Domännamnstvister

Kontakta en domännamnsinnehavare

Om du vill kontakta innehavaren av ett visst domännamn kan du få deras kontaktuppgifter från den webbaserade WHOIS.

Sökresultat för företag kontra privatpersoner

Om innehavaren är ett företag eller en organisation kommer du att se namnet på företaget/organisationen, staden, landet, e-postadressen och önskat språk för korrespondens.

Om innehavaren är en privatperson, kommer du bara se hans/hennes e-postadress och önskat språk för korrespondens. Alla andra personuppgifter är dolda av privatlivets skull.

För mer information, vänligen se vår WHOIS-policy.

Begär personlig information

Om du har en legitim anledning att få ytterligare kontaktuppgifter än de som tillhandahålls via den webbaserade WHOIS, fyll i förfrågningsformuläret och maila det till [email protected]. Din förfrågan måste förklara varför du behöver innehavarens kontaktuppgifter och hur du tänker använda dem.

Uppgifter om personuppgifter hanteras på grundval av integritetspolicyn.

Bestrida ett domännamn

Om du vill bestrida ett domännamns (det vill säga ett .eu eller dess varianter i andra skript) registrering och du menar att:

 • du har en prioriterad rätt till domännamnet (t ex: du äger ett varumärke, handelsnamn, företagsnamn, familjenamn, etc); och
 • den nuvarande innehavaren har registrerat eller använder domännamnet i spekulativt eller otillbörligt syfte,

så kan du bestrida registreringen via det alternativa tvistlösningsförfarandet (ADR) eller i tvistemålsdomstol.

Vad är en ADR-procedur?

ADR är en alternativ väg för att lösa tvister gällande domännamn. De flesta väljer att lösa sina tvister via ADR då det oftast är bra mycket snabbare och smidigare än en process i tvistlösningsdomstol.

En ADR för .eu-domännamn (och dess varianter i andra skript) erbjuds av och kan initieras av följande ADR-institutioner:

 

Den tjeckiska skiljedomstolen (CAC)

WIPOs skilje- och medlingscentrum (WIPO Center)

 

ADR-fall

 • Kan påbörjas med hjälp av juridiskt ombud.
 • Utförs online och via e-post så du behöver inte resa.
 • Löses av oberoende paneldeltagare, inte domare. Deltagarna är ofta immaterialrättsexperter.
 • Genomförs normalt på domännamninnehavarens språk (det som visas i WHOIS) såtillvida inget annat är överenskommet. Som klagande part kan du begära ändring till ett annat officiellt EU-språk. Din begäran kan accepteras godtyckligt av paneldeltagarna, men avgifter kan tillkomma.
 • Tar i snitt fyra månader att avgöra.
 • Är en mer ekonomisk lösning,  jämfört med ett normalt domstolsförfarande.

 

ADR-kostnader

Kostnaderna varierar beroende på antalet deltagare i panelen och antalet domännamn du bestrider.

För en komplett förteckning med avgifter, vänligen besök respektive ADR-instans hemsida:

För CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

För WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Hur man startar ett ADR-förfarande

En skiljedomstolsprocess (ADR) tar endast ett fåtal steg att sätta igång.

1. Välj en instans

Ett alternativt tvistlösningsförfarande (ADR) tar endast ett fåtal steg att sätta igång.

2. Skicka in din klagan

När du valt ADR-instans kan du skicka in din klagan via instansens webbplats. Under förfarandet måste du inkomma med detaljer kring klagan och argument som styrker ditt krav. Du ges även möjlighet att elektroniskt bifoga dokument som utgör bevis.

3. Avvakta beslut

Paneldeltagarnas beslut är skriftligt och meddelas inom tre dagar från att de fattat ett beslut.

Vad händer när ADR-förfarandet är avslutat?

Om du vinner:

 • Om du är behörig att registrera domännamn under .eu och alla dess domänsuffix, kommer domännamnet överföras till dig efter en 30 dagar lång överklagandeperiod.
 • Om du inte är behörig att registrera domännamn under .eu och alla dess domänsuffix, kommer domännamnet göras tillgängligt för registrering efter 30 kalenderdagar.

Om du förlorar:

 • ADR-beslut är juridiskt bindande såtillvida du inte väljer att överklaga ett beslut till en tvistemålsdomstol inom 30 kalenderdagar.