Партньорства

От самото си създаване ние работим с международната интернет общност, за да споделяме най-добрите практики и опит в работата си със Системата за имена на домейни (DNS). Нашите партньорства включват:

Съвет на европейските държавни регистри на имена на домейни от първо ниво

CENTR е нестопанската организация, посветена на подкрепа на интересите на европейските мениджъри на държавни домейни от първо ниво (cc TLD мениджъри). CENTR участва в разработването на високи стандарти и най-добри практики и ги промотира сред регистрите на ccTLD.

Ние участваме активно в общите събрания и семинари на CENTR.

Интернет корпорация за назначени имена и адреси

ICANN координира функциите на Администрация на адресното пространство в интернет (IANA), която извършва технически услуги от огромно значение за безпроблемните операции на основната „адресна книга“ на интернет, Системата за имената на домейни (DNS). ICANN разработва политики, базирани на консенсус, за постигане на стабилен и сигурен Интернет.

Участваме активно в срещите на ICANN от 2006 г. насам и сме сключили споразумение за регистрация с ICANN за управлението на трите ни домейни от първо ниво (TLD): .eu (2005), .ею (2016) и .ευ (2019).

Бяхме домакини на 38-то заседание на ICANN в Брюксел през юни 2010г., което беше голям успех.

EURid е член на Организацията за поддръжка на държавните домейни (ccNSO) от 2009г. и активно участва в Работните групи относно политиките за развитие на интернационализираните имена на домейни (познати още като имена на домейни със специални знаци) от първо ниво (ccTLD IDNs) и Групата за проучване на употребата на държавни и териториални имена.

Нашият Мениджър-Външни отношения Джовани Сепия е съветник в Съвета на ccNSO от 2018 г. и председател на Комитета за стратегия и оперативен план на ccNSO (SOPC) от 2015 г. Целта на SOPC е да координира, улеснява и увеличава участието на мениджърите на ccTLD в стратегическите и оперативните, планиращите и бюджетните процеси на ICANN.

През първото тримесечие на 2015 г. EURid сключи Меморандум за разбирателство с ICANN за подкрепата на обученията и развитието на най-добрите практики за DNS в Близкия изток. Врезултат на това ние редовно провеждаме обучения за представители на общността в Близкия Изток и подкрепяме семинари относно бизнеса на регистърите в Центъра за поддръжка на DNS в Кайро.

Организация на обединените нации за образование, наука и култура

ЮНЕСКО подкрепя културното многообразие, научното и политическо развитие и сътрудничество и свободата на изразяване.

ЮНЕСКО и EURid извършват съвместни проекти, които да допринесат за популяризирането на многоезичието в киберпространството, , фокусирайки се върху изследването и анализа на развитието на интернационализираните имена на домейни (познати още като имена на домейни със специални знаци или с лат. съкращение IDNs), изготвяне на съвместни световни доклад(и) за развитието на IDNs, сътрудничество в подготовката на съвместни мероприятия, срещи и проекти, включващи експерти от различни професионални и академични общности, индустрията, както и други международни, регионални и национални организации. В началото на 2013 г. подписахме „Меморандум за разбирателство“с ЮНЕСКО.

Нашият последен съвместен доклад е достъпен в секцията Публикации на този уебсайт.

Форум за управлението на интернет към ООН

Форумът за управлението на интернет обединява хора от различни заинтересовани страни, които обсъждат обществено-политическите въпроси, свързани с интернет. Форумът за управлението на интернет е отворен и се свиква веднъж годишно с мандат от ООН.

По време на срещите на Форума през 2011, 2012, 2013 и 2014г. ние бяхме домакини на семинари за национализирани имена на домейни в сътрудничество с ЮНЕСКО. През 2017 г. бяхме домакин на семинар за това, как индустрията на DNS може да допринесе за подобряването на околната среда.

Европейски диалог за управлението на интернет

EuroDIG е отворена платформа, в която всички заинтересовани страни обменят мнения относно интернета и неговото управление. Създадена през 2008 г. от няколко организации, представители на правителството и експерти, тя насърчава диалога и сътрудничеството с интернет общността относно обществената политика за интернет.

EURid подкрепя EuroDIG с доброволен финансов принос и беше домакин на срещата на EuroDIG в Брюксел през 2016 г.

Европейска лятна школа по управление на интернет

Euro-SSIG стартира в резултат на усилията на учени и експерти от ООН, които адресираха липсата на академични изследвания и преподаване по интернет управление. Euro-SSIG помага на заинтересованите студенти и преподаватели, както и на лица, работещи в частния или държавния сектор, по-добре да разберат глобалното управление на интернет и да получат обширни и структурирани знания в различни аспекти.

Ние започнахме да подкрепяме проекти на школата, веднага след нейното първо провеждане през 2007 г.

Мрежов координационен център на европейската IP мрежа

RIPE NCC е независима членска организация с нестопанска цел, която поддържа инфраструктурата на интернет чрез техническа координация. RIPE предоставя форум за сътрудничество, отворен за всички страни, заинтересовани от обширните интернет протоколни (IP) мрежи в Европа и извън нея.

Представители на техническия отдел на EURid редовно участват в срещите на RIPE из Европа, участвайки в работни групи, които обсъждат основната техническа инфраструктура на интернет, и представяйки техническите и инфраструктурни разработки на EURid.

Служба на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост

EUIPO е службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, отговорна за управлението на марките на ЕС и на регистрираните дизайни на Общността. EUIPO предлага на създатели и иноватори лесен, универсален и сигурен начин на регистрация на национално и европейско ниво.

На 23 юни 2016 г., EUIPO и EURid подписаха писмо за сътрудничество, обединявайки усилията за повишаване на осведомеността относно търговските марки и имената на домейни. Като част от сътрудничеството, ние разширихме услугите си, включвайки притежателите на търговска марка на Европейския съюз (EUTM) през май 2019 г. В резултат, както притежателите, така  и кандидатите за EUTM могат да заявят желание да получат сигнал веднага щом .eu име на домейн, което е идентично с тяхното EUTM или EUTM заявление, е регистрирано. Получавайки този сигнал, притежателите на EUTM са информирани своевременно и могат да предприемат подходящи действия много по-рано.