Премини към основното съдържание

Правна информация

Следните условия за ползване („Условия”) са приложими спрямо посетителите на уебсайтовете на EURid („Уебсайтове”). Моля, прочетете ги внимателно преди да ползвате Уебсайтовете. С достъпа си до тези Уебсайтове и тяхното ползване вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия и да се съобразявате с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове. EURid си запазва правото периодично да изменя настоящите Условия без предизвестие само и единствено по своя собствена преценка. Ако не приемате настоящите Условия, не бива да ползвате Уебсайтовете.

Тези Уебсайтове се управляват от EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Белгия, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405 , сдружение с нестопанска цел, учредено съгласно белгийското законодателство.

Ползване на Уебсайтовете

Можете да ползвате Уебсайтовете само за законни цели. Не можете да ползвате Уебсайтовете:

  • по начин, който нарушава приложимите национални или международни закони или подзаконови нормативни актове;
  • по начин, който е незаконен или измамлив или който има незаконна или измамлива цел или последица;
  • по начин, който може да повреди, блокира, пренатовари или развали сървър за имена на EURid или мрежа/и свързана/и с него;
  • по начин, който представлява акт на клевета, оскърбление или нарушение на правата на трети лица;
  • няма да ползвате материали или информация, включително изображения или снимки, които са достъпни чрез уебсайта, по начин, който нарушава авторски права, запазени марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост на което и да е лице;
  • няма умишлено да предавате, изпращате или качвате материали, които са вредни от техническа гледна точка (включително, но не само компютърни вируси, вредоносни програми от типове Троянски кон, червеи, логически бомби, повредени данни или друг злонамерен софтуер или вредни данни).

Информация в Уебсайтовете

EURid поддържа Уебсайтовете, за да подобри обществения достъп до информация за своите дейности. Цялата информация в Уебсайтовете е предоставена „както си е”. Независимо от положените от нас грижи и максимални усилия, EURid не може да гарантира, че информацията в Уебсайтовете е цялостна, точна или актуална. Информацията или материалите, публикувани в Уебсайтовете, не са предназначени да представляват надеждни съвети. EURid изрично се отказва от цялата отговорност, произтичаща от ползването на Уебсайтовете, както и разчитането или ползването на информация, публикувана в същите от което и да е лице. В Уебсайтовете може да се съдържа информация за закони, подзаконови нормативни актове или решения, приети от публичните власти, които може да са били изменени, отменени или заменени след публикуването им в Уебсайтовете. Следователно, трябва да разчитате само на последната официална версия, публикувана от съответните власти.

Препратки в Уебсайтовете към други уебсайтове

Информацията, предоставена в Уебсайтовете, може да съдържа информация на трети лица и препратки към трети лица или уебсайтове на трети лица. Информацията на трети лица не представлява мнението на EURid, като препратките към уебсайтове на трети лица са предоставени само за улеснение. EURid не изразява мнение относно съдържанието на информацията или уебсайтовете на третите лица и не носи отговорност за тях.

Лични данни

​EURid е ангажиран с опазването неприкосновеността на личните ви данни. Моля прочетете нашата политика за защита на личните данни.

Права върху интелектуална собственост

Всички материали, съдържащи се в Уебсайтовете са защитени с авторски права, както и всички други права на интелектуална собственост и са собственост или отдадени под лиценз на EURid.
Нямате право да използвате, съхранявате (освен, когато това е необходимо за преглед на съдържанието на Уебсайтовете), възпроизвеждате, променяте, разпространявате, продавате или по друг начин да прехвърляте тези материали без предварителното писмено съгласие на EURid.

Приложимо законодателство и място на правораздаване

Настоящите Условия и Уебсайтовете са изключително подчинени на белгийското законодателство и се тълкуват съгласно същото, с изключение на принципите му за противоречия в законодателство. В случай на спор, съдилищата в Брюксел са единственото място на правораздаване.