Initiativ

.eu Academy

Med vår samlade erfarenhet efter 50 år i domännamnsbranschen startade EURid .eu Academy i början av 2015. Huvudsyftet med initiativet är att bidra till branschkollegers, ombuds och framtida generationers utbildning i internets grunder, dess historia, funktion, marknadsföring samt administrativa, säkerhetsmässiga och rättsliga aspekter. Akademins motto ”vi lär tillsammans” ligger till grund för olika aktiviteter som planeras.

Sedan 2015 har vi tillhandahållit intern eller extern utbildning och praktik för universitetsstudenter och medlemmar av DNS-samhället.

Alla som är intresserade av att veta mer om något av dessa områden eller någon annan DNS-relaterad fråga kan skicka ett meddelande till [email protected]. Vi hör då av oss så att vi tillsammans kan utforma ett utbildningsprogram som motsvarar behoven.

Web Awards

.eu Web Awards är en onlinetävling som vi startade 2014 för att uppmärksamma de bästa webbplatserna som använder tilläggen .eu, .ею eller .ευ inom fem dynamiska kategorier: Leaders, Rising stars, Laurels, House of .eu och Better World.

Genom åren har vi med .eu Web Awards uppmärksammat och ökat synligheten för hundratals snygga, innovativa och effektfulla webbplatser.

Läs mer på vår officiella sida om Web Awards.

Art Competition

SAFEonLINE Art Competition kompletterar på ett unikt kreativt sätt EURid:s övriga aktiviteter för att utbilda och skapa medvetenhet om onlinesäkerhet.

I vår första tävling 2019 bjöd vi in unga konstnärer, samtliga studenter på gymnasienivå, att skildra en aspekt av cybersäkerhet eller internetsäkerhet på en poster som de själva fick designa. Genom att bjuda unga konstnärer till tävlingen ville vi göra dem och de vuxna i deras liv – föräldrar och lärare – medvetna om säkerhetsutmaningarna i vår moderna digitala värld.

Mer information om detta hittar du på vår sida om Art Competition.

Code Week

Code Week är ett gräsrotsinitiativ för att lära ut kodning och digitala färdigheter till europeiska medborgare på ett roligt och engagerande sätt. Vi är stolta över att ha varit en del av detta initiativ sedan 2016. Vi vill göra en positiv insats för dagens ungdom. Därför anordnar vi fler och fler kostnadsfria workshoppar och interaktiva träffar som barn och lärare kan delta i runtom i Europa – allt i syfte att lära ut grunderna i kodning, programmering och robotik.

Branschevent

Som aktiv medlem av internetsamhället tycker vi det är viktigt att vara närvarande vid både små och stora branschevent, dela med oss av våra kunskaper och hänga med i de senaste branschtrenderna. Genom åren har vi deltagit i flera evenemang runtom i Europa, till exempel DigitalK, Digital Assembly och Cloudfest.