Gå direkt till huvudinnehållet

Juridiskt meddelande

Nedanstående användningsvillkor (”villkor”) gäller besökare på EURid-webbplatserna (”webbplatserna”). Läs igenom dem noga innan du använder webbplatserna. Genom att besöka och använda dessa webbplatser bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att vara bunden av dessa villkor och att följa alla tillämpliga lagar och förordningar. EURid förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa villkor utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Du bör inte använda webbplatserna om du inte godkänner dessa villkor.

Webbplatserna drivs av EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia, RPR Bryssel, Belgien - Momsregistreringsnummer BE 0864.240.405, en icke-vinstdrivande organisation som har etablerats under belgisk lag.

Användning av webbplatserna

Webbplatserna får endast användas i lagliga syften. Du får inte använda webbplatserna:

  • på något sätt som strider mot tillämpliga nationella eller internationella lagar eller förordningar,
  • på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller har olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt,
  • på något sätt som kan skada, hämma, överbelasta eller försämra någon EURid-namnserver eller något anslutet nätverk,
  • på något sätt som utgör förtal, missbruk eller brott mot tredje parts rättigheter,
  • använda något material eller någon information, inklusive bilder och fotografier, som görs tillgängliga genom webbplatserna på något sätt som inkräktar på någon upphovsrätt, något varumärke, patent, någon affärshemlighet eller  annan äganderätt som tillhör någon part,
  • medvetet överföra, skicka eller ladda upp något material som är tekniskt skadligt (inklusive, men inte begränsat till, datorvirus, trojaner, maskar, logiska bomber, korrupta data eller annan skadlig programvara eller annan form av skadlig data).

Information om webbplatserna

EURid underhåller webbplatserna för att främja allmänhetens tillgång till information om dess verksamhet. Information på webbplatserna tillhandahålls i befintligt skick. Trots våra ansträngningar kan EURid inte garantera att den angivna informationen är fullständig, korrekt och aktuell. Information och material som läggs upp på webbplatserna är inte avsett att betraktas som tillförlitliga råd. EURid frånsäger sig uttryckligen all ansvarsskyldighet och allt ansvar som uppstår till följd av att någon använder webbplatserna eller förlitar sig på eller använder information som har lagts upp på webbplatserna. Om webbplatserna innehåller information om lagar och förordningar som antagits av offentliga myndigheter kan dessa ha ändrats, avskaffats eller ersatts sedan de gjordes tillgängliga på webbplatserna. Förlita dig därför enbart på de senaste officiella versionerna som publicerats av dessa myndigheter.

Länkar på webbplatserna som leder till andra webbplatser

Information som tillhandahålls på webbplatserna kan innehålla information från tredje part och länkar till tredje part eller webbplatser som tillhör tredje part. Sådan information från tredje part representerar inte EURid:s åsikter och länkar till tredjepartswebbplatser tillhandahålls endast i bekvämlighetssyfte. EURid uttrycker inte någon åsikt om, och kan inte hållas ansvarigt för, innehållet i sådan information eller sådana webbplatser från tredje part.

Personuppgifter

EURid värnar om din integritet. Vänligen läs vår integritetspolicy..

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på webbplatserna skyddas av upphovsrättslagstiftning eller andra immateriella rättigheter och tillhör eller licenseras till EURid. Du får inte använda, lagra (utom i fall då det är nödvändigt för att visa webbplatsernas innehåll), kopiera, ändra, distribuera, sälja eller på annat sätt överföra något av innehållet utan föregående skriftligt tillstånd av EURid.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och webbplatser styrs uteslutande av och tolkas i enlighet med belgisk lag, exklusive dess lagvalsprinciper. I händelse av tvist har domstolarna i Bryssel exklusiv jurisdiktion.