Spory prawne dotyczące rejestracji domen

Kontakt z abonentem nazwy domeny

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z abonentem wybranej nazwy domeny, to jego dane kontaktowe znajdą Państwo w naszej internetowej wyszukiwarce WHOIS.

Wyszukiwanie danych kontaktowych w przypadku firm oraz osób prywatnych

Jeśli właścicielem domeny jest firma lub organizacja, wyszukiwarka WHOIS pokaże nazwę firmy, miasto, kraj, adres mailowy oraz preferowany przez abonenta język korespondecji.

W przypadku abonenta, który jest osobą prywatną, uwidoczniony będzie wyłącznie adres mailowy abonenta oraz wskazany przez niego język korespondencji. Pozostałe dane kontaktowe nie są publikowane ze względu na ochronę prywatności.
Celem uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Wniosek o ujawnienie danych osobowych

Jeśli abonentem domeny jest osoba prywatna, a Państwo mają uzasadnioną potrzebę uzyskania  dokładniejszych danych od tych, które widoczne są w wyszukiwarce WHOIS, mogą Państwo przesłać do EURidu wniosek na [email protected]. Wniosek o ujawnienia danych osobowych powinien być uzasadniony ze wskazaniem na przyczyny oraz sposób w jaki dane zostaną wykorzystane.

Wniosek o ujawnienie danych osobowych jest rozpatrywany w oparciu o Politykę Prywatności.

Spory prawne dotyczące domen

Rejestrację nazwy domeny .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) można zaskarżyć w przypadku, kiedy spełnione są poniższe obydwie przesłanki kumulatywnie:

 • posiadają Państwo prymarne prawo do danej nazwy domeny, ponieważ np. są w posiadaniu znaku towarowego/ handlowego, który bezpośrednio nawiązuje do nazwy domeny; oraz
 • abonent nazwy domeny zarejestrował domenę w celach spekulatywnych bądź wykorzystuje ją w złej wierze,

w takim przypadku skargę można wnieść do sądu arbitrażowego, w ramach tzw. procedury pozasądowego rozstrzygania sporów (Alternative Dispute Resolution, ADR), albo dochodzić swych praw przed sądem właściwym w ramach klasycznej procedury sądowej.

Na czym polega procedura ADR?

ADR to procedura alternatywna do klasycznej procedury sądowej, przewidziana dla naszych domen. Procedura ADR jest zazwyczaj szybsza, tańsza i wygodniejsza niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jest najczęściej wybieraną formą rozstrzygania sporów dla naszych domen.

Procedura ADR dla domen .eu (oraz jej dalszych wariantów w pozostałych dopuszczalnych alfabetach) jest oferowana i może być zainicjowana przed następującymi sądami arbitrażowymi:

 

Czeski Sąd Arbitrażowy (CAC)

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO (Centrum WIPO)

 

Sprawy prowadzone w trybie ADR:

 • Można wnosić samodzielnie jako strona sporu (bez pośrednictwa prawnika)
 • Są prowadzone w trybie online, a wszelka korespondencja drogą mailową, co oznacza, że strony sporu nie muszą podróżować
 • Są rozstrzygane przez niezależny zespół arbitrów, a nie przez sędziów. Arbitrzy są wybierani z grona specjalistów w dziedzinie własności intelektualnej.
 • Postępowanie prowadzone jest zazwyczaj w języku abonenta nazwy domeny, której spór dotyczy (język abonenta wskazany w bazie danych WHOIS), sprawę można jednak wnieść w dowolnym oficjalnym języku UE. Wniosek o zmianę języka może zostać przyjęty za zgodą arbitrów, będzie jednak najprawdopodobniej podlegał dodatkowej opłacie.
 • Sprawy są rozstrzygane w przeciągu średnio 4 miesięcy
 • Sprawy prowadzone w trybie ADR są tańsze niż tradycyjne postępowanie sądowe. Koszt uzależniony jest od ilości domen oraz ilości arbitrów zespołu rozstrzygającego. Pełen cennik znajduje się na eu.adr.eu.

Koszty związane z procedurą ADR

Koszt uzależniony jest od ilości domen oraz ilości arbitrów zespołu rozstrzygającego. Pełen cennik znajduje się na stronach sądów arbitrazowych (ADR):

Cennik CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

Cennik WIPO Centrum: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Jak rozpocząć postępowanie w trybie ADR

Należy wykonać tylko kilka czynności, aby uruchomić postępowanie arbitrażowe (ADR).

1. Wybór sądu arbitrażowego

prosimy wybrać jeden z dwóch dostępnych sądów ADR

2. Złożenie wniosku

Aby wnieść sprawę, należy wypełnić wniosek na stronie wybranego sądu ADR. W pozwie należy szczegółowo przedstawić okoliczności oraz argumenty uzasadniające pozew. Wszelkie materiały dowodowe powinny być dołączone do pozwu w formie załącznika.

3.Doręczenie decyzji sądowej

Decyzja w formie pisemnej zostanie zakomunikowana i przekazana stronom w przeciągu 3 pracowniczych dni od momentu podjęcia decyzji przez ławę arbitrów.

Co stanie się po zakończeniu procedury ADR?

Jeśli wygrali Państwo sprawę:

 • I o ile kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), domena zostanie odebrana wcześniejszemu abonentowi i przekazana Państwu po upływie 30 dniowego okresu odwoławczego.
 • Jeśli nie kwalifikują się Państwo na abonenta domeny .eu (albo jej wariantu w innym dopuszczalnym alfabecie), nazwa domeny zostanie wymazana, przesunięta do kwarantanny i udostępniona do publicznej rejestracji po 30 dniach.

Jeśli przegrali Państwo sprawę:

 • Rozstrzygnięcie ADR nabiera mocy prawnej o ile nie zdecydują się Państwo na złożenie odwołania do klasycznego sądu w przeciągu 30 dni.