Domännamn med specialtecken (IDN)

Ditt domännamn får innehålla tecken från ett annat officiellt EU-språks skrift. Dessa tecken inkluderar t ex svenska å, tyska ü, rumänska ș och tecken från de bulgariska och grekiska alfabeten.

Domännamn som innehåller dessa specialtecken, så kallade non-ASCII, kallas internationella domännamn (IDN).

IDN är speciellt viktiga på grund av att EU har 28 medlemsländer och 24 officiella språk. Många av dessa språk innehåller non-ASCII baserade tecken i sina alfabet.

För att se vilka non-ASCII baserade tecken du kan använda i ditt IDN, vänligen se vår lista över tillåtna tecken nedan.

Det finns även särskilda domännamnsregler som du bör ha i åtanke när du registrerar ett IDN.

Vänligen observera att domänen inte får innehålla tecken från två olika skript, detta betyder att domännamn på latinska ska ha en .eu toppdomän och domännamn på kyrilliska ska ha en .ею-toppdomän. Dock ska domänerna på grekiska ha en .eu-toppdomän. Numeriska domäner (som också kan innehålla ett bindestreck) kan registreras under .eu och/eller i andra möjliga varianter av skrifter.

Klicka här för att registrera ditt IDN under .eu eller .ею.

Kom ihåg

Internet-användare kan fortfarande nå din hemsida eller ditt mailkonto genom att använda din ACE-sträng, även om deras webbläsare eller email-applikation ännu inte stödjer IDN.

Tecken som stöds och buntningstabeller

Klassiska (icke IDN) domännamn

 • Bokstäver från a till z
 • Siffrorna från 0 till 9
 • Bindestreck (-), ditt valda domännamn får dock inte börja eller sluta med ett bindestreck
 • Namnet får inte innehålla bindestreck i tredje och fjärde positionen samtidigt såtillvida det inte föregås av tecknena 'xn' och domännamnet kan konverteras till en giltig IDN
 • Kan enkom registreras under .eu-toppdomänen.

Domännamn med specialtecken (IDN)

 • Siffrorna från 0 till 9
 • Bindestreck (-), kan dock inte vara det första, tredje, fjärde eller sista tecken av ett domännamn
 • Kan innehålla Unicode-tecken från kyrilliska, grekiska och latinska. Klicka här för den kompletta listan.
 • Din .eu får inte kombinera tecken från två olika skrift. Detta betyder att domännamn på latinska ska ha en .eu-toppdomän och domän på kyrilliska ska ha en .ею-toppdomän. Dock måste domänerna på grekiska ha en .eu-toppdomän.

Här finner du en lista på alla icke-ASCII tecken som du kan använda i ditt .eu-domännamn samt buntningstabellerna för homoglyfer. Varje tecken visas tillsammans med det officiella Unicode-numret.

 

The following information is only availabe in English.

 

IDNA2008 and homoglyph bundling

Following the amendment of , on 6 May 2015 EURid introduced a revised mechanism for handling Internationalised Domain Names containing non-ASCII characters (shift from IDNA2003 to IDNA2008) as well as the so-called “homoglyph bundling”.

 

Implications of moving from IDNA2003 to IDNA2008

IDNA stands for Internationalising Domain Names in Applications. It is a mechanism for handling internationalised domain names containing non-ASCII characters. For instance, IDNA2003 mapped IDNs as follows: café as a normalised IDN is converted into an ACE-string, namely: xn--caf-dma. The same applies to кафене which is converted into xn--80akarr4b.

From the moment the EURid registration system supported the IDNA2008 protocol, the following updates entered into force:

A) The list of accepted characters is adjusted to those supported by the IDNA2008 protocol. The most recent version of the list of accepted characters can be consulted . More specifically:

 • ß and ς are no longer mapped to equivalent letters, but can be used in the input as fully accepted characters.
 • The lower case mapping still converts upper case characters into their lower case equivalent (A → a, B → b, etc.), however there is an exception to this rule: Σ → σ.
 • Mapping of ẞ → ß.
 • ŀ and ʼn will continue to mapped to separate characters: normal l followed by dot and apostrophe followed by normal n.
 • Greek letters with iota below continue to be allowed on the input, and will be mapped to separate characters. For instance: ᾳ → αι.

Once a domain name is case folded, it is normalized. In Cyrillic no further normalisation of the domain name is done. For the Latin and Greek scripts, the normalisation tables are and contain the characters that are actually normalised (transformed into another character or series of characters). The actual registered domain name is the domain name that is the result of this normalisation step.

B) Domain names from two different scripts that are visually indistinguishable and therefore, might lead to confusion, are bundled via the so-called “homoglyph bundling” procedure.

C) The legacy registrations, meaning all registrations existing prior to 6 May 2015 that are no longer compliant with the new registration rules, either because they contain characters no longer supported or contain sequences of characters no longer allowed, continue to be registered but specific Legacy rules apply.

As long as the legacy registration continues to be registered, standard transactions such as updates, renewals, transfers and reactivations from quarantine continue to be possible. Should the legacy domain name be deleted, it will no longer be able to be registered.

Standard transactions such as updates, renewals, transfers and reactivations from quarantine continue to be possible. Should the legacy domain name be deleted, its status becomes “not allowed”.

Introduction to Homoglyph Bundling

Homoglyphs are characters which, due to similarities in size and shape, might appear identical at first glance. The homoglyphs below represent two unique characters belonging to two different scripts, or alphabets:

Cyrillic character a → Unicode number 0430
Latin character a → Unicode number 0061

With the introduction of the so-called “homoglyph bundling” procedure, domain names that might look confusingly similar are prevented from being registered.

