Regler gällande domännamn

Vänligen läs de Allmänna villkoren och Registreringspolicyn för domännamn under domäntilläggen .eu, .ею (kyrillisk skrift) eller .ευ (grekisk skrift). Mer information finns också i EU-förordningarna.

Förändringar gällande behörighetskriterierna 

Den nya .eu-förordningen (2019/517) om ändring och upphävande av förordning 733/2002 och om upphävande av förordning 874/2004 gäller från och med den 13 oktober 2022; dock gäller artikel 20 från och med den 19 oktober 2019.

Den 12 juni 2020 godkände Europeiska ekonomiska samarbetsområdets gemensamma kommitté (EES-kommittén) införlivandet av den nya .eu-förordningen i EES-avtalet.

Alla EES-länder har ratificerat införlivandet av den nya .eu-förordningen i EES-avtalet, vilket innebär att medborgarkriterierna har utökats till att inkludera medborgare i Island, Liechtenstein och Norge per den 2 augusti 2021.

Från och med den 2 augusti 2021 kan registrering av domännamn i toppdomänen .eu ske på begäran av

 • en medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein eller Norge, oberoende av dennes hemvist
 • en fysisk person som inte är medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein eller Norge, men som är bosatt i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge
 • ett företag som är etablerat i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge
 • en organisation som är etablerad i en EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein eller Norge, utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning.

Ha dessutom följande regler i åtanke när du bestämmer dig för att registrera ett .eu-domännamn:

Tillåtna tecken och kombinationer av dessa

Klassiska (icke IDN) domännamn

 • Bokstäver från a till z
 • Siffror från 0 till 9
 • Bindestreck (-), ditt valda domännamn får dock inte börja eller sluta med ett bindestreck
 • Namnet kan inte innehålla bindestreck i tredje och fjärde positionen.
 • Kan bara registreras under .eu-tillägget.

Domännamn med specialtecken (IDN)

 • Siffror från 0 till 9
 • Bindestreck (-), kan dock inte vara det första, tredje, fjärde eller sista tecken av ett domännamn
 • Kan innehålla Unicode-tecken från kyrilliska, grekiska och latinska script. Klicka här för den kompletta listan.
 • Tecken från olika skrifter kan inte kombineras. Alla tecken på andra nivån (dvs. delen före tillägget) måste komma från samma skrift. Domännamn med latinska tecken får tillägget .eu medan domännamn som helt och hållet består av kyrilliska tecken får tillägget .ею och domännamn som består av grekiska tecken får tillägget . ευ. Sifforna 0 till 9 och bindestreck kan användas tillsammans med latinska, kyrilliska och grekiska tecken.
 • o    Kan inte innehålla bindestreck i tredje och fjärde position om inte de första två tecknen är ”xn” och domännamnet kan konverteras till ett giltigt IDN.

Numeriska domännamn

 • Får endast innehålla siffror (0-9) eller bindestreck
 • Kan registreras tillsammans med tilläggen .eu, .ею och/eller .ευ.

Längden på domännamn och domäner med specialtecken (IDN)

Domännamnet måste vara minst två (2) tecken långt (utan suffixet .eu, .ею eller .ευ ), efter omvandlingen av versaler till gemener samt standardisering. För IDN gäller denna regel innan domännamnet har förvandlats till en ACE-sträng. Vissa domäner som är två tecken långa anses ändå vara för korta. Detta beror på att vissa kombinationer av två tecken kan vara representerade av ett enda Unicode-tecken.

Domännamn får inte vara längre än 63 tecken (utan tillägget .eu eller någon av dess varianter) efter konverteringen av versaler till gemener och standardiseringen samt efter konverteringen till en ACE-sträng.

Giltighetstid för .eu-domäner

Sedan den 15 september 2014 kommer nyregistrerade .eu-domännamn inte längre att sluta gälla i slutet av månaden utan i slutet av registreringsperioden, vilken räknas i hela år från och med registreringsdatumet och sträcker sig från ett (1) till tio (10) år. Domännamn som registreras den 29 februari slutar alltid gälla den 28 februari.

Exempel:

Situation efter den 15 september 2014 (gällande nya domännamn som registrerats efter den 15 september 2014)
Registreringsdatum = 15 januari 2015
Sluta gälla = 15 januari 2016 (= den 15 januari 2015 + 1 år)

 

Blockerade domäner

Vissa .eu-domännamn har blockerats av EU:s medlemsstater eller av EU-institutionerna. Det betyder att de inte kan registreras.

Flera landskoder med två tecken, som t.ex. BE för Belgien och DE för Tyskland, har också blockerats. Du kan se listan över blockerade namn här. Listan är inte fullständig och innehåller inte landskoderna bestående av två tecken.

Reserverade domäner

Ett antal .eu-domännamn har reserverats åt antingen EU:s institutioner, en av EU:s medlemsstater, ett EEA-land, länder i anslutningsfasen eller av EURid.

För ytterligare information vänligen se vår broschyr om reserverade namn och EU-förordningarna 1654/2005 och 560/2009. En rättelse av förordning 560/2009 från den 26 juni 2009 som ändrar förordning 874/2004 kan läsas här.

Med anledning av införandet av protokollet IDNA2008 har förteckningen över domännamn som reserverats av Medlemsstat uppdaterats och fogats till Förordning 516/2015.

EURid har reserverat följande domännamn för eget bruk:

 • eurid.eu
 • registry.eu
 • nic.eu
 • dns.eu
 • internic.eu
 • whois.eu
 • das.eu
 • coc.eu

Om en organisation eller privatperson vill registrera ett reserverat domännamn kan respektive nationell registreringsansvarig, under exceptionella förhållandenen överväga att aktivera det reserverade domännamnet. För ytterligare information vänligen se aktiveringsprocess avseende reserverade namn.