Przejdź do głównej zawartości

Kryteria kwalifikacyjne akredytacji

Aby otrzymać status akredytowanego rejestratora, wnioskodawca powinien spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne:

Posiadać własną, czynną stronę internetową.

Jeśli oferują Państwo usługi rejestracyjne dla nazw domen, wasza strona  internetowa powinna być dostępna w co najmniej jednym oficjalnym języku Unii Europejskiej i zawierać:

    o pełne dane firmy (takie jak oficjalna nazwa firmy, forma prawna,  
                      numer rejestracyjny, adres, numer telefonu, adres e-mail i strona
                      internetowa);

    o zapewniać obsługę klienta w co najmniej jednym języku urzędowym Unii
                     Europejskiej;

    o dostarczać klarowne informacje na temat oferowanych usług i cen;

    o oferować wyszukiwarkę do sprawdzenia dostępności domen lub link do  
                     whois.eurid.eu.

 

Jeśli Państwa usługi rejestracyjne dla nazw domen są administrowane przez stronę trzecią, to pozostają Państwo odpowiedzialni za realizację oferty przez stronę trzecią.

Posiadają Państwo kompetencje techniczne potrzebne do wdrażania i realizowania usług rejestracyjnych dla nazw domen w profesjonalny i stabilny sposób.

Zaświadczają, że są w dobrej kondycji finansowej (zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Państwa dalszych dowodów ilustrujących waszą stabilność finansową).