Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Niniejszy formularz wniosku nie jest przeznaczony dla osób, które nie są już abonentami nazwy domeny z końcówką .eu lub z jej wariantem w innym dopuszczalnym alfabecie.

Prosimy uważnie zapoznać się z naszą Polityką Prywatności przed wypełnieniem i dostarczeniem wniosku.

Klikając poniżej guzik „wyślij” egzekwują Państwo swoje prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, zdefiniowanych w naszej Polityce Prywatności. Wypełniony formularz zostanie dostarczony do EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, w Belgii.

Prosimy wziąć pod rozwagę, że wniosek będzie rozpatrzony tylko w przypadku, kiedy będziemy posiadać wystarczające dowody potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.

Prawidłowo wypełniony wniosek rozpatrujemy w przeciągu 30 dni.

DEKLARACJA

Klikająć guzik „wyślij” poniżej, potwierdzam, że jestem osobą, której dane widnieją w formularzu i że wnioskuję celem uzyskania informacji odnoszących się do moich własnych danych osobowych. Potwierdzam także niniejszym, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są prawdziwe, dokładne i pełne. Rozumiem, że informacje zawarte we wniosku, EURid może użyć do weryfikacji mojej tożsamości oraz aby odnaleźć dane o które wnioskuję.

Niniejszy formularz wniosku nie jest przeznaczony dla osób, które są abonentami nazwy domeny z końcówką .eu lub z jej wariantem w innym dopuszczalnym alfabecie.

Prosimy uważnie zapoznać się z naszą Polityką Prywatności przed wypełnieniem i dostarczeniem wniosku.

Klikając poniżej guzik „wyślij” egzekwują Państwo swoje prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, zdefiniowanych w naszej Polityce Prywatności. Wypełniony formularz zostanie dostarczony do EURid vzw, Woluwelaan 150, B-1381 Diegem, w Belgii.

Prosimy wziąć pod rozwagę, że wniosek będzie rozpatrzony tylko w przypadku, kiedy będziemy posiadać wystarczające dowody potwierdzające tożsamość wnioskodawcy.

Prawidłowo wypełniony wniosek rozpatrujemy w przeciągu 30 dni.

Celem zapobieżenia przypadkom nieautoryzowanego ujawnienia danych osobowych, możemy w ramach kontroli tożsamości wnioskującego, poprosić o dostarczenie dowodu jego tożsamości.

DEKLARACJA

Klikająć guzik „wyślij” poniżej, potwierdzam, że jestem osobą, której dane widnieją w formularzu i że wnioskuję celem uzyskania informacji odnoszących się do moich własnych danych osobowych. Potwierdzam także niniejszym, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są prawdziwe, dokładne i pełne. Rozumiem, że informacje zawarte we wniosku, EURid może użyć do weryfikacji mojej tożsamości oraz aby odnaleźć dane o które wnioskuję.