Przejdź do głównej zawartości

Partnerstwo

Nasz rejestr od początku istnienia angażował się w międzynarodową działalność na rzecz społeczności internetowej dzieląc się ze swymi międzynarodowymi partnerami wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami w zakresie obsługi Systemu Nazw Domen (DNS). Do naszych partnerów należą:

The Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR to organizacja niezyskowa stworzona dla wspierania europejskich domen krajowych najwyższego poziomu (tzw. cc TLD). CENTR działa na rzecz współpracy rejestrów domen krajowych ccTLD a za swój cel obrało rozwój i promocję wysokich standardów oraz najlepszych praktyk w branży.

Nasz rejestr aktywnie uczestniczy w Zgromadzeniach ogólnych i warsztatach prowadzonych przez CENTR.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN koordynuje działalność międzynarodowej organizacji Internet Assigned Numbers Authority (IANA), odpowiedzialnej za usługi techniczne, które pozostają kluczowe dla zapewnienia działania Internetu na najbardziej podstawowym poziomie adresowym DNS (Systemu nazw Domen).

Nasz rejestr od roku 2006 bierze aktywny udział w spotkaniach ICANN, z którym zawarł umowę o zarządzaniu trzema domenami najwyższego poziomu (ccTLD): .eu (od 2005r.), .ею (od 2016r.) oraz .ευ (od 2019r.).

EURid był gospodarzem 38. spotkania ICANN w Brukseli w czerwcu 2010 roku. Organizacja spotkania została wysoko oceniona i zebrała wiele pochwał.

Od roku 2009 EURid jest także członkiem organizacji Name Supporting Organisation (ccNSO) i aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych organizowanych przez ccNSO na temat Polityki Rozwoju Procesowego dla domen najwyższego poziomu ccTLD oraz Strategii i Planu Operacyjnego i Grupy Studyjnej ds. Zastosowania Nazw Krajowych i Terytorialnych.

W pierwszym kwartale 2015, EURid podpisał Memorandum Porozumienia (MoU) z ICANN, aby wspólnymi siłami wspomagać organizację szkoleń w zakresie DNS oraz aby w ramach kooperacji wdrażać najlepsze praktyki na Bliskim Wschodzie. Dzięki Memorandum regularnie prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli społeczności na Bliskim Wschodzie i wspieramy seminaria na temat branży rejestracji domen w Centrum Wsparcia DNS w Kairze.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

UNESCO wspiera różnorodność kulturową, rozwój i współpracę naukową oraz polityczną, a także wolność wypowiedzi.

Zgodnie z porozumieniem, obie strony prowadzą wspólne projekty, aby przyczynić się do rozpropagowania wielojęzyczności w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem badań oraz analiz wdrożenia nazw domen ze znakami narodowymi (IDN); strony przygotowują także wspóly raport na temat implementacji IDN, a dalej planują wspóle imprezy, spotkania oraz projekty z udziałem ekspertów z różnych grup branżowych i akademickich, a także innych międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji. EURid podpisał Memorandum Porozumienia (MoU) z UNESCO na początku roku 2013.

Od 2017r., raport EURid-UNESCO IDN World Report, jest dostępny w sieci na www.idnworldreport.eu.

The United Nations Internet Governance Forum

Forum IGF jest miejscem spotkań najróżniejszych grup interesariuszy, którzy zajmują się, mają wpływ bądź są odpowiedzialni za kształtowanie Internetu w przestrzeni publicznej. IGF jako otwarte forum dyskusyjne zwoływane jest raz do roku na podstawie mandatu ONZ.

Od 2011 r. EURid jako partner UNESCO, był gospodarzem grup roboczych nt. domen ze znakami narodowymi (IDNs). W 2017 r. nasz rejestr był gospodarzem forum edukacyjnego na temat roli branży systemu nazw domen (DNS) w tworzeniu bardziej zrównoważonego środowiska.

The European Dialogue on Internet Governance

Europejski Dialog nt. Zarządzania Internetem (EuroDIG) to otwarta platforma skupiająca wielu interesariuszy, służąca wymianie poglądów na temat Internetu i sposobu zarządzania nim. Utworzony w 2008 r. przez kilka organizacji, przedstawicieli rządu i ekspertów, wspiera dialog i współpracę społeczności internetowej w zakresie polityki publicznej w Internecie.

EURid był gospodarzem spotkania EuroDIG w Brukseli w 2016 r.

The European Summer School on Internet Governance

Euro – SSIG powstało dzięki połączonym wysiłkom naukowców i ekspertów z ONZ, którzy zauważyli brak badań naukowych i nauczania w obszarze Zarządzania Internetem. Euro – SSIG wspomaga studentów i pracowników akademickich, a także osoby pracujące w sektorze prywatnym lub w administracji, które są zainteresowane pełniejszym zrozumieniem globalnych aspektów zarządzania Internetem i pragną uzyskać kompleksową i dobrze ustrukturyzowaną wiedzę na ten temat.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

RIPE NCC jest niezależną i niezyskową organizacją członkowską, która obsługuje infrastrukturę Internetu zapewniając jej koordynację techniczną. Jako taka, RIPE stanowi otwarte forum dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Protokołu Internetowego (IP), a także budową sieci europejskich oraz światowych.

Przedstawiciele działu technicznego EURidu regularnie uczestniczą w spotkaniach RIPE organizowanych w całej Europie, gdzie w ramach grup roboczych dyskutują nad fundamentalnymi zagadnieniami infrastruktury technicznej Internetu oraz prezentują najnowsze rozwiązania infrastrukturalne i techniczne dla naszych domen.

The European Union Intellectual Property Office

W dniu 23. czerwca 2016 r. EUIPO oraz EURid podpisały list intencyjny na rzecz instytucjonalnej współpracy w dziedzinie podnoszenia wiedzy na temat znaków towarowych oraz nazw domen. W ramach zacieśniania współpracy EURid wraz z EUIPO rozszerzyli swoje usługi na właścicieli znaków towarowych UE (EUTM) w maju 2019 r. Właściciele oraz osoby ubiegające się o ZTUE mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, w momencie kiedy zostaje zarejestrowana nazwa domeny .eu identyczna z ich zgłoszeniem ZTUE  lub nadanym EUTM. Dzięki systemowi wczesnego powiadamiania, posiadacze ZTUE mogą o wiele szybciej podjąć odpowiednie działania prewencyjne.