Przejdź do głównej zawartości

Polityka Prywatności

W EURid przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności pragniemy poinformować Państwa o tym, które z danych osobowych przetwarzamy, dlaczego i jak długo możemy je przetwarzać oraz w jaki sposób mogą Państwo egzekwować swoje prawa.

EURid jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności i naszymi ogólnymi Warunkami rejestracji nazw domen, aby nabyli Państwo wiedzy o tym, w jaki sposób chronimy dane osobowe abonentów.

Czy niniejsza polityka prywatności ma do Państwa zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Państwa, jeśli skontaktowali się Państwo z nami jako indywidualny abonent nazwy domeny zarejestrowanej w domenie .eu najwyższego poziomu lub jej wariantach w innych alfabetach (zwaną dalej „Nazwą Domeny”), albo jako osoba, która pracuje dla podmiotu, z którym łączy nas stosunek umowy, lub jako osoba odwiedzająca nasze biura lub strony internetowe lub wchodząca z nami w kontakt w inny sposób (e-mailem lub telefonicznie, uczestnicząc w jednym z naszych wydarzeń itp.).

Państwa dane osobowe możemy gromadzić poprzez: proces rejestracji nazwy domeny za pośrednictwem naszej sieci akredytowanych rejestratorów; proces logowania się abonenta na my.eurid.eu i uwierzyteniania jego danych rejestracyjnych; pocztę elektroniczną, telefon; uczestnictwo w wydarzeniu; korzystanie z plików cookies lub innych technologii pozwalających na śledzenie odwiedzin na naszych stronach internetowych; poprzez komunikację z naszymi dostawcami lub partnerami; referencje, narzędzia kontroli dostępu lub poprzez wypełnienie formularza na naszych stronach internetowych albo w inny sposób. Od czasu do czasu możemy również gromadzić Państwa dane osobowe, jeżeli zarejestrowali Państwo domenę (inną niż .eu) w innym rejestrze u innego rejestratora, a który przekazuje dane osobowe do naszego systemu rejestracyjnego.

Które z Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, (i) które dobrowolnie nam Państwo udostępniają (np. poprzez formularze online na naszej stronie internetowej, referencje, itp.), (ii) które zbieramy podczas Państwa odwiedzin w naszej siedzibie, podczas naszych wydarzeń, wizyt na stronach internetowych lub za pośrednictwem dostępu do naszych produktów lub usług i korzystania z nich (np. poprzez logowanie do my.eurid.eu).

W kontekście naszej działalności i w celu świadczenia wysokiej jakości usług i ulepszania ich wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, możemy przetwarzać następujące dane osobowe: nazwę domeny (domen) abonenta, indywidualny identyfikator abonenta w naszym systemie (tzw. alias), imię, drugie imię i nazwisko abonenta,  adres (zameldowania), numer (y) telefonu, adres (y) e-mail, preferencje językowe, podmiot dla którego pracujesz, kraj, którego jesteś obywatelem, numer i seria dokumentu tożsamości, data wygaśnięcia dokumentu tożsamości, organ wydający dokument tożsamości, numer konta bankowego, [data urodzenia], [płeć], [status specjalny], adres IP i wszelkie inne dane osobowe, które możesz nam podać.

Pobieramy Państwa dane osobowe od firmy, za pośrednictwem której zarejestrowali Państwo swoją Nazwę Domeny (Domen). Firma ta może być jednym z naszych akredytowanych rejestratorów1 lub jednym z jej partnerów, którzy gromadzą dane osobowe w imieniu EURid.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach:

