Премини към основното съдържание

Партньорства

От самото си създаване ние работим с международната интернет общност, за да споделяме най-добри практики и опит в работата си със Системата за имена на домейни (DNS). Нашите партньорства включват:

CENTR logo Съвет на европейските национални регистри на имена на домейни от първо ниво

CENTR е нестопанската организация, посветена на подкрепа на интересите на европейските регистри на национални домейни от първо ниво (регистри на ccTLD). CENTR участва в разработването на високи стандарти и най-добри практики и ги промотира сред регистрите на ccTLD.

Ние участваме активно в общите събрания и семинари на CENTR.

ICANN logo Интернет корпорация за назначени имена и адреси

ICANN координира функциите на Администрация на адресното пространство в интернет (IANA), която извършва технически услуги от огромно значение за безпроблемните операции на основната „адресна книга“ на интернет, Системата за имена на домейни (DNS). ICANN разработва политики, базирани на консенсус, за постигане на стабилен и сигурен интернет.

Участваме активно в срещите на ICANN от 2006 г. насам и сме сключили споразумение за регистрация с ICANN за управлението на трите ни домейн разширения от първо ниво (TLD): .eu (2005), .ею (2016) и .ευ (2019).

Бяхме домакини на 38-то заседание на ICANN в Брюксел през юни 2010г., което беше голям успех.

EURid е член на Организацията за поддръжка на националните домейни (ccNSO) от 2009г. и активно участва в Работните групи относно политиките за развитие на интернационализираните имена на домейни (познати още като имена на домейни със специални знаци) от първо ниво (ccTLD IDNs) и Групата за проучване на употребата на държавни и териториални имена.

През първото тримесечие на 2015 г. EURid сключи Меморандум за разбирателство с ICANN за подкрепата на обученията и развитието на най-добрите практики за DNS в Близкия изток. В резултат на това ние редовно провеждаме обучения за представители на общността в Близкия Изток и подкрепяме семинари относно бизнеса на регистрите в Центъра за поддръжка на DNS в Кайро.

UNESCO logo Организация на обединените нации за образование, наука и култура

ЮНЕСКО подкрепя културното многообразие, научното и политическо развитие и сътрудничество и свободата на изразяване.

ЮНЕСКО и EURid извършват съвместни проекти, които да допринесат за популяризирането на многоезичието в киберпространството, фокусирайки се върху изследването и анализа на развитието на интернационализираните имена на домейни (познати още като имена на домейни със специални знаци или с латинското съкращение IDNs), изготвяне на съвместен световен доклад за развитието на IDNs, сътрудничество в подготовката на съвместни мероприятия, срещи и проекти, включващи експерти от различни професионални и академични общности, индустрията, както и други международни, регионални и национални организации. В началото на 2013 г. подписахме Меморандум за разбирателство с ЮНЕСКО.

От 2017 г. насам Световният доклад на EURid и ЮНЕСКО за IDNs е достъпен онлайн на www.idnworldreport.eu.

IGF logo Форум за управлението на интернет към ООН

Форумът за управлението на интернет обединява хора от различни заинтересовани страни, които обсъждат обществено-политическите въпроси, свързани с интернет. Форумът за управлението на интернет е отворен и се свиква веднъж годишно с мандат от ООН.

От 2011г. насам ние бяхме домакини на семинари за интернационализирани имена на домейни (IDNs) в сътрудничество с ЮНЕСКО. През 2017 г. бяхме домакин на семинар на тема как индустрията зад Системата за имена на домейни (DNS) може да допринесе за подобряването на околната среда.

Европейски диалог за управлението на интернет

EuroDIG е отворена платформа, в която всички заинтересовани страни обменят мнения относно интернет и неговото управление. Създадена през 2008 г. от няколко организации, представители на правителството и експерти, тя насърчава диалога и сътрудничеството с интернет общността относно обществената политика за интернет.

EURid беше домакин на срещата на EuroDIG в Брюксел през 2016 г.

EUROSSIG logo Европейска лятна школа по управление на интернет

EuroSSIG стартира в резултат на усилията на учени и експерти от ООН, които адресираха липсата на академични изследвания и преподаване по интернет управление. EuroSSIG помага на заинтересованите студенти и преподаватели, както и на лица, работещи в частния или държавния сектор, да разберат по-добре глобалното управление на интернет и да получат обширни и структурирани знания в различни аспекти.

Ние започнахме да подкрепяме проекти на школата, веднага след нейното първо провеждане през 2007 г.

RIPE logo Мрежов координационен център на европейската IP мрежа

RIPE NCC е независима членска организация с нестопанска цел, която поддържа инфраструктурата на интернет чрез техническа координация. RIPE предоставя форум за сътрудничество, отворен за всички страни, заинтересовани от обширните интернет протоколни (IP) мрежи в Европа и извън нея.

Представители на техническия отдел на EURid редовно участват в срещите на RIPE в Европа, участвайки в работни групи, които обсъждат основната техническа инфраструктура на интернет, и представяйки техническите и инфраструктурни разработки на EURid.

EUIPO logo Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

EUIPO е службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, отговорна за управлението на марките на ЕС и на регистрираните дизайни на Общността. EUIPO предлага на създатели и иноватори лесен, универсален и сигурен начин на регистрация на национално и европейско ниво.

На 23 юни 2016 г., EUIPO и EURid подписаха писмо за сътрудничество, обединявайки усилията за повишаване на осведомеността относно търговските марки и имената на домейни. Като част от сътрудничеството, ние разширихме услугите си, включвайки притежателите на търговска марка на Европейския съюз (EUTM) през май 2019 г. В резултат, както притежателите, така  и кандидатите за EUTM могат да заявят желание да получат сигнал веднага щом .eu име на домейн, което е идентично с тяхното EUTM или EUTM заявление, бива регистрирано. Получавайки този сигнал, притежателите на EUTM са информирани своевременно и могат да предприемат подходящи действия много по-рано.