Gå direkt till huvudinnehållet

Domännamnstvister

Om du hävdar ägarskap över ett domännamn med ändelsen .eu, .ею eller .ευ, eller om du vill bestrida dess nuvarande registrering, kan du göra såhär:

Kontakta domännamnsinnehavaren

Om du finner ett problem med ett särskilt .eu-domännamn och vill kontakta dess innehavare kan du hitta deras kontaktuppgifter på vår webbaserade WHOIS.

Webbaserade WHOIS-sökresultat för företag och privatpersoner

Om domännamnsinnehavaren är en juridisk person kommer du se dess registrerade namn, adress (stad, land) samt e-postadress och föredraget språk för korrespondens.

Om domännamnsinnehavaren är en fysisk person kommer du bara se dess e-postadress och föredragna språk för korrespondens. Alla andra personuppgifter är dolda för att skydda personens integritet.

Mer information hittar du i vår WHOIS-policy.

Ansöka om delning av personuppgifter

Om du har giltigt skäl att få ytterligare kontaktuppgifter än de som finns tillgängliga via den webbaserade WHOIS-databasen fyller du i formuläret och skickar det till [email protected]. I din begäran måste det framgå varför du behöver innehavarens kontaktuppgifter och hur du tänker använda dem.

Delning av personuppgifter regleras baserat på vår integritetspolicy.

Bestrida en domännamnsregistrering

Om du vill bestrida en registrering av ett domännamn kan du göra dessa via det förfarande för alternativ tvistlösning (ADR) eller via domstolsförfarande.

För att bestrida en domännamnsregistrering via ADR måste du ha ett tidigare anspråk på domännamnet (t.ex varumärke, handelsnamn, företagsnamn, famöljenamn etc) och måste visa att den nuvarande innahavaren har registrerat det för spekulativa eller korrupta syften.

Var är en ADR-process?

En ADR-process är ett alternativt sätt att lösa en konflikt över domännamn. De flesta väljer att lösa sin konflikt genom ADR eftersom det generellt går snabbare och är smidigare än ett vanligt domstolsförfarande.

ADR för .eu-domännamn (eller varianter på andra skriftsystem) erbjuds genom och kan startas genom:

Den tjeckiska skiljedomstolen (CAC)

eller

WIPOs skilje- och medlingscentrum (WIPO Center)

Hur fungerar en ADR-process?

En ADR-process kan startas genom några få steg:

1. Välj ett tvistlösningsinstitut

För att starta en process väljer du ett tvistlösningsinstitut. Detta kan vara antingen ett CAC- eller WIPO-center.

2. Skicka in ditt anspråk

När du har valt ett tvistlösningsinstitut kan du skicka in ditt anspråk genom deras respektive hemsidor. I denna processen måste du bifoga detaljerna i ditt klagomål och argumenten som stödjer ditt fall. Du kan också bifoga relevanta bevis.

3. Vänta på beslutet

ADR-panelens beslut kommer att vara skriftligt och kommuniceras till dig inom fem dagar efter att beslutet tagits.

4. Verkställande av beslutet

EURid kommer att implementera ADR-beslutet antingen genom att behålla domännamnet registrerat till den nuvarande domännamnsinnehavaren, eller genom att överföra domännamnet till anspråkshavaren, eller genom att göra domännamnet tillgängligt för allmän registrering av den som gör det snabbast.

ADR-avgifter

Avgifterna för en ADR-process beror på antalet paneldeltagare och antalet domännamn som är involverade i konflikten. För en komplett lista av alla ADR-avgifter, se tvistlösningsinstitutens respektive hemsidor:

För CAC: https://eu.adr.eu/fees

För WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Vad händer när din ADR-process är slutförd?

Om du vinner konflikten:

  • Om du vinner konflikten och du är behörig att registrera domännamn under .eu eller dess varianter i andra länder, kommer domännamnet överföras till dig.  Registreringsenheten kommer att kontakta dig via e-post gällande överföringsprocessen efter den 30 dagar långa överklagningsperioden.
  • Om du inte är behörig att registrera domännamn under .eu eller dess varianter i andra länder, kommer domännamnet återtas efter 30 dagar

Om du förlorar konflikten:

  • ADR-beslut är juridiskt gällande och EURid kommer att implementera beslutet om du inte väljer att överklaga detta genom ett domstolsförfarande inom 30 dagar.
  • Om du väljer att överklaga behöver du meddela EURid om detta under den 30 dagar långa överklagningsperioden.

Viktiga lärdomar om ADR-processen

  • ADR-processen är tillgänglig och billig. Den kan startas och genomföras helt och hållet online, så du behöver inte resa.
  • ADR-process är billigare än ett vanligt domstolsförfarande.
  • Oberoende paneldeltagare, som är experter på immaterialrätt, löser ADR-konflikter.
  • ADR-processer hålls på det språk domännamnsinnehavaren använder (enligt den webbaserade WHOIS-en), men som anspråkshavare kan du begära att ändra detta till ett annat officiellt EU-språk.
  • ADR-processer tar i genomsnitt tre månader att genomföra.