Abyśmy byli w stanie  oferować Państwu najlepszą jakość usług powiązanych  z domeną, musimy gromadzić stosowne  dane osobowe odnoszące się do Państwa nazwy domeny. Zgromadzona wiedza pozwala nam identyfikować abonenta domeny i kontaktować się z nimbezpośrednio w sprawach dotyczących rejestracji domeny, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Mamy obowiązek utrzymania pełnej i poprawnej bazy danych dla wszystkich zarejestrowanych Nazw Domen. Udostępniona przez nas wyszukiwarka WHOIS (https://whois.eurid.eu/pl/) oferuje dostęp do dokładnych i aktualnych informacji na temat osób, które administrują nazwami domen po stronie abonenta, a dalej osób kontaktowych w sprawach technicznych i administracyjnych2. W ten sposób przyczyniamy się do tworzenia  i utrzymywania bezpiecznego środowiska internetowego. Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane celem identyfikacji abonenta, tj. celem uwierzytelnienia jego danych rejestracyjnych.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby utrzymywać i budować długoterminowe i zrównoważone relacje oraz realizować  zawarte umowy. Korzystamy z Państwa danych osobowych, aby móc odpowiadać na Państwa zgłoszenia i spełniać żądania lub/oraz wysyłać informacje administracyjne.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, odpowiedzi na żądania lub roszczenia władz publicznych i rządowych (w tym władz publicznych i rządowych poza terenem kraju Państwa zamieszkania) lub do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności, a także naszych podmiotów.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania informacji promocyjnych, marketingowych, reklamowych i innych, które mogą się okazać dla Państwa interesujące.

Na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o różne podstawy prawne:

 • Przetwarzanie może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych rejestru lub kontrolera danych;
 • Przetwarzanie może być konieczne dla wykonania zawartej z nami umowy;
 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony naszych uzasadnionych interesów, takich jak: interesów gospodarczych, handlowych i finansowych, ciągłości działania, bezpieczeństwa i poufności informacji o klientach, produktach i bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej i fizycznej;
 • W wyjątkowych przypadkach przetwarzanie może opierać się na wyrażeniu przez Państwa zgody.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nigdy nikomu nie sprzedajemy Państwa danych osobowych. W zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:

Podmioty EURid: w ramach działań polegających na przetwarzaniu dla powyższych celów dane osobowe możemy udostępniać innym podmiotom w EURid.

Komisja Europejska i powiązane instytucje lub agencje: Komisja Europejska mianowała EURid zarządzającym rejestrem ccTLD (krajowych kodów domeny najwyższego poziomu) .eu oraz jej wariantów w innych dopuszczalnych alfabetach. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe Komisji Europejskiej, powiązanym instytucjom lub agencjom.

Usługi depozytu i przechowywania: w celu zagwarantowania ciągłości naszego działania musimy przechowywać wszystkie dane rejestracyjne, w tym Państwa dane osobowe, a także wykonywać ich kopie zapasowe. W zakresie takich depozytów, przechowywania i kopii zapasowych wszystkich danych osobowych polegamy na dostawcach z terytorium Unii Europejskiej.

Strona trzecia: Państwa dane osobowe możemy udostępniać trzeciej stronie, a to np. organom rządowym, w przypadkach uzasadnionych.

Instytucje badawcze: możemy udostępniać Państwa dane osobowe instytucjom do celów badawczych (statystycznych lub naukowych). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu ochronę Państwa danych osobowych.

Dostawcy usług weryfikacji identyfikacji lub zapobiegania nadużyciom: w celu zapobiegania nadużyciom w rejestracji domen poprzez podawanie niezidentyfikowanych, nieprawidłowych lub nieaktualnych danych rejestracyjnych możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych, aby weryfikować dane podawane do rejestracji.

Audytorzy: aby zapewnić prawidłową ocenę ciągłości naszej działalności, audytorzy mogą uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych.

Dostawcy usług pomocy i wsparcia: aby zapewnić Państwu stałe wsparcie, możemy zaangażować podmioty zewnętrzne jako dostawców usług wsparcia. W celu świadczenia Państwu odpowiednich usług wsparcia dostawcy tacy mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych.

Gdy udostępniamy dane osobowe, zawsze staramy się w miarę możliwości instruować ich odbiorców, aby przetwarzali dane osobowe zgodnie z naszymi poleceniami.

