Премини към основното съдържание

Формуляр за искане на достъп до лични данни

Моля, имайте предвид, че този формуляр не е приложим за Вас, ако вече не сте титуляр на име на домейн, регистрирано под разширението .eu или вариантите му в други скриптове.

Моля внимателно прочетете нашата политика за защита на личните данни преди да попълните и изпратите този формуляр.

С натискането на бутона „изпращане“ по-долу, Вие упражнявате правото си да получите достъп до Вашите лични данни, както е описано в нашата политика за защита на личните данни. Попълненият формуляр ще бъде изпратен до EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Белгия.

Моля, имайте предвид, че можем да обработим молбата Ви единствено, в случай че имаме достатъчно доказателство за самоличността Ви.

Щом получим попълнения формуляр, ще Ви отговорим в рамките на 30 дни.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С натискането на бутона „изпращане“ по-долу потвърждавам, че съм лицето, посочено тук, и че изпращам този формуляр във връзка със собствените ми лични данни. Потвърждавам, че цялата информация, предоставена тук, е вярна, точна и пълна. Разбирам, че предоставената от мен информация може да бъде използвана от EURid, за да потвърди моята самоличност и да спомогне за намирането на информация, свързана с тази молба.

Моля, имайте предвид, че този формуляр не е приложим за Вас, ако понастоящем сте титуляр на име на домейн, регистрирано под разширението .eu или вариантите му в други скриптове.

Моля внимателно прочетете нашата политика за защита на личните данни преди да попълните и изпратите този формуляр.

С натискането на бутона „изпращане“ по-долу, Вие упражнявате правото си да получите достъп до Вашите лични данни, както е описано в нашата политика за защита на личните данни. Попълненият формуляр ще бъде изпратен до EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Белгия.

Моля, имайте предвид, че можем да обработим молбата Ви единствено, в случай че имаме достатъчно доказателство за самоличността Ви.

Щом получим попълнения формуляр, ще Ви отговорим в рамките на 30 дни.

За да определим Вашата самоличност и за да предотвратим неоторизирано разкриване на личните Ви данни, може да изискаме доказателство за Вашата самоличност.

ДЕКЛАРАЦИЯ

С натискането на бутона „изпращане“ по-долу потвърждавам, че съм лицето, посочено тук, и че изпращам този формуляр във връзка със собствените ми лични данни. Потвърждавам, че цялата информация, предоставена тук, е вярна, точна и пълна. Разбирам, че предоставената от мен информация може да бъде използвана от EURid, за да потвърди моята самоличност и да спомогне за намирането на информация, свързана с тази молба.