Gå direkt till huvudinnehållet

Initiativ

Web Awards

.eu Web Awards är en onlinetävling som startade 2014 för att uppmärksamma de bästa webbplatserna som använder tilläggen .eu, .ею eller .ευ. De här webbplatserna bedöms utifrån sex kategorier: Leaders, Rising stars, Laurels, House of .eu, Better World och Best of .ею and .ευ

Genom åren har vi med .eu Web Awards uppmärksammat och ökat synligheten för hundratals snygga, innovativa och effektfulla webbplatser.

Läs mer om tävlingen på vår officiella sida Web Awards .

Art Competition

SAFEonLINE Art Competition kompletterar EURid:s övriga aktiviteter för att utbilda och skapa medvetenhet om onlinesäkerhet.

Tävlingen syftar till att uppmuntra gymnasieelever att skildra olika aspekter av cybersäkerhet och internetsäkerhet på en affisch som de själva utformar. Genom att bjuda in unga konstnärer till tävlingen vill vi uppmärksamma dem samt deras föräldrar och lärare på de säkerhetsutmaningar som finns i vår moderna digitala värld.

Mer information om detta hittar du på vår sida Art Competition.

Internationella åtaganden och evenemang

Som aktiv medlem i internetsamhället anser vi att det är viktigt att närvara vid både små och stora branschevent samt att dela med oss av vår kunskap och hänga med i de senaste branschtrenderna. Genom åren har vi regelbundet deltagit i flera evenemang runtom i Europa, till exempel DigitalK, Digital Assembly och Cloudfest.

Ett av de projekt som vi är glada över att ha fått vara en del av sedan 2016 är Codeweek – ett gräsrotsinitiativ för att lära ut kodning och digitala färdigheter till europeiska medborgare på ett roligt och engagerande sätt. Projektets målsättning är att se till att dagens ungdom kan dra fördel av kunskapen. Vi anordnar fler kostnadsfria workshoppar och interaktiva träffar som barn och lärare kan delta i runtom i Europa – allt i syfte att lära ut grunderna i kodning, programmering och robotik.