Jakie są Państwa prawa odnośnie do danych osobowych?

O ile Państwa żądanie nie zostanie uznane za wygórowane lub bezzasadne, mogą Państwo wykonywać następujące prawa w związku z Państwa danymi osobowymi:

 • mogą Państwo żądać informacji dotyczących swoich danych osobowych;
 • mogą Państwo żądać otrzymania kopii wszystkich swoich danych w standardowym formacie;
 • mogą Państwo zmieniać lub poprawiać swoje dane osobowe, jeżeli są błędne;
 • mogą Państwo żądać ograniczenia określonych czynności przetwarzania w określonych okolicznościach;
 • mogą Państwo sprzeciwić się określonym czynnościom przetwarzania;
 • mogą Państwo wycofać swoją zgodę;
 • mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • mogą Państwo z łatwością egzekwować dowolne ze swoich praw poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online.

Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty, według naszego wyłącznego uznania, w przypadku, gdy Państwa żądanie zostanie uznane za wygórowane.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, gdy uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych nie spełnia wymogów obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli są Państwo abonentem nazwy domeny, to prosimy Państwa o współpracę na rzecz utrzymywania większego bezpieczeństwa w Internecie, a to poprzez dostarczanie nam swoich  dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych. Zachęcamy do skontrolowania swoich danych osobowych i ich weryfikacji pod adresem: https://my.eurid.eu/pl/auth/login/.

Zawsze mogą Państwo sprawdzić u nas  swoje dane osobowe pod adresem e-mail: [email protected].

Gdzie i jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane zarówno elektronicznie jak i fizycznie, w naszej siedzibie oraz przez podmioty zewnętrzne, w naszych centrach danych lokalizowanych w Unii Europejskiej, do których można uzyskać dostęp z naszego biura za pośrednictwem dedykowanych połączeń sieciowych lub zdalnie poprzez uwierzytelnione połączenie VPN.

Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie, która pozwala na identyfikację przez czas nie dłuższy niż ten niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane. Okres przechowywania może być różny, w zależności od rodzaju przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania i pozostałych czynników.

Ponieważ są Państwo abonentami nazwy domeny, Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres dziesięciu (10) lat po tym jak stracą swoją relewatność3.

Jeżeli zarejestrowali Państwo domenę (inną niż .eu) w innym rejestrze za pośrednictwem rejestratora, który przekazuje Państwa dane osobowe do naszego systemu rejestracyjnego, to dane takie są usuwane z naszego systemu po jednym (1) roku od dokonanej rejestracji.

Dane osobowe osób fizycznych, które gromadzimy poza zakresem umowy w ramach naszej działalności, usuwane są po tym, jak przestają być istotne (co do zasady po jednym (1) roku).

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych?

Nieustannie wdrażamy i aktualizujemy środki bezpieczeństwa, mające na celu pomoc w zabezpieczeniu Państwa danych osobowych i innych informacji przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub zmianą. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie informacje są przechowywane w sposób bezpieczny i wymagamy od naszych dostawców usług, aby stosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Pliki cookies i inne technologie śledzenia

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, możemy przechowywać określone informacje na Państwa urządzeniach w formie plików cookies. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszą polityką plików cookies, aby dobrze zrozumieli Państwo, jak stosujemy lub wykorzystujemy ciasteczka.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub jeżeli chcą Państwo egzekwować dowolne ze swoich praw z niej wynikających, prosimy o kontakt z naszym Biurem Prywatności pod adresem e-mail: [email protected]

 


1 Lista wszystkich akredytowanych rejestratorów .eu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://eurid.eu/pl/rejestracja-domeny-eu/znajdz-rejestratora/.
2 Artykuł 12, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/517 z dnia 19 marca 2019 r.
3 Artykuł 2262 bis belgijskiego Kodeksu cywilnego.