Критерии за акредитация

За да се получите правото за акредитация като регистратор, от Вас като кандидат се изисква да отговаряте на следните критерии:

Поддържате собствен оперативен уебсайт.

Ако предлагате услуги за регистрация на имена на домейни, Вашият уебсайт трябва да е достъпен на поне един от официалните езици на Европейския Съюз и да съдържа:

  • пълни данни за фирмата (като официално име на фирмата, правна форма, регистрационен/данъчен номер, адрес, телефон, имейл адрес и уебсайт);
  • поддръжка за клиенти, достъпна на поне един от официалните езици на Европейския съюз;
  • ясна информация относно предлаганите от Вас услуги и цени;
  • проверка за наличността на домейни или връзка към whois.eurid.eu.

Ако Вашите услуги за регистрация на име на домейн се администрират чрез трети страни, то вие оставате отговорни за предложенията на всички тези трети страни.        

Имате необходимата техническа компетентност да внедрите и поддържате услугите за регистрация на име на домейн по професионален и делови начин.

Удостоверявате, че сте в добро финансово състояние (запазваме си правото да поискаме допълнително доказателство за финансовата Ви стабилност).