Премини към основното съдържание

Такси и плащания

Предплащане

По време на акредитацията от Вас ще бъде изискано да направите минимално предплащане от 2 500 евро. Моля, забележете, че Вашата сметка винаги трябва да съдържа минимум 2 500 евро, за да може да регистрирате и управлявате домейн имена под .eu или вариантите му в други скриптове.

След като започнете да регистрирате домейн имена, ще Ви изпратим месечна фактура, която документира дейностите през миналия месец. Плащането на тази фактура ще доведе баланса на Вашата регистраторска сметка до първоначалното ниво на предплащане. 

Ex Post Плащане

В случай, че:

  • стe акредитиран регистратор с EURid в продължение на най-малко 2 (две) години
  • имате европейска банкова сметка
  • сте се включили в Единната Зона за Плащания в Евро (SEPA),

можете да изберете да превключите настройките на Вашата регистраторска сметка от предварително плащане към ex post плащане. С помощта на опцията за ex post плащане вече няма да е необходимо ръчно да плащате фактурите или да прибавяте сума към Вашата сметка всеки месец, за да достигнете минималното ниво на предплащане, тъй като тези средства ще бъдат получени чрез директен дебит от Вашата банкова сметка.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания, превключването може да бъде изпълнено, като ни изпратите онлайн формуляр за съгласие за SEPA директен дебит, достъпно на registry.eu. Формулярът за съгласие изисква IBAN и BIC информация, свързана с желаната банкова сметка, както и някои лични детайли.

Такси за транзакции

Таксите, описани по-долу, се отнасят само за EURid акредитирани регистратори. Ако възнамерявате да регистрирате име на домейн с .eu, .ею (на кирилица) или .ευ (на гръцки) или ако сте притежател на име на домейн, моля, консултирайте се с Вашия регистратор какви са таксите за регистриране на .eu име на домейн (и неговите варианти в други скриптове) и за други транзакции.

Регистрация

€4.25 за първата година от срока на регистрация

Подновяване (начислява се годишно)

€4 на година за срок на регистрация

Реактивиране от карантина

€4

Удължаване на срока

€4 за удължена година

Трансфер на име на домейн

€4.25

Трансфер на име на домейн в карантина

€4.25

Юридическо прехвърляне

€4.25

Пакетен трансфер на портфолио с имена на домейни (минимална такса от €500)*

€0.25 за име на домейн

Заключване на име на домейн от Регистъра

€10 за име на домейн на година

*Безплатно в случай на пълно придобиване и прекратяване на договора с дадения регистратор