Намерете регистратор

  (*)
 • .ευ (.eu на гръцки)

  Регистраторът предлага версия на гръцки на домейна от първо ниво „.eu“.

 • .ею (.eu на кирилица)

  Регистраторът предлага версия на кирилица на домейна от първо ниво „.eu“.

 • 24/7 обслужване на клиенти

  Регистраторът предлага постоянна поддръжка извън стандартното работно време.

 • Регистрация въз основа на гражданството

  Регистраторът предлага услуги за регистрация на граждани на ЕС независимо от тяхната държава на пребиваване.

 • DNSSEC

  Регистраторът предлага разширения за сигурност на системата от имена на домейни („DNSSEC“), което е протокол за интернет сигурност, подпомагащ намаляването на вероятността посетителите на уеб сайт с разширение „.eu“ да бъдат насочени към фалшиви уеб сайтове.

 • екологични сертификати

  Регистраторът въвежда екологични норми и практики.

 • Имена на домейни със специални знаци (IDN) преди точката

  Регистраторът предлага имена на домейни със специални знаци (т.нар. интернационализирани имена на домейни или IDNs), които може да съдържат знаци от азбуките на официалните езици в ЕС ПРЕДИ разширението „.eu“.

 • многогодишни регистрации

  Регистраторът предлага възможност за регистриране на име на домейн с разширение .eu, .ею или .ευ за максимум десет години.

 • Заключване от регистратора (Registrar Lock)

  Регистраторът предлага услугата „Заключване от регистратора“ (Registrar Lock), която ограничава потенциала за нежелани промени и изтривания, докато името на домейна все още може да бъде прехвърлено.

 • ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра)

  Регистраторът предлага Заключване от регистъра, което е услуга за ограничаване на потенциала за нежелани промени, изтривания или прехвърляния на име на домейн.

 • Услуги за изграждане на уебсайт

  Регистраторът предоставя инструменти и услуги за титулярите на имена на домейни, чрез които да създадат и управляват уебсайтове.

 • В активна промоционална кампания

  Регистраторът е абониран за новите регистрационни поощрения на EURid.

Показани са 40 резултата от713

MK Netzdienste GmbH & Co. KG

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

IP TWINS S.A.S.

Държава Фpaнция
Поддържан език Английски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

NL Hosting

Държава Нидерландия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

BuildIT AB

Държава Швeция
Поддържан език Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Mark-i Inc.

Държава Япония
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

BARBERO & Associates Ltd

Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

Avalon d.o.o.

Държава Хърватия
Поддържан език Английски, Хърватски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SIA AmberBit

Държава Лaтвия
Поддържан език Английски, Латвийски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SPEEDPACKET & C° V.O.F.

Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Нидерландски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

easyname GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-maia.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Fida Ventures

Държава Северна Македония
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SIA Area IT

Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Лaтвия
Поддържан език Английски, Латвийски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Staclar, Inc.

.ею (.eu на кирилица) .ευ (.eu на гръцки) ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) Registrar Lock DNSSEC Регистрация въз основа на гражданството Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението 24/7 обслужване на клиенти
Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

BaseNames Domainsharing BV

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

TheName Limited

Mногогодишни регистрации
Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Гръцки, Испански, Португалски, Чешки

Регистрирайте своето име на домейн сега

DataWeb B.V.

Държава Нидерландия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

OmanBros.com Internetdienstleistungen GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Domein 158

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Немски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ

Mногогодишни регистрации
Държава Гъpция
Поддържан език Гръцки

Регистрирайте своето име на домейн сега

Net-Build GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Telia Finland Oyj

Държава Финлaндия
Поддържан език Английски, Фински

Регистрирайте своето име на домейн сега

UDomainName.com LLC

Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

STRATO AG

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Испански, Италиански, Немски, Нидерландски, ...
Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Ilait AB

Държава Швeция
Поддържан език Английски, Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега

ENIAC SPA

Държава Итaлия
Поддържан език Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

STORK R, informacijske storitve d.o.o.

Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Cлoвeния
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

To The Point bv

Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението
Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Нидерландски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Checkdomain GmbH

.ею (.eu на кирилица) .ευ (.eu на гръцки) Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението Eкологични сертификати
Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CLAUS WEB srl

.ею (.eu на кирилица) .ευ (.eu на гръцки) ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) Услуги за изграждане на уебсайт Registrar Lock DNSSEC Регистрация въз основа на гражданството Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението 24/7 обслужване на клиенти
Държава Pyмъния
Поддържан език Английски, Италиански, Румънски, Унгарски

Регистрирайте своето име на домейн сега

teuto.net Netzdienste GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

domainfactory GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

KCS Internetlösungen Kröger GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-megaera.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Regione Toscana

Държава Итaлия
Поддържан език Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

CHIVALGES,S.L.

Държава Иcпaния
Поддържан език Испански

Регистрирайте своето име на домейн сега

Web4U s.r.o.

DNSSEC Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението
Държава Чехия
Поддържан език Словашки, Чешки

Регистрирайте своето име на домейн сега

DENINET Kft.

DNSSEC Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Унгapия
Поддържан език Унгарски

Регистрирайте своето име на домейн сега