Намерете регистратор

  (*)
 • .ευ (.eu на гръцки)

  Регистраторът предлага версия на гръцки на домейна от първо ниво „.eu“.

 • .ею (.eu на кирилица)

  Регистраторът предлага версия на кирилица на домейна от първо ниво „.eu“.

 • 24/7 обслужване на клиенти

  Регистраторът предлага постоянна поддръжка извън стандартното работно време.

 • Регистрация въз основа на гражданството

  Регистраторът предлага услуги за регистрация на граждани на ЕС независимо от тяхната държава на пребиваване.

 • DNSSEC

  Регистраторът предлага разширения за сигурност на системата от имена на домейни („DNSSEC“), което е протокол за интернет сигурност, подпомагащ намаляването на вероятността посетителите на уеб сайт с разширение „.eu“ да бъдат насочени към фалшиви уеб сайтове.

 • екологични сертификати

  Регистраторът въвежда екологични норми и практики.

 • Имена на домейни със специални знаци (IDN) преди точката

  Регистраторът предлага имена на домейни със специални знаци (т.нар. интернационализирани имена на домейни или IDNs), които може да съдържат знаци от азбуките на официалните езици в ЕС ПРЕДИ разширението „.eu“.

 • многогодишни регистрации

  Регистраторът предлага възможност за регистриране на име на домейн с разширение .eu, .ею или .ευ за максимум десет години.

 • Заключване от регистратора (Registrar Lock)

  Регистраторът предлага услугата „Заключване от регистратора“ (Registrar Lock), която ограничава потенциала за нежелани промени и изтривания, докато името на домейна все още може да бъде прехвърлено.

 • ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра)

  Регистраторът предлага Заключване от регистъра, което е услуга за ограничаване на потенциала за нежелани промени, изтривания или прехвърляния на име на домейн.

 • Услуги за изграждане на уебсайт

  Регистраторът предоставя инструменти и услуги за титулярите на имена на домейни, чрез които да създадат и управляват уебсайтове.

 • В активна промоционална кампания

  Регистраторът е абониран за новите регистрационни поощрения на EURid.

Показани са 40 резултата от707

enavn ApS

Държава Дaния
Поддържан език Английски, Датски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Maehdros SPRL

Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SpaceReg Ltd

Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Италиански, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Neonic Oy dba EuroNic.com

Държава Финлaндия
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

BIT

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

vupp.com Werbegesellschaft m.b.H

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Kontent GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Rootnet NOC B.V.

Държава Нидерландия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Marco Witzgall Internetdienstleistungen

‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) DNSSEC 24/7 обслужване на клиенти
Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

IDS&Unitelm S.r.l.

Държава Итaлия
Поддържан език Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

GoDaddy Corporate Domains, LLC

Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Webatvantage BVBA

Държава Бeлгия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

eu-tisiphone.at web invest gmbh & co KG

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Hutchison Drei Austria GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Nederlandweb

Държава Нидерландия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Register S.p.A.

Регистрация въз основа на гражданството Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението Eкологични сертификати
Държава Итaлия
Поддържан език Английски, Испански, Италиански, Португалски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CPS-Datensysteme GmbH

DNSSEC IDNs пред домейн разширението
Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Porkbun LLC

DNSSEC
Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

WestSite nv

Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Немски, Нидерландски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

abm Feregyhazy & Simon GmbH

Държава Aвcтpия
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

SIA Area IT

Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Лaтвия
Поддържан език Английски, Латвийски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Elvida Automatisering

Държава Нидерландия
Поддържан език Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Hostserver GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Английски, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

neoDomaine

Държава Фpaнция
Поддържан език Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Registrar Proxy

‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) DNSSEC
Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Names Beyond.com

Държава Съединени щати
Поддържан език Английски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Exonet B.V.

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CretaForce

‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) DNSSEC Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението 24/7 обслужване на клиенти Eкологични сертификати
Държава Гъpция
Поддържан език Гръцки

Регистрирайте своето име на домейн сега

1nic GmbH

Държава Гepмaния
Поддържан език Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Registrar.eu

.ею (.eu на кирилица) .ευ (.eu на гръцки) DNSSEC Регистрация въз основа на гражданството Mногогодишни регистрации IDNs пред домейн разширението
Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Испански, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

MultiHosting

.ευ (.eu на гръцки) ‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) Mногогодишни регистрации 24/7 обслужване на клиенти
Държава Гъpция
Поддържан език Гръцки

Регистрирайте своето име на домейн сега

Ashosting.nl

‘Registry Lock’ (блокиране на име на домейн от регистъра) DNSSEC
Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Немски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Total Web Solutions Ltd dba Total Registrations

Държава Обединено кралство
Поддържан език Английски, Испански, Италиански, Немски

Регистрирайте своето име на домейн сега

DiMa.hu KFt

DNSSEC Регистрация въз основа на гражданството 24/7 обслужване на клиенти
Държава Унгapия
Поддържан език Унгарски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CatchTiger B.V.

Държава Нидерландия
Поддържан език Английски, Нидерландски

Регистрирайте своето име на домейн сега

CLAERHOUT nv COMMUNICATIONHOUSE

Държава Бeлгия
Поддържан език Английски, Нидерландски, Френски

Регистрирайте своето име на домейн сега

UAB ELNETA

Държава Литвa
Поддържан език Английски, Литовски

Регистрирайте своето име на домейн сега

Callipigia S.r.l.

Държава Итaлия
Поддържан език Английски, Италиански

Регистрирайте своето име на домейн сега

Svenska Export Media

Държава Швeция
Поддържан език Английски, Шведски

Регистрирайте своето име на домейн сега