Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöanpassning

Vi tror att även företag som verkar i cyberrymden kan göra det på ett hållbart sätt. EMAS logo

EURid var 2012 den första registreringsenhet för toppdomäner i Europa som registrerats av EU:s miljölednings- och miljörevisionssystem EMAS.

Miljöåtgärder

Vi har hanterat våra toppdomäner på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i många år.

EMAS-verifieringen är en formalisering av vårt pågående arbete och visar på vårt offentliga åtagande att förbättra och minska vårt miljöavtryck. Vårt arbete omfattar bland annat följande:

 • Resurseffektivitet: Införandet av miljövänligare företagsbilar är bara ett av de sätt som vi avser att minska vår miljöpåverkan vid transporter och få ned utsläppen på.
 • Företagsengagemang: Vi uppmuntrar även hållbarhetsprogrammet internt bland företagets anställda för att stärka deras delaktighet i miljörelaterade aktiviteter och projekt.
 • Ansvarsfulla evenemang: När vi organiserar konferenser och evenemang för ackrediterade ombud eller deltar i branschmässor och möten tillämpar vi miljökriterierna i mötesguiden från FN:s miljöprogram (UNEP) för att säkra att evenemangen och resorna dit är så miljöanpassade som möjligt.

Policy och mål

EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) redogör för EURid:s miljörelaterade policy, mål och aktivitetsprogram för de kommande tre åren.

Om EMAS

 

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är ett frivilligt styrverktyg för företag och organisationer som vill utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda. Med det här systemet kan företag optimera sina produktionsprocesser, minska miljöpåverkan och använda resurser på ett effektivare sätt.

EURid fick sin EMAS-registrering i maj 2012 och har sedan dess förnyat den för perioden 2018–2020. Vårt registreringsnummer är BE-VL-000016.

Koldioxid-kompensation

Sedan 2014 har vi utvärderat våra koldioxidutsläpp för föregående år och köpt verifierade koldioxidkrediter för att:

 • 2014 - bygga vindkraftverk och producera biodiesel av jatrophafrön i Gujarat i Indien.
 • 2015 - plantera ett antal fruktträd i Asturien i Spanien, ett område där den utrotningshotade europeiska brunbjörnen lever, i samarbete med den spanska organisationen FAPAS inom ramen för programmet +BEARS -CO2.
 • 2015 - bidra till Ecomapuà-projektet, som bland annat har som mål att bevara Amazonas rika biologiska mångfald.
 • 2016 - bidra till projektet Dak Rung Hydropower i Vietnam. Syftet med projektet för förnybar energi var att bygga ett 8 MW vattenkraftverk vid Dak Rung-floden för att producera förnybar el åt både lokalbefolkningen och Vietnams elnät.
 • 2017–2018 - stödja projektet Uganda Borehole Rehabilitation. Syftet med projektet är att tillsammans med ugandiska samhällen laga trasiga borrade brunnar för att återställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. Under 2018 stödde vi projektet Uganda Borehole Rehabilitation för andra året. Denna gång var vårt fokus på de ugandiska distrikten Dokolo, Otuke och Alebtong.
 • 2019 - stödja Uganda Borehole-projektet och återbeskogningsprojekten i Monchique i Portugal, ett område som blev hårt drabbat av skogsbränderna sommaren 2018.
 • 2020 – stöder projektet ”Water is Life” i Madagaskar.
 • 2021stöder projektet ”Water is Life” i Madagaskar. Läs mer i vår rapport 2020 Carbon Footprint report (endast på engelska).