Domännamnstvister

Kontakta en domännamnsinnehavare

Om du vill kontakta innehavaren av ett visst domännamn kan du få deras kontaktuppgifter från den webbaserade WHOIS.

Sökresultat för företag kontra privatpersoner

Om innehavaren är ett företag eller en organisation kommer du att se namnet på företaget / organisationen, staden, landet, e-postadressen och önskat språk för korrespondens.

Om innehavaren är en privatperson, kommer du bara se hans / hennes e-postadress och önskat språk för korrespondens. Alla andra personuppgifter är dolda av privatlivets skull.

För mer information, vänligen se vår WHOIS-policy.

Begär personlig information

Om du har en legitim anledning att få ytterligare kontaktuppgifter än de som tillhandahålls via den webbaserade WHOIS, fyll i förfrågningsformuläret och maila det till [email protected] (eller faxa det till +32 2 401 27 51). Din förfrågan måste förklara varför du behöver innehavarens kontaktuppgifter och hur du tänker använda dem.

Uppgifter om personuppgifter hanteras på grundval av Sekretesspolicyn.

Bestrida ett domännamn

Om du vill bestrida ett domännamns (det vill säga ett .eu eller dess varianter i andra skript) registrering och du menar att:

 • du har en prioriterad rätt till domännamnet (tex: du äger ett varumärke, handelsnamn, företagsnamn, familjenamn, et c); och
 • den nuvarande innehavaren har registrerat eller använder domännamnet i spekulativt eller otillbörligt syfte,

så kan du bestrida registreringen via den alternative tvistedomstolens (ADR) procedur eller i civil domstol.

Vad är en ADR-procedur?

ADR är en alternativ väg för att lösa tvister gällande domännamn. De flesta väljer att lösa sina tvister via ADR då det oftast är bra mycket snabbare och mer smidigt än en process i civil domstol.

En ADR för .eu-domännamn (och dess varianter i andra skript) erbjuds av och kan initieras av följande ADR-institutioner:

 

Den tjeckiska skiljedomstolen (CAC)

WIPOs skilje- och medlingscentrum (WIPO Center)

 

ADR-fall

 • Kan initieras med hjälp av en juridisk representant.
 • Utförs online och via email så du behöver inte resa.
 • Löses av oberoende paneldeltagare, inte domare. Deltagarna är ofta immaterialrättsliga experter.
 • Genomförs normalt på domännamninnehavarens spark (det som visas i WHOIS) såtillvida inget annat är överenskommet. Som klagande part kan du anmoda om en ändring till ett annat officiellt EU-språk. Din begäran kan, med paneldeltagarnas diskretion och goda vilja accepteras, men avgifter kan tillkomma.
 • Tar i snitt fyra månader att avgöra.
 • Representerar en finansiellt sett mer attraktiv lösning jämfört med ett normalt domstolsförfarande.

 

ADR-kostnader

Kostnaderna varierar beroende på antalet deltagare i panelen och antalet domännamn du bestrider.

För en komplett förteckning med avgifter, vänligen besök respektive ADR-instans hemsida:

För CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

För WIPO Center: http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/

Hur man startar en ADR-process

En skiljedomstolsprocess (ADR) tar endast ett fåtal steg att sätta igång.

1. Välj en instans

För att påbörja en process, välj en ADR-instans.

2. Skicka in din klagan

När du valt ADR-instans kan du skicka in din klagan via deras hemsida. Under proceduren måste du inkomma med detaljer kring klagan och argument som styrker din anmodan. Du ges även möjligheten att elektroniskt bifoga dokument som utgör bevis.

3. Avvakta beslut

Paneldeltagarnas beslut är skriftligt och kommuniceras inom tre dagar från att de fattat ett beslut.

Vad händer när ADR-processen är avslutad?

Om du vinner:

 • Om du är behörig att registrera domännamn under .eu och alla dess skriptvarianter, så kommer domännamnet överföras till dig efter en 30 dagar lång överklagandeperiod.
 • Om du inte är behörig att registrera domännamn under .eu och alla dess skriptvarianter, så kommer domännamnet göras tillgängligt för registrering efter 30 kalenderdagar.

Om du förlorar:

 • ADR-beslut är juridiskt bindande såtillvida du inte väljer att överklaga ett beslut till en civil domstol inom 30 kalenderdagar.