Хранилище за документи

Хранилището за документи съдържа формуляра за предоставяне на лични данни, както и политиките на EURid, общите правила и условия, регламентите на ЕС и много повече.


Политика на регистрация на Име на домейн Общи условия за регистрация на име на домейн Договор за Pегистратор pdf- 394KB Политика за защита на личните данни Формуляр за предоставяне на лични данни Правила за ИРС Whois политика Регламент на ЕС 733/2002 Регламент на ЕС 874/2004 Регламент на ЕС 1654/2005 Регламент на ЕС 1255/2007 Регламент на ЕС 560/2009 Регламент на ЕС 2015/516 Регламент на ЕС 2019/517