Przejdź do głównej zawartości

Kompetencja techniczna

EURid nieustannie doskonali techniczny poziom usług świadczonych dla partnerów oraz abonentów domen .eu i wprowadza innowacje, które mogą przybliżać do technicznej doskonałości.

Poniżej znajdą Państwo opis niektórych z oferowanych przez nas usług.

Usługi wyszukiwania

Celem zaczerpnięcia informacji na temat statusu konkretnej domeny .eu,  .ею (wersja w cyrylicy) lub .ευ  (alfabet grecki), albo kontroli czy dana nazwa domeny jest w chwili obecnej w ogóle dostępna do rejestracji, mogą Państwo użyć naszej bazy danych WHOIS.

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z abonentem wybranej nazwy domeny, to jego dane kontaktowe znajdą Państwo w naszej internetowej wyszukiwarce WHOIS.

Jeśli właścicielem domeny jest firma lub organizacja, wyszukiwarka WHOIS pokaże nazwę firmy, miasto, kraj, adres mailowy oraz preferowany przez abonenta język korespondencji.

W przypadku abonenta, który jest osobą prywatną, uwidoczniony będzie wyłącznie adres mailowy abonenta oraz wskazany przez niego język korespondencji. Pozostałe dane kontaktowe nie są publikowane ze względu na ochronę prywatności.
Celem uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Jeśli abonentem domeny jest osoba prywatna, a Państwo mają uzasadnioną potrzebę uzyskania dokładniejszych danych od tych, które widoczne są w wyszukiwarce WHOIS, mogą Państwo przesłać do EURidu wniosek na [email protected]. Wniosek o ujawnienia danych osobowych powinien być uzasadniony ze wskazaniem na przyczyny oraz sposób w jaki dane zostaną wykorzystane.
Wniosek o ujawnienie danych osobowych jest rozpatrywany w oparciu o