Homoglyph bundling is when you register an IDN and the registration system automatically bundles all the homoglyphs of that name (if there are any). This means that several domain names are bundled at one time, and none of the other domain names in that bundle can be registered.

 

The Homoglyph Bundling rules can be summarised as follows:

A) Visually similar characters across different scripts are bundled.

 • Latin e versus Cyrillic е
 • Latin a versus Greek α (uppercase)

There are exceptions to this rule. Below you will be able to find a non-exhaustive list. More detailed information can be found :

 • Latin ß and Latin ss,
 • Latin ss and Greek β: these are characters from 2 different scripts, which are not visually similar,
 • Greek ς and Greek σ,
 • Greek α and Greek ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ and Greek ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ and
 • Greek αi and Greek ἀi ἁi ἂi ἃi ἄi ἅi.

B) If one domain name in a homoglyph bundle exists, none of the other domain names in that bundle can be registered.

The word “exists” should be interpreted in the previous sentence as having either one of the following .eu domain name statuses: in use, registered (on hold, suspended, seized), withdrawn, quarantine. When querying a domain name that is in a bundle via the WHOIS, it will return the status “homoglyph blocked”.

Should one or more domain names happen to be part of a bundle but were registered before 6 May 2015, they will continue to be registered. Should they be deleted, they will not be available for new registration and become “homoglyph blocked” in the EURid WHOIS database.

Legacy policy

As described earlier, as a consequence of the implementation of the IDNA2008 standard protocol that replaces the currently deployed IDNA2003 protocol, new characters are going to be supported when registering a .eu domain name while others are going to be phased out.

This section aims to explain both the changes from the supported character perspective and the legacy policy for characters or sequences of characters being phased out.

Managing the introduction of the ß (Latin small letter Sharp S, Unicode U+00DF) and the ς (Greek small letter ending Sigma, Unicode U+03C2):

The IDNA2008 protocol supports both the German Eszett (ß) and the Greek ending sigma (ς) on input as fully allowed characters. Due to the introduction of the homoglyph bundling mechanism, both characters are part of the homoglyph bundling algorithm, meaning that registered domain names containing characters “ss” or the Greek normal sigma (σ) prevent domain names with German Eszett (ß) or Greek ending sigma (ς) from being registered.

However, considering the limited support of the newly introduced characters by many web browsers,  a registrant who has registered a domain name containing characters “ss” or the Greek normal sigma (σ), or vice versa - German Eszett (ß) or Greek ending sigma (ς) - can request EURid to activate the corresponding domain name written with the the German Eszett (ß) or Greek ending sigma (ς) - or vice versa with the characters “ss” or the Greek normal sigma (σ) - at any time. The two names must be assigned to the same registrant. They will coexist and both be invoiced to the registrar.

EURid will regularly check that the domain names are assigned to the same registrant and if not, will revoke the domain name activated by the latter registrant.

EURid will continue to investigate and assess the support of the IDNA2008 protocol through the most common client software (web browsers, email clients, …). When the aforementioned support is deemed sufficient by EURid and the Internet, as well as by the technical community, the domain names for which two “versions” coexist - those with characters “ss”/ German Eszett (ß) or the Greek normal sigma (σ)/Greek ending sigma (ς) – the registrar will be requested to choose which domain name they wish to keep activated. The other domain name will be withdrawn and be homoglyph bundle blocked by the other name.

Registrants of existing domain names with the aforementioned characters who wish to activate the corresponding domain name written with the equivalent characters have to contact their registrar and request activation of the equivalent domain name.The registrar must then send the activation request to EURid and also state that they received the demand to activate the equivalent domain name from the current registrant.

This policy supersedes the previously communicated policy that foresaw the following:

"To allow registrants of existing domain names which contain the characters “ss” or the Greek normal sigma (σ) to switch to the corresponding domain name written with the German Eszett (ß) or the Greek ending sigma (ς), EURid has designed the following policy: If a registrant has registered a .eu domain name with “ss” or Greek normal sigma (σ) before 6 May 2015, it will continue to exist and will remain registered. The registrant may keep the currently registered domain name, or may at any time request that the equivalent domain name with German Eszett (ß) or Greek ending sigma (ς) be activated. By requesting that the equivalent domain name is activated, the registrant and registrar accepts that one year later the domain name with “ss” or Greek Normal Sigma (σ) is revoked and homoglyph bundled.

EURid will directly activate the domain name in the registrar’ portfolio. This is considered a normal new registration and is charged as such. Furthermore, the new domain name is going to have its own registration and expiry dates independently from those of the original name. The currently registered domain name will enter into a one (1) year phase-out period. After the phase-out period the original domain name will be revoked and will be homoglyph blocked in the EURid WHOIS database, which will prevent it from being registered.

Please note that the option of requesting the activation of the domain name with the newly supported character has unlimited validity considering that in any case the currently registered domain name will prevent the equivalent domain name with German Eszett (ß) or Greek Final Sigma (ς) from being registered (therefore, having the homoglyph blocked status in the WHOIS database)."


Managing .eu domain names with hyphens in the second, third and fourth position, or with “ŀ” (L followed by middle dot but not followed by a subsequent L), or with "ı" (dotless i):

.eu domain names that have been registered

 •     with hyphens in the second, third and fourth position, or
 •     with “ŀ” (L followed by middle dot but not followed by a subsequent L), or
 •     with "ı" (dotless i)

are no longer supported. To allow registrants to seek proper solutions to find possible alternatives, they will remain operational for a term of one (1) year until 6 May 2016. After then, they will be revoked and will not be allowed for re-registration. During the one (1) year phase-out period (until 6 May 2016) registrants can still update, reactivate the domain name when in quarantine or transfer it. However if deleted, these domain names will not become available for a new registration.