Spory týkajúce sa domén

Kontaktovanie držiteľa domény

Ak chcete kontaktovať držiteľa konkrétnej domény, jeho kontaktné údaje môžete získať z webovej vyhľadávacej služby WHOIS.

Výsledky vyhľadávania pre firmy a súkromné osoby

Ak je držiteľom domény spoločnosť alebo organizácia, zobrazí sa meno spoločnosti alebo organizácie, mesto, krajina, emailová adresa, a preferovaný jazyk pre korešpondenciu.

Ak je držiteľom súkromná osoba, zobrazí sa jej e-mailová adresa a preferovaný jazyk pre korešpondenciu. Všetky ostatné osobné údaje sú skryté kvôli ochrane osobných údajov.

Viac informácií nájdete v našej politike WHOIS.

Požadovanie osobných údajov

Ak z oprávnených dôvodov potrebujete viac kontaktných údajov, než uvádza webová vyhľadávacia služba WHOIS, vyplňte formulár žiadosti a pošlite ho e-mailom na [email protected]. Žiadosť o sprístupnenie osobných údajov musí uvádzať, prečo potrebujete kontaktné údaje držiteľa domény a ako ich použijete.

Zverejnenie osobných údajov sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov.

 

Spory týkajúce sa domén

Ak chcete napadnúť registráciu domény (pod .eu alebo jej možnými variantami v iných abecedách) a domnievate sa, že:

 • máte prednostné právo na doménové meno ( napr. ochranná značka na názov, meno firmy, rodinné meno, atď.)
 • súčasný držiteľ zaregistroval alebo používa doménu na špekulatívne alebo nezákonné účely.

môžete tak učiniť v rámci konania „Alternatívne riešenie sporu“ (ADR, Alternative Dispute Resolution) alebo na bežnom súde.

Čo je to ADR?

ADR je alternatívny spôsob, ako riešiť spory s doménami. Väčšina ľudí volí spor prostredníctvom ADR, pretože je to vo všeobecnosti rýchlejšie a pohodlnejšie ako riadny súd.

 

Prípady ADR:

 • Môžu sa viesť bez zákonného zástupcu.
 • Vedú sa on-line a prostredníctvom emailu, nemusíte cestovať.
 • Rozhodujú nezávislí rozhodcovia, nie sudcovia. Rozhodcovia sú odborníkmi na intelektuálne vlastníctvo.
 • Vedú sa obvykle v jazyku držiteľa domény (ako je uvedené v WHOIS), pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ako sťažovateľ môžete požiadať o zmenu na iný oficiálny jazyk EÚ. Táto požiadavka môže podliehať rozhodnutiu rozhodcov, ale môžu sa na ňu vzťahovať isté poplatky.
 • V priemere trvajú 4 mesiace.
 • Z finančného hľadiska predstavujú prijateľnejšiu možnosť ako pravidelné súdne konania. Poplatky sa odlišujú v závislosti od počtu rozhodcov, ktorých si vyberiete, a počtu namietaných registrácií. Kompletný zoznam poplatkov nájdete na eu.adr.eu.

Poplatky pri ADR

Poplatky sa odlišujú v závislosti od počtu rozhodcov, ktorých si vyberiete, a počtu namietaných registrácií. Zoznam poplatkov nájdete na stránkach poskytovateľov ADR:

CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Ako zahájiť konanie ADR?

3 kroky sú potrebné na zahájenie konania Alternatívneho riešenia sporu (ADR).

1. Vyberte poskytovateľa

Ak chcete zahájiť spor alebo konanie, musíte vybrať poskytovateľa

2. Vyplňte sťažnosť

Hneď po výbere môžete podať sťažnosť cez webové stránky poskytovateľa. Počas tohto procesu musíte uviesť podrobné údaje o sťažnosti a argumenty, ktoré dokazujú Váš spor. Budete mať tiež možnosť elektronickou formou pripojiť všetky relevantné dôkazy.

3. Počkajte na rozhodnutie

Rozhodnutie vám bude p9somne oznámené do troch pracovných dní od rozhodnutia komisie.

Čo sa deje po ADR?

Ak spor vyhráte:

 • Ak získate právo na registráciu domén pod .eu a jej možných variant v iných abecedách, registrácie predmetných domén na Vás budú prevedené po uplynutí 30-dňovej lehoty na odvolanie.
 • Ak nemáte právo na registrácie predmetných domén, registrácie budú vymazané a domény budú opäť uvoľnené na registráciu po uplynutí 40-dňovej lehoty na odvolanie.

Ak spor prehráte:

 • Rozhodnutia ADR sú právne záväzné. Môžete sa však ako strana, ktorá spor prehrala, odvolať voči rozhodnutiu prostredníctvom riadneho súdu do 30 kalendárnych dní.