Przejdź do głównej zawartości

Spory prawne dotyczące rejestracji domen

Jeśli mają Państwo roszczenia prawne względem jakiejś nazwy domeny .eu, .ею lub .ευ lub planują zakwestionować już istniejącą rejestrację, to mogą to zrobić w następujący sposób:

Kontakt z abonentem nazwy domeny

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z abonentem wybranej nazwy domeny, to jego dane kontaktowe znajdą Państwo w naszej internetowej wyszukiwarce web-based WHOIS.

Wyszukiwanie danych kontaktowych w przypadku firm oraz osób prywatnych

Jeśli właścicielem domeny jest firma lub organizacja, wyszukiwarka WHOIS pokaże nazwę firmy, adres (miasto, kraj) a także adres mailowy oraz preferowany przez abonenta język korespondencji.

W przypadku abonenta, który jest osobą prywatną, uwidoczniony będzie wyłącznie adres mailowy abonenta oraz wskazany przez niego język korespondencji. Pozostałe dane kontaktowe nie są publikowane ze względu na ochronę prywatności.
Celem uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z naszą Polityką WHOIS.

Wniosek o ujawnienie danych osobowych

Jeśli abonentem domeny jest osoba prywatna, a Państwo mają uzasadnioną potrzebę uzyskania  dokładniejszych danych od tych, które widoczne są w wyszukiwarce WHOIS, mogą Państwo przesłać do EURidu wniosek do [email protected]. Wniosek o ujawnienia danych osobowych powinien być uzasadniony ze wskazaniem na przyczyny oraz sposób w jaki dane zostaną wykorzystane.

Wniosek o ujawnienie danych osobowych jest rozpatrywany w oparciu o Politykę Prywatności.

Spory prawne dotyczące domen

Jeśli potrzebują Państwo zaskarżyć rejestrację nazwy domeny, to mogą to zrobić w ramach procedury alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) lub w drodze klasycznego postępowania sądowego.

 

Aby móc zakwestionować rejestrację nazwy domeny za pośrednictwem ADR, należy  posiadać pierwszeństwo do danej nazwy domeny (np. znak towarowy, nazwę handlową, nazwę firmy, nazwisko itp.) i należy być w stanie wykazać, że obecny abonent nazwy domeny zarejestrował ją lub używa w celach spekulacyjnych lub abuzywnych.

 

Na czym polega procedura ADR?

ADR to procedura alternatywna do klasycznej procedury sądowej, dostępna dla domen .eu. Procedura ADR jest zazwyczaj szybsza, tańsza i wygodniejsza niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jest najczęściej wybieraną formą rozstrzygania sporów dla naszych domen.

Procedura ADR dla domen .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) jest oferowana i może być zainicjowana przed następującymi sądami arbitrażowymi:

the Czech Arbitration Court (CAC)

lub

the WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center)

 

Jak przebiega postępowanie w trybie ADR

Uruchomienie i przeprowadzenie postępowanie arbitrażowe (ADR) wygląda następująco:

1. Wybór sądu arbitrażowego

Prosimy wybrać jeden z dwóch dostępnych sądów ADR (CAC lub WIPO Center).

2. Złożenie wniosku

Aby wnieść sprawę, należy wypełnić wniosek na stronie wybranego sądu ADR. W pozwie należy szczegółowo przedstawić okoliczności oraz argumenty uzasadniające pozew. Wszelkie materiały dowodowe powinny być dołączone do pozwu w formie załącznika.

3. Doręczenie decyzji sądowej

Decyzja w formie pisemnej zostanie zakomunikowana i przekazana stronom w przeciągu 5 dni od momentu podjęcia decyzji przez ławę arbitrów.

4. Wdrożenie decyzji sądowej

EURid wdroży decyzję ADR w ten sposób, że albo pozostawi nazwę domeny dotychczasowemu abonentowi, przekaże nazwę domeny skarżącemu bądź udostępni ją do powszechnej rejestracji na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Koszty ADR

Koszt uzależniony jest od ilości domen oraz ilości arbitrów zespołu rozstrzygającego. Pełen i aktualny cennik można sprawdzić bezpośrednio na stronach sądów arbitrażowych (ADR):

Cennik CAC: https://eu.adr.eu/fees

Cennik WIPO Centrum: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

 

Co stanie się po zakończeniu procedury ADR?

Jeśli wygrali Państwo sprawę:

  • I o ile kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), domena zostanie odebrana wcześniejszemu abonentowi i przekazana Państwu po upływie 30 dniowego okresu odwoławczego.
  • Jeśli nie kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), nazwa domeny zostanie wymazana i udostępniona do rejestracji po 30 dniach.

Jeśli przegrali Państwo sprawę:

  • Rozstrzygnięcie ADR nabiera mocy prawnej o ile nie zdecydują się Państwo na złożenie odwołania do klasycznego sądu w przeciągu 30 dni.
  • Jeśli zdecydują się Państwo złożyć odwołanie, to prosimy poinformować o tym EURid w ciągu 30-dniowego okresu odwoławczego.

Procedura ADR – główne zalety

  • Procedura ADR jest szeroko dostępna i tania. Może być inicjowana i prowadzona całkowicie online, a uczestnicy sporu nie muszą podróżować.
  • Procedura ADR stanowi mniej kosztowną opcję w stosunku do zwykłego postępowania sądowego.
  • Sprawa rozstrzygana jest przez niezależny zespół arbitrów, którzy są wybierani z grona specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej.
  • Postępowanie ADR toczy się w języku abonenta nazwy domeny (jak pokazane w internetowej bazie WHOIS). Skarżący może jednak wnioskować o zmianę języka na inny urzędowy w UE.
  • Sprawy rozstrzygane są w przeciągu średnio trzech miesięcy.