Gå direkt till huvudinnehållet

Partnersamarbeten

Alltsedan starten har vi varit aktiva på den internationella internetscenen och delat med oss av bästa praxis och expertis på området domännamnssystem (DNS). Vi samarbetar med följande partner:

Rådet för europeiska nationella toppdomäners registreringsenheter

Rådet för europeiska nationella toppdomäners registreringsenheter (CENTR) är en icke-vinstdrivande europeisk organisation som har i syfte att stödja intressena för de som ansvarar för landskodstoppdomänerna (ccTLD) i europeiska länder. CENTR arbetar med att utveckla en hög standard och bästa praxis och främjar detta bland registreringsenheter för ccTLD.

Vi deltar aktivt i CENTR:s rådsstämma och workshoppar.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) samordnar funktionerna för IANA (Internet Assigned Numbers Authority) vilka är de viktigaste tekniska tjänsterna som möjliggör fortsatt drift av internets underliggande adressbok DNS. ICANN utvecklar konsensusdrivna principer för att utveckla ett stabilt och säkert internet.

Vi har deltagit aktivt i ICANN-mötena sedan 2006 och ingick ett registreringsenhetsavtal med ICANN angående hanteringen av våra toppdomäner: .eu (2005), .ею (2016) och .ευ (2019).

Vi stod även värd för det 38:e ICANN-mötet i Bryssel i juni 2010, vilket var en stor framgång.

EURid har varit medlem i landskodsorganisationen ccNSO sedan 2009 och aktivt deltagit i organisationens arbetsgrupper om utvecklingsprocessen för internationaliserade domännamn IDN inom ccTLD samt i studiegruppen för användningen av nationella och territoriella namn.

Under det första kvartalet 2015 ingick EURid ett samförståndsavtal med ICANN för att stödja DNS-utbildningar och bästa praxis i Mellanöstern, vilket resulterat i att vi har haft regelbundna utbildningar för representanter från regionen och bistått med seminarier om registreringsverksamhet på DNS Support Center i Kairo.

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)

UNESCO verkar för kulturell mångfald, utveckling och samarbete inom vetenskap och politik samt yttrandefrihet.

EURid och Unesco driver tillsammans projekt för att uppmuntra flerspråkighet i cyberrymden med särskilt fokus på forskning inom och analyser av implementeringen av internationella domännamn (IDN), förberedelser av den gemensamma världsrapporten om IDN-implementering, samarbeten om förberedelser för gemensamma evenemang, möten och projekt som involverar experter från flera olika yrkeskategorier och akademiska områden, industrin samt andra internationella, regionala och nationella organisationer. Vi tecknade ett samförståndsavtal med Unesco i början av 2013.

Sedan 2017 finns EURid-UNESCO IDN World Report tillgänglig online på www.idnworldreport.eu.

FN:s forum för förvaltning av internet

Forumet för förvaltning av internet (IGF) sammanför personer från olika intressegrupper för att diskutera frågor som rör allmänna riktlinjer för internet. IGF är ett öppet forum och äger rum varje år på uppdrag av FN.

Sedan 2011 har vi stått värd för workshoppar om internationaliserade domännamn tillsammans med Unesco. 2017 stod vi värd för en workshop om hur DNS-branschen kan bidra till en bättre miljö.

The European Dialogue on Internet Governance

The European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG) är en öppen plattform för flera intressenter för utbyte av tankar och idéer om internet och hur det förvaltas. Plattformen skapades 2008 av olika organisationer, regeringsrepresentanter och experter för att främja dialogen och samarbetet med internetsamhället om allmänna riktlinjer för internet.

EURid stod värd för EuroDIG-mötet i Bryssel 2016.

The European Summer School on Internet Governance

The European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG) startades på initiativ av akademiker och experter från FN som såg en brist på akademisk forskning och undervisning om internetförvaltning. Euro-SSIG hjälper intresserade studenter och akademiker, men även individer inom den privata sektorn samt myndigheter, att bättre förstå den globala förvaltningen av internet och skaffa sig omfattande och strukturerade kunskaper om dess olika aspekter.

Vi har stöttat skolprojektet sedan starten 2007.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) är en oberoende och icke-vinstdrivande medlemsorganisation som stöder internets infrastruktur genom teknisk samordning. RIPE är ett öppet samarbetsforum för alla parter som är intresserade av WAN IP-adresser (Wide Area Network Internet Protocol) i Europa och andra länder.

Representanter från våra tekniska team deltar regelbundet i de möten som RIPE anordnar runtom i Europa och medverkar då i de arbetsgrupper som diskuterar internets tekniska grundstruktur och presenterar våra tekniska och infrastrukturella utvecklingar.

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EUPIO är Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet som ansvarar för hanteringen av EU-varumärket och gemenskapens registrerade design. EUIPO erbjuder skapare och innovatörer en enkel, universell och säker registreringsupplevelse på nationell nivå och EU-nivå.

Den 23 juni 2016 tecknade vi ett samarbetsavtal om att gemensamt verka för ökad medvetenhet om varumärken och domännamn. Som en del av detta samarbete utökade vi i maj 2019 våra tjänster till alla innehavare av ett EU-varumärke (EUTM). De som innehar eller ansöker om ett EUTM kan välja att få aviseringar så fort ett .eu-domännamn registreras som är identiskt med deras EUTM eller ansökan om EUTM. Genom denna avisering blir EUTM-innehavaren informerad mycket snabbare och kan vidta lämplig åtgärd mycket tidigare.