Ставаме зелени

EMAS logoВярваме, че дори предприятията, работещи в киберпространството, могат да го правят по устойчив начин.

Ние сме първият европейски регистър на домейни от първо ниво (TLD), който се регистрира по Схемата на ЕС за управление на околната среда и одитиране (EMAS) през 2012 г.

Екологични дейности

Възприели сме екологично отговорен подход към управлението на нашата организация от много години.

Регистрацията по EMAS придава официален характер на текущите ни дейности и показва публичната ни ангажираност да подобрим още повече екологичния ни отпечатък. Тези дейности включват, но не се изчерпват с:

  • Ресурсна ефективност: Планът ни да намалим влиянието на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на ‚зелени' фирмени автомобили е само един от начините, чрез които възнамеряваме да намалим вредните емисии.
  • Корпоративно участие: Ние насърчаваме програма за устойчиво развитие на фирмено ниво, за да се засили участието на служителите в екологични дейности и проекти.
  • Екологично отговорни събития: При организирането на конференции и събития за акредитирани регистратори или при участие в отраслови търговски панаири и срещи ние прилагаме критериите от Наръчника за организиране на срещи на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), за да гарантира, че тези събития и свързаните с тях пътувания са възможно най-щадящи околната среда.

Политика и цели

Документът EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) очертава екологичната политика на EURid, целите и програмата за действия през следващите три години.

За EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) е доброволен управленски инструмент за дружества и други организации за оценка, отчитане и подобряване на екологичните им показатели. Тази схема подпомага дружествата да оптимизират производствените си процеси, да намалят въздействията върху околната среда и да използват по-ефективно ресурсите си.

EURid успешно се регистрира по EMAS през май 2012 г. и оттогава редовно обновява своята EMAS регистрация, която към момента е за периода 2018-2020г. Нашият регистрационен номер е BE-VL-000016.

CO2 компенсация

От 2014 г. ние оценяваме емисиите си на CO2 от предишните си години и закупуваме верифицирани CO2 кредити за:

  • 2014 – изграждане на вятърни турбини и производството на биодизел от семена на ятрофа в Гуджарат, Индия.
  • 2015 – засаждане на редица овощни дървета в Астуриас, Испания, район, населен от застрашената европейска кафява мечка, в сътрудничество с испанската организация FAPAS по програмата „+ BEARS -CO2“.
  • 2015 – подпомогане на проекта Ecomapuà, който наред с други стремежи, има за цел да запази богатото биоразнообразие на Амазонка.
  • 2016 – принос към проекта за водноелектрическа енергия Dak Rung във Виетнам. Този проект за възобновяема енергия се основаваше на изграждането на водноелектрическа централа с мощност 8 MW на потока Dak Rung за производство на електроенергия от възобновяеми източници както за местното население, така и за електрическата мрежа на Виетнам.
  • 2017-2018 – подкрепа на проекта за рехабилитация на сондажни кладенци в Уганда (Uganda Borehole Rehabilitation project). Целта на проекта е да се работи с общности от Уганда за възстановяване на неработещи сондажни кладенци и възстановяване на достъпа до чиста и безопасна питейна вода. През 2018 г. подкрепихме проекта за рехабилитация на сондажни кладенци в Уганда за втора година; този път акцентът ни беше върху районите Dokolo, Otuke и Albetong в Уганда.
  • 2019 – подкрепа на проекта за сондажни кладенци на Уганда, както и на усилията за повторно залесяване в Monchique, Португалия, район, който беше засегнат от опустошителни пожари през лятото на 2018 г.
  • 2020 – подкрепа на проекта “Water is Life” („Водата е живот“) в Мадагаскар.

 

2020 Carbon footprint infographic