Премини към основното съдържание

Ставаме зелени

EMAS logoВярваме, че дори предприятията, работещи в киберпространството, могат да постигнат това по устойчив начин.

Ние сме първият европейски регистър на домейни от първо ниво (TLD), който се регистрира по Схемата на ЕС за управление на околната среда и одитиране (EMAS) през 2012 г.

Екологични дейности

Възприели сме екологично отговорен подход към управлението на нашата организация от много години насам.

Регистрацията по EMAS придава официален характер на текущите ни дейности и показва публичната ни ангажираност да подобрим още повече отпечатъка ни върху околната среда. Тези дейности включват, но не се изчерпват с:

  • Ресурсна ефективност: Планът ни да намалим влиянието на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на ‚зелени' фирмени автомобили е само един от начините, чрез които възнамеряваме да намалим вредните емисии.
  • Корпоративно участие: Ние насърчаваме програма за устойчиво развитие на фирмено ниво, за да се засили участието на служителите в екологични дейности и проекти.
  • Екологично отговорни събития: При организирането на конференции и събития за акредитирани регистратори или при участие в отраслови търговски панаири и срещи ние прилагаме критериите от Наръчника за организиране на срещи на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), за да гарантираме, че тези събития и свързаните с тях пътувания са възможно най-щадящи околната среда.

Политика и цели

Документът EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) очертава екологичната политика на EURid, целите и програмата за действия през следващите три години.

За EMAS

Схемата на ЕС за управление на околната среда и одитиране (EMAS) е доброволен управленски инструмент за дружества и други организации за оценка, отчитане и подобряване на екологичните им показатели. Тази схема подпомага дружествата да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействията върху околната среда и да използват по-ефективно ресурсите си.

EURid успешно се регистрира по EMAS през май 2012 г. и оттогава редовно обновява своята EMAS регистрация, която към момента е за периода 2021-2023 г. Нашият регистрационен номер е BE-VL-000016.

CO2 компенсация

От 2014 г. оценяваме емисиите си на въглероден диоксид CO2 от предишните години и закупуваме верифицирани CO2 кредити за:

  • 2014 – изграждане на вятърни турбини и производството на биодизел от семена на ятрофа в Гуджарат, Индия.
  • 2015 – засаждане на редица овощни дървета в Астуриас, Испания, район, населен от застрашената европейска кафява мечка, в сътрудничество с испанската организация FAPAS по програмата „+ BEARS -CO2“.
  • 2015 – подпомогане на проекта Ecomapuà, който наред с други стремежи, има за цел да запази богатото биоразнообразие на Амазонка.
  • 2016 – принос към проекта за водноелектрическа енергия Dak Rung във Виетнам. Този проект за възобновяема енергия се основаваше на изграждането на водноелектрическа централа с мощност 8 MW на потока Dak Rung за производство на електроенергия от възобновяеми източници както за местното население, така и за електрическата мрежа на Виетнам.
  • 2017-2018 – подкрепа на проекта за рехабилитация на сондажни кладенци в Уганда (Uganda Borehole Rehabilitation project). Целта на проекта е да се работи с общности от Уганда за възстановяване на неработещи сондажни кладенци и възстановяване на достъпа до чиста и безопасна питейна вода. През 2018 г. подкрепихме проекта за рехабилитация на сондажни кладенци в Уганда за втора година; този път акцентът ни беше върху районите Dokolo, Otuke и Albetong в Уганда.
  • 2019 – подкрепа на проекта за сондажни кладенци на Уганда, както и на усилията за повторно залесяване в Monchique, Португалия, район, който беше засегнат от опустошителни пожари през лятото на 2018 г.
  • 2020 – подкрепа на проекта “Water is Life” („Водата е живот“) в Мадагаскар.

 

2020 Carbon footprint infographic