Spory prawne dotyczące rejestracji domen

Kontakt z abonentem nazwy domeny

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z abonentem wybranej nazwy domeny, to jego dane kontaktowe znajdą Państwo w naszej bazie danych WHOIS.

Wyszukiwanie danych kontaktowych w przypadku firm oraz osób prywatnych

Jeśli właścicielem domeny jest firma lub organizacja, wyszukiwarka WHOIS pokaże adres siedziby firmy, a także numer telefonu, faksu oraz adres mailowy.

W przypadku abonenta, który jest osobą prywatną, uwidoczniony będzie wyłącznie adres mailowy abonenta oraz wskazany przez niego język korespondencji. Pozostałe dane kontaktowe nie są publikowane ze względu na politykę prywatności.

Wniosek o ujawnienie danych kontaktowych

Jeśli abonentem domeny jest osoba prywatna, a Państwo potrzebują dokładniejszych danych niż te, które widoczne są w wyszukiwarce WHOIS, mogą Państwo przesłać do EURidu wniosek o ujawnienie danych kontaktowych abonenta na legal@eurid.eu (albo faksem na numer +32 2 401 27 51). Wniosek o ujawnienia danych kontaktowych powinien być uzasadniony ze wskazaniem na przyczyny oraz sposób w jaki dane zostaną wykorzystane.Wniosek o ujawnienie danych kontaktowych jest rozpatrywany w oparciu o Politykę WHOIS.

Spory prawne dotyczące domen

Rejestrację nazwy domeny .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) można zaskarżyć w przypadku, kiedy spełnione są poniższe obydwie przesłanki kumulatywnie:

 • posiadają Państwo prymarne prawo do danej nazwy domeny, ponieważ np. są w posiadaniu znaku towarowego/ handlowego, który bezpośrednio nawiązuje do nazwy domeny; oraz
 • abonent nazwy domeny zarejestrował domenę w celach spekulatywnych bądź wykorzystuje ją w złej wierze,

w takim przypadku skargę można wnieść do sądu arbitrażowego, w ramach tzw. procedury pozasądowego rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR), albo dochodzić swych praw przed sądem właściwym w ramach klasycznej procedury sądowej.

Na czym polega procedura ADR?

ADR to procedura alternatywna do klasycznej procedury sądowej, przewidziana dla naszych domen. Procedura ADR jest zazwyczaj szybsza, tańsza i wygodniejsza niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jest najczęściej wybieraną formą rozstrzygania sporów dla naszych domen.

Procedura ADR dla domen .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) jest oferowana i może być zainicjowana przed następującymi sądami arbitrażowymi:

 

Czeski Sąd Arbitrażowy (CAC)

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (Centrum WIPO)

 

Sprawy prowadzone w trybie ADR:

 • Można wnosić samodzielnie jako strona sporu (bez pośrednictwa prawnika)
 • Są prowadzone w trybie online, a wszelka korespondencja drogą mailową, co oznacza, że strony sporu nie muszą podróżować
 • Są rozstrzygane przez niezależny zespół arbitrów, a nie przez sędziów. Arbitrzy są wybierani z grona specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej.
 • Postępowanie prowadzone jest zazwyczaj w języku abonenta nazwy domeny, której spór dotyczy (język abonenta wskazany w bazie danych WHOIS), sprawę można jednak wnieść w dowolnym oficjalnym języku UE. Wniosek o zmianę języka może zostać przyjęty za zgodą arbitrów, będzie jednak najprawdopodobniej podlegał dodatkowej opłacie.
 • Sprawy są rozstrzygane w przeciągu średnio 4 miesięcy
 • Sprawy prowadzone w trybie ADR są tańsze niż tradycyjne postępowanie sądowe. Koszt uzależniony jest od ilości domen oraz ilości arbitrów zespołu rozstrzygającego. Pełen cennik znajduje się na eu.adr.eu.

Koszty związane z procedurą ADR

Koszt uzależniony jest od ilości domen oraz ilości arbitrów zespołu rozstrzygającego. Pełen cennik znajduje się na stronach sądów arbitrazowych (ADR):

Cennik CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

Cennik WIPO Centrum: http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/

Jak rozpocząć postępowanie w trybie ADR

Należy wykonać tylko kilka czynności, aby uruchomić postępowanie arbitrażowe (ADR).

1. Wybór sądu arbitrażowego

prosimy wybrać jeden z dwóch dostępnych sądów ADR

2. Złożenie wniosku

Aby wnieść sprawę, należy wypełnić wniosek na stronie wybranego sądu ADR. W pozwie należy szczegółowo przedstawić okoliczności oraz argumenty uzasadniające pozew. Wszelkie materiały dowodowe powinny być dołączone do pozwu w formie załącznika.

3.Doręczenie decyzji sądowej

Decyzja w formie pisemej zostanie zakumunikowana i przekazana stronom w przeciągu 3 pracowniczych dni od momentu podjęcia decyzji przez ławę arbitrów.

Co stanie się po zakończeniu procedury ADR?

Jeśli wygrali Państwo sprawę:

 • I o ile kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), domena zostanie odebrana wcześniejszemu abonentowi i przekazana Państwu po upływie 30 dniowego okresu odwoławczego.
 • Jeśli nie kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), nazwa domeny zostanie wymazana, przesunięta do kwarantanny i udostępniona do publicznej rejestracji po 30 dniach.

Jeśli przegrali Państwo sprawę:

 • Rozstrzygnięcie ADR nabiera mocy prawnej o ile nie zdecydują się Państwo na złożenie odwołania do klasycznego sądu w przeciągu 30 dni.