Отказване от права

Това електронно съобщение и неговите прикачени файлове са предназначени единствено за лицето, към което е адресирано, и може да съдържа поверителна и/или привилегирована информация. Ако съобщението не е предназначено за Вас или сте получил/а това електронно съобщение по погрешка, моля, изтрийте го и веднага се свържете с подателя по телефона или по имейл адреса, и унищожете всички копия на тази информация. Вие не трябва да използвате или да копирате това съобщение, нито да разкривате неговото съдържание на друго лице или да се позовавате на тази информация. Моля, имайте предвид, че всички изображения в електронното съобщение или във файла към него са единствено на автора и не е задължително да са на „Еурид“. Въпреки че са взети всички мерки, за да се предотвратят всички известни вируси, съветваме получателя да провери това електронно съобщение и всички прикачени файлове за присъствието на вируси.