Legal Disclaimer

Tento email a akékoľvek jeho prílohy sú určené výhradne príjemcom tohto emailu a môžu obsahovať dôverné a/alebo prednostné informácie. Ak nie ste zamýšľaným príjemcom tohto emailu alebo ste tento email dostali omylom, vymažte ho, prosím, a bezodkladne kontaktujte jeho odosielateľa prostredníctvom emailu alebo telefónu, pričom tieto kontaktné údaje následne vymažte. Tieto kontaktné údaje nemožno rozmnožovať, zverejniť ich obsah iným osobám alebo spoliehať sa na pravosť týchto údajov. Vezmite, prosím, na vedomie, že názory prezentované v tomto emaile a akýchkoľvek jeho prílohách patria výhradne autorovi emailu a nemusia reprezentovať názory združenia EURid. Snažili sme sa zabrániť prenosu akýchkoľvek známych vírusov, príjemcovi emailu však odporúčame, aby si tento email a jeho prílohy vo vlastnom záujme skontroloval pred prítomnosťou vírusov.