Намерете регистратор

  (*)
 • .ευ (.eu на гръцки)

  Регистраторът предлага версия на гръцки на домейна от първо ниво „.eu“.

 • .ею (.eu на кирилица)

  Регистраторът предлага версия на кирилица на домейна от първо ниво „.eu“.

 • 24/7 обслужване на клиенти

  Регистраторът предлага постоянна поддръжка извън стандартното работно време.

 • Регистрация въз основа на гражданството

  Регистраторът предлага услуги за регистрация на граждани на ЕС независимо от тяхната държава на пребиваване.

 • DNSSEC

  Регистраторът предлага разширения за сигурност на системата от имена на домейни („DNSSEC“), което е протокол за интернет сигурност, подпомагащ намаляването на вероятността посетителите на уеб сайт с разширение „.eu“ да бъдат насочени към фалшиви уеб сайтове.

 • екологични сертификати

  Регистраторът въвежда екологични норми и практики.

 • Имена на домейни със специални знаци (IDN) преди точката

  Регистраторът предлага имена на домейни със специални знаци (т.нар. интернационализирани имена на домейни или IDNs), които може да съдържат знаци от азбуките на официалните езици в ЕС ПРЕДИ разширението „.eu“.

 • многогодишни регистрации

  Регистраторът предлага възможност за регистриране на име на домейн с разширение .eu, .ею или .ευ за максимум десет години.

 • Заключване от регистратора (Registrar Lock)

  Регистраторът предлага услугата „Заключване от регистратора“ (Registrar Lock), която ограничава потенциала за нежелани промени и изтривания, докато името на домейна все още може да бъде прехвърлено.

 • ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра)

  Регистраторът предлага Заключване от регистъра, което е услуга за ограничаване на потенциала за нежелани промени, изтривания или прехвърляния на име на домейн.

 • Услуги за изграждане на уебсайт

  Регистраторът предоставя инструменти и услуги за титулярите на имена на домейни, чрез които да създадат и управляват уебсайтове.

 • В активна промоционална кампания

  Регистраторът е абониран за новите регистрационни поощрения на EURid.

Показани са 40 резултата от709

Clarke, Modet y Compañía, S.L.

Държава Иcпaния
Поддържан език Английски, Испански, Португалски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Isern Patentes y Marcas SL

Държава Иcпaния
Поддържан език Английски, Испански, Немски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

DNS:NET Internet Service GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Embra Internet Ltd

Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

WebReus BV

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Net-Chinese Co.,Ltd.

Държава Тайван
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

PIN Sweden AB

Държава Швeция
Поддържан език Английски, Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Nomeo bvba

‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) DNSSEC Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението 24/7 обслужване на клиенти Eкологични сертификати
Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SIA AmberBit

Държава Лaтвия
Поддържан език Английски, Латвийски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Scarlet Belgium NV

Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Нидерландски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-kybele.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-atropos.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Etop sp.z o.o.

Регистрация въз основа на гражданството Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението 24/7 обслужване на клиенти Eкологични сертификати
Държава Полша
Поддържан език Английски, Полски

Регистрирайте своето име на домейн сега

AGARIK SAS

Държава Фpaнция
Поддържан език Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Totaalnet Internet Works b.v.

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Немски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

BIT

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Ascio Technologies Inc.

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Датски, Испански, Италиански, Немски, ...
Португалски, Фински, Френски, Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Crisp Global Hosting

.ею (.eu на кирилица) DNSSEC Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението
Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Tesecom srl

Държава Итaлия
Поддържан език Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

Uniregistrar Corp

Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Кайманови острови
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

OmanBros.com Internetdienstleistungen GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-tisiphone.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CatchTiger B.V.

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Lexsynergy Limited

Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SC Zooku Solutions SRL

Mногогодишни регистрации
Държава Pyмъния
Поддържан език Английски, Румънски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CLAUS WEB srl

Регистрация въз основа на гражданството
Държава Pyмъния
Поддържан език Английски, Италиански, Румънски, Унгарски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Kontent GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Gunga Galunga Corp

Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

TransIP Group BV

DNSSEC
Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

ASTURIA

Държава Фpaнция
Поддържан език Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Webatvantage BVBA

Държава Бeлгия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

KCS Internetlösungen Kröger GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Space2u Webhosting AB

Държава Швeция
Поддържан език Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-hera.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Wagoo Software Tech. Co., Ltd.

Държава Китай
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Oxianet

Държава Фpaнция
Поддържан език Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

HostProfis ISP Telekom GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Consultix GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Key-Systems GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Испански, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега