Przejdź do głównej zawartości

Nota prawna

Poniższe warunki korzystania ze stron internetowych (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do odwiedzających strony internetowe EURid (zwane dalej „Stronami”). Uzyskując dostęp do Stron i korzystając z nich, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami, zrozumiał je i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Warunków oraz wszelkich obowiązujących przepisów. EURid zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania i bez wcześniejszego zawiadomienia. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie powinien korzystać ze Stron.

Operatorem Stron jest EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, organizacja non-profit utworzona zgodnie z prawem belgijskim.

Korzystanie ze Stron

Strony mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Nie należy korzystać ze Stron:

  • w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa krajowego lub międzynarodowego;
  • w niezgodny z prawem lub niedozwolony sposób, w niezgodnym z prawem lub niedozwolonym celu lub z niezgodnym z prawem lub niedozwolonym skutkiem;
  • w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub nadwyrężyć dowolny serwer EURid lub połączoną z nim sieć.
  • w sposób stanowiący akt zniesławienia, oszkalowania lub naruszenia praw osób trzecich;
  • korzystając z udostępnionych na Stronach materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób;
  • w celu świadomego rozpowszechniania, przesyłania lub zamieszczania materiałów szkodliwych pod względem technicznym (w tym w szczególności wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych, uszkodzonych danych lub innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych danych).

Informacje zamieszczone na Stronach

EURid prowadzi Strony w celu rozszerzenia dostępu do informacji na temat swojej działalności. Wszelkie informacje podawane na Stronach są zamieszczane w aktualnej postaci. Pomimo naszej staranności i wysiłków, EURid nie może udzielić żadnych gwarancji w związku z ich kompletnością, dokładnością lub aktualnością. Żadne informacje ani materiały zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią porady, na której można by polegać. EURid w sposób wyraźny wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu korzystania ze Stron oraz wykorzystywania informacji zamieszczonych na Stronach lub działania w oparciu o takie informacje. Jeżeli Strony zawierają informacje o przepisach, regulacjach lub decyzjach uchwalonych lub podjętych przez władze publiczne, takie przepisy, regulacje lub decyzje mogły zostać zmienione, uchylone lub zastąpione po udostępnieniu ich na Stronach. Z tego względu należy opierać się na najnowszej oficjalnej wersji opublikowanej przez dane władze.

Odnośniki do innych stron internetowych zamieszczone na Stronach

Informacje zamieszczone na Stronach mogą zawierać informacje należące do osób trzecich oraz odnośniki do osób trzecich lub stron internetowych należących do osób trzecich. Takie informacje należące do osób trzecich nie przedstawiają opinii EURid, a odnośniki do stron internetowych należących do osób trzecich służą wyłącznie jako udogodnienie. EURid nie wyraża żadnych opinii na temat informacji lub stron internetowych należących do osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Dane osobowe

EURid szanuje prywatność Użytkowników. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie materiały zawarte na Stronach są chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej i stanowią własność EURid lub są udostępniane EURid na zasadzie licencji. Użytkownik nie może wykorzystywać, przechowywać (o ile nie jest to niezbędne do przeglądania zawartości Stron), odtwarzać, modyfikować, dystrybuować, sprzedawać lub przekazywać takich materiałów w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody EURid.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki oraz same Strony podlegają i bazują wyłącznie na prawie belgijskim i będą zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli.