s doménovými menami. Väčšina ľudí volí riešenie sporu prostredníctvom ADR, pretože je to vo všeobecnosti rýchlejšie a pohodlnejšie ako riadny súd.

ADR pre doménové mená .eu (alebo jeho varianty v iných skriptoch) ponúka a možno ho zahájiť prostredníctvom

 

Ako zahjiť konanie ADR?

Len pár krokov sú potrebné na zahájenie konania Alternatívneho riešenia sporu (ADR):

1. Vyberte poskytovateľa

Ak chcete zahájiť spor alebo konanie, musíte vybrať poskytovateľa, môže to byť Český arbitrážny súd (CAC) alebo WIPO Arbitration ans Mediation Center (WIPO Center).

 

2. Podanie sťažnosti

Hneď po výbere poskytovateľa môžete podať sťažnosť cez webové stránky poskytovateľa. Počas tohto procesu musíte uviesť podrobné údaje o sťažnosti a argumenty, ktoré dokazujú Váš spor. Budete mať tiež možnosť elektronickou formou pripojiť všetky relevantné dôkazy.

3. Počkajte na rozhodnutie

Rozhodnutie vám bude písomne oznámené do piatich pracovných dní od rozhodnutia komisie.

4. Vykonanie rozhodnutia

Združenie EURid vykoná rozhodnutie ADR tak, že buď ponechá doménové meno zaregistrované u súčasného držiteľa doménového mena, alebo prevedie doménové meno sťažovateľovi, alebo sprístupní doménové meno pre všeobecnú registráciu na princípe „kto prv príde, ten prv berie“.

 

Poplatky pri ADR

Poplatky sa odlišujú v závislosti od počtu rozhodcov, a počtu namietaných registrácií. Zoznam poplatkov nájdete na stránkach poskytovateľov ADR:

CAC: https://eu.adr.eu/fees

WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

 

Čo sa deje po ADR?

 

Ak spor vyhráte:

  • Ak vyhráte spor a splňate kritéria oprávnenosti na registráciu domén pod .eu a jej možných variant v iných abecedách, registrácie predmetných domén na Vás budú prevedené. Správca domén vás bude kontaktovať emailom po uplynutí 30-dňovej lehoty na odvolanie.
  • Ak nesplňate kritéria oprávnenosti na registrácie predmetných domén, doménové mená budú opäť uvoľnené pre registráciu po uplynutí 30-dňovej lehoty na odvolanie.

Ak spor prehráte:

  • Rozhodnutia ADR sú právne záväzné a EURid bude implementovať rozhodnutie, pokiaľ sa nerozhodnete odvolať sa proti rozhodnutiu prostredníctvom konvenčného súdu do 30 dní.
  • Ak sa rozhodnete odvolať, informujte, prosím, o tom EURid počas 30-dňovej lehoty na odvolanie.

 

 

Najdôležitejšie poznatky o postupe ADR

  • Postup ADR je dostupný a lacný. Môže sa viesť on-line, nemusíte cestovať.
  • Z finančného hľadiska predstavujú prijateľnejšiu možnosť ako bežné súdne konania. Rozhodujú nezávislí rozhodcovia, nie sudcovia. Rozhodcovia sú odborníkmi na intelektuálne vlastníctvo.
  • Vedú sa obvykle v jazyku držiteľa domény (ako je uvedené v WHOIS), pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ako sťažovateľ môžete požiadať o zmenu na iný oficiálny jazyk EÚ.
  • V priemere trvajú 4 mesiace.