Gå direkt till huvudinnehållet

Tillgänglighet

Tillgänglighetsmeddelande

EURid har åtagit sig att säkerställa digital tillgänglighet för funktionsnedsatta. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen för alla och tillämpar relevanta tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder för att främja tillgänglighet

EURid vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till eurid.eu:

  • Vi förbättrar kontinuerligt webbplatsens tillgänglighet efter biennal revisioner (bland annat tester utförda av personer med nedsatt syn).
  • Vi utbildar vår personal i tillgänglighetsanpassning.

Status för uppfyllande

Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) fastställer kraven för hur webbdesigner och webbutvecklare kan förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta. Tre nivåer av uppfyllande har fastställts: nivå A, nivå AA och nivå AAA.

Från och med maj 2021 uppfyller eurid.eu kraven för nivå AA enligt WCAG 2.1. Helt överensstämmande innebär att innehållet helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden utan undantag.

Kompatibilitet med webbläsare och specifikation av hjälpmedelsteknik

Tillgängligheten till eurid.eu är beroende av att följande teknik fungerar med just den kombination av webbläsare och eventuell hjälpmedelsteknik eller plugin-program som finns installerad på din dator:

• HTML • WAI-ARIA • CSS • JavaScript

Revisionen har visat att WAVE Chrome/Firefox-tillägget och Chrome Accessibility Developer Tools fungerar bra med webbplatsinnehållet som tillgänglighetsverktyg (även om listan inte är uttömmande), samt följande skärmläsare: JAWS, NVDA och VoiceOver (inte heller uttömmande).

Begränsningar och alternativ

Trots våra ansträngningar att säkerställa tillgängligheten till vår webbplats kan det ändå finnas vissa begränsningar. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte anges här.

WHOIS-uppslag

Du kan slå upp domännamn i det säkra webbaserade WHOIS-databasen, som kräver att du anger en captcha-kod efter ett antal frågor.

Vår captcha-tjänst tillhandahåller inbyggda tillgänglighetsalternativ som bland annat aktiverar cookies för att undvika captcha. Dessutom kan du som har nedsatt syn begära ett särskilt användarnamn och lösenord för att komma åt databasen. Skicka då ett e-postmeddelande till [email protected].

Statistiksida

De flesta av diagrammen är tillgängliga, men vissa kan vara svåra att följa helt. Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] om du vill ha mer information om dessa data.

Bedömningsmetod

EURid har bedömt tillgängligheten till eurid.eu med hjälp av följande metoder:

  • Extern bedömning: den senaste revisionen genomfördes i december 2022 av Master Internet, s.r.o
  • Självutvärdering, och
  • Återkoppling från webbplatsanvändare

Återkoppling

Vi vill gärna veta vad du tycker om tillgängligheten till eurid.eu. Om du stöter på tillgänglighetsproblem kan du höra av dig till: