Gå direkt till huvudinnehållet

Avgifter och betalningar

Förskottsbetalning

Under ackrediteringsprocessen ber vi om en förskottsbetalning på 2 500 euro. Vänligen notera att ert ombudskonto inte får understiga 2 500 euro för att ni ska kunna registrera domännamn och hantera er domännamnsportfölj.

När ni kommit igång med domännamnsregistreringar så skickar vi er en månadsfaktura som dokumenterar förra månadens aktivitet. Betalning av fakturan återställer saldot på ert ombudskonto till det ursprungliga förskottsbeloppet.

Autogiro

Gäller endast ombud som:

  • har en ackrediteringshistorik om minst två år,
  • har ett europeiskt bankkonto,
  • har anslutits till det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)

Du kan välja att byta från förskottsbetalning till autogiro-upplägg. Genom att använda autogiro behöver du inte längre betala din faktura manuellt eller toppa upp kontot varje månad för att möta minimumnivån för förskottsbetalning. Detta då betalningen sker genom direktdebitering från ditt bankkonto.

Om du uppfyller ovan nämnda krav kan du genomföra bytet genom att fylla i och skicka in vår online-blankett som finns på registry.eu. I blanketten ber vi om IBAN och BIC-information som är länkat till din bank samt vissa personuppgifter.

Transaktionsavgifter

Avgifterna nedan gäller enbart ackrediterade ombud. Om du överväger att registrera ett .eu-, .ею- eller .ευ-domännamn eller om du är domäninnehavare kan du höra med ditt ombud vad de debiterar för en domännamnsregistrering eller andra tjänster.

 

Registrering

4.25€ för registreringsperiodens första år

Förnyelse (årlig kostnad)

4 per år av registreringsperioden

Återaktivering efter karantän

4 €

Förlängning av registreringsperiod

4 € per år som det förlängs

Flytta ett .eu, .ею eller ευ-domännamn

4.25 €

Flytta ett domännamn i karantän

4.25 €

Juridisk överlåtelse

4.25 €

Bulkflytt av domännamnsportföljer (minimumavgift på 500 euro)*

0.25 per domännamn

Registry Lock

10 € per domännamn och år

*Ingen avgift vid ett fullt övertagande och avslutande av kontot