Gå direkt till huvudinnehållet

Regler gällande domännamn

Läs igenom Villkoren för domännamn under tilläggen .eu, .ею (kyrilliska skrivtecken) eller .ευ (grekiska skrivtecken) och den .eu-förordningen (2019/517) om ändring och upphävande av förordning 733/2002 och upphävande av förordning 874/2004.

Behörighetskriterier

Registrering av domännamn i toppdomänen .eu sker på begäran av:

 • en medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein eller Norge, oberoende av dennes hemvist
 • en fysisk person som inte är medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein eller Norge, men som är bosatt i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge
 • ett företag som är etablerat i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge
 • en organisation som är etablerad i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning.

Ett domännamns tillgänglighet

Innan du registrerar ett domännamn kan du titta i vår webbaserade WHOIS för att ta reda på om domännamnet du vill ha är tillgängligt. Ett domännamn är tillgängligt för registrering om

 • det inte redan är registrerat
 • det inte är reserverat eller blockerat eller känt för Registreringsenheten som ej registreringsbart i enlighet med reglerna
 • inte är en del av en operativ homoglyf-buntning.

Fullständiga och riktiga registreringsuppgifter

Registrering eller förnyelse av ditt domännamn kan bara göras av ett ackrediterat ombud.

Registreringen av ditt domännamn betraktas som komplett endast när följande information lämnas vid registrering: 

 • Ditt fullständiga namn eller namnet på den organisation du representerar. Om inget organisationsnamn anges är du som enskild individ domännamnsinnehavare. Om ett organisationsnamn anges är organisationen som juridisk enhet domännamnsinnehavare. 
 • Din fullständiga adress (eller adressen till den organisation du representerar). 
 • En indikation på ditt medborgarland, om du är medborgare i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein eller Norge men är bosatt i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge. 
 • Din e-postadress
 • Ditt telefonnummer 
 • Det domännamn du vill ha 
 • Föredraget språk för kommunikation.

Du måste ange en fungerande e-postadress för att ta emot korrespondens från oss och/eller ett tvistlösningsinstitut. Om adressen du anger inte fungerar har vi rätten att återkalla ditt domännamn.

Om dina kontaktuppgifter ändras måste du kontakta ditt ombud och uppdatera dem omedelbart. Du kan inte uppdatera dina registreringsuppgifter direkt hos oss.

Du kan kontrollera dina registreringsuppgifter när som helst genom att logga in på my.eurid.eu.

Missbruksförhindrande tjänster

Din domännamnsregistrering kan när som helst bli föremål för verifiering av dina registreringsuppgifter och/eller för vissa ytterligare säkerhetskontroller. Verifiering kan begäras antingen innan eller efter det att ditt domännamn har inkluderats i .eu-, .ею- eller .ευ-zonen och fungerar. På denna sida kan du läsa mer om datakvalitet och projektet Know Your Customer.

Ha dessutom följande regler i åtanke när du bestämmer dig för att registrera ett .eu-domännamn:

Tillåtna tecken och kombinationer av dessa

Klassiska (icke IDN) domännamn

 • Bokstäver från a till z
 • Siffror från 0 till 9
 • Bindestreck (-), ditt valda domännamn får dock inte börja eller sluta med ett bindestreck
 • Namnet kan inte innehålla bindestreck i tredje och fjärde positionen.
 • Kan bara registreras under .eu-tillägget.

Domännamn med specialtecken (IDN)

 • Siffror från 0 till 9
 • Bindestreck (-), kan dock inte vara det första, tredje, fjärde eller sista tecken av ett domännamn
 • Kan innehålla Unicode-tecken från kyrilliska, grekiska och latinska script. Klicka här för den kompletta listan.
 • Tecken från olika skrifter kan inte kombineras. Alla tecken på andra nivån (dvs. delen före tillägget) måste komma från samma skrift. Domännamn med latinska tecken får tillägget .eu medan domännamn som helt och hållet består av kyrilliska tecken får tillägget .ею och domännamn som består av grekiska tecken får tillägget . ευ. Sifforna 0 till 9 och bindestreck kan användas tillsammans med latinska, kyrilliska och grekiska tecken.
 • o    Kan inte innehålla bindestreck i tredje och fjärde position om inte de första två tecknen är ”xn” och domännamnet kan konverteras till ett giltigt IDN.

Numeriska domännamn

 • Får endast innehålla siffror (0-9) eller bindestreck
 • Kan registreras tillsammans med tilläggen .eu, .ею och/eller .ευ.

Längden på domännamn och domäner med specialtecken (IDN)

Domännamnet måste vara minst två (2) tecken långt (utan suffixet .eu, .ею eller .ευ ), efter omvandlingen av versaler till gemener samt standardisering. För IDN gäller denna regel innan domännamnet har förvandlats till en ACE-sträng. Vissa domäner som är två tecken långa anses ändå vara för korta. Detta beror på att vissa kombinationer av två tecken kan vara representerade av ett enda Unicode-tecken.

Domännamn får inte vara längre än 63 tecken (utan tillägget .eu eller någon av dess varianter) efter konverteringen av versaler till gemener och standardiseringen samt efter konverteringen till en ACE-sträng.

Giltighetstid för .eu-domäner

Perioden börjar på datumet för din domännamnsregistrering och sträcker sig från ett (1) till tio (10) år, om inte annan överenskommelse görs. Löptiden förnyas utan kommunikation för på varandra följande perioder om ett (1) år. Domännamn som registreras den 29 februari slutar alltid gälla den 28 februari.

Blockerade namn

I enlighet med Förordning (EU) 2019/517 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1862 har ett antal .eu-, .ею- och .ευ-domännamn blockerats av EU:s medlemsstater eller av Island, Norge och Liechtenstein. De kan även ha blivit blockerade därför att de utgör ISO alpha-2-koder, som är internationellt erkända koder med två bokstäver för att ange länder och territorier.

Det innebär att dessa domännamn inte kan registreras. Du kan se listan över blockerade namn här.

Reserverade namn

I enlighet med Förordning (EU) 2019/517 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1862 har ett antal .eu-, .ею- och .ευ-domännamn reserverats för användning antingen av EU:s medlemsstater, av Island, Norge och Liechtenstein eller av EURid eller EU-kommissionen.

Om organisationer eller individer vill registrera ett reserverat domännamn kan respektive nationell registreringsmyndighet överväga att, om exceptionella omständigheter föreligger, aktivera det reserverade namnet för ansökarens räkning. Mer information finns i avsnittet om aktiveringsprocess för reserverade namn.