Gå direkt till huvudinnehållet
Hänglås

Vad är DNSSEC?

DSSEC, eller Domain Name System Security Extensions, är ett säkerhetsprotokoll som minskar risken för att dina besökare länkas vidare till en falsk webbsida när de anger din webbadress, som är skyddad med DNSSEC-teknik, i sökfältet.

Så fungerar det

När du söker upp ett domännamn, eller en URL, så innefattar processen ett flertal frågor som din webbläsare ställer för att kunna hitta webbplatsen. Men kan din webbläsare lita på de svaren den tar emot och att dessa inte har ändrats av en tredje person?

Med DNSSEC kan webbläsare och namnservrar kontrollera om svaren är autentiska eller inte. Det betyder att risken för att skickas till en bedräglig hemsida minskas avsevärt.

DNSSEC fungerar på så sätt att det söker efter svar på varje nivå av internets infrastruktur dvs. Domain Name System (DNS). Varje nivå i infrastrukturen söker efter nivån ovan i vad som kallas en säkerhetskedja.

Vänligen tänk på att denna tjänst inte tillhandahålls av samtliga ackrediterade ombud.

 

Säkerhetsvalv

Vad är skillnaden mellan tjänsterna Registerlås och Ombudslås?

Registerlås kan användas för att höja säkerhetsnivån för domännamn. Tjänsten är avsedd att förhindra eventuella oavsiktliga ändringar, borttagningar eller överföringar. Med tjänsten Registerlås får du ett skydd på högsta säkerhetsnivå för dina värdefulla och väl synliga domännamn.

Ombudslås kommer också att skydda ditt domännamn mot oavsiktliga ändringar, men skillnaden jämfört med Registerlås är att ett låst domännamn fortfarande kan överföras med hjälp av en auktoriseringskod som du fått via Mitt .eu-kontot eller en nödkod från EURid.

Det går inte att använda båda tjänsterna samtidigt. Registerlås kommer alltid att gälla framför Ombudslås.

Om du vill veta mer om våra Låstjänster och dra nytta av dem kontaktar du ditt ombud, som kan bekräfta om de erbjuder den här typen av tjänster eller inte. Du kan söka på listan över ackrediterade ombud efter språk, land eller tjänst.

Kvalitetsmått

DNSQuality-poäng

DNSQuality-poängen är en funktion som utvecklats av EURid. Den ger en visuell återspegling av kvaliteten på domännamnsystemets (DNS) konfiguration för ett givet domännamn. 

EURid utför tekniska kontroller på alla aktiva domännamn och räknar ut en ny DNSQuality-poäng varje vecka genom en rad olika tester. Testerna utförs för varje domännamn som har minst en länkad namnserver och statusen ”Används”. Varje utfört test ger en viss poäng och det totala antalet poäng räknas om till en DNSQuality-poäng uttryckt i procent. I testerna kontrolleras bland annat

  • Wom ett domännamn kan nås via IPv4 och IPv6
  • om alla namnservrar som är länkade till domännamnet svarar 
  • om DNSSEC (Domain Name Security Extensions) är aktiverade för domännamnet. 

Domännamnsinnehavare kan ta reda på DNSQuality-poängen för de domännamn som de har registrerat via sitt ”Mitt .eu”-konto.

Varför är det så viktigt att DNS är korrekt konfigurerat?

  • Det är viktigt för att tjänsterna som är länkade till dina domännamn alltid ska gå att nå (dvs. webbplats, e-postadress).
  • Det är viktigt för att tjänsterna som är länkade till dina domännamn ska fungera med högre säkerhet.

En fullständig lista över testerna och mer information om DNSQuality-poängen hittar du i manualen för ”Mitt .eu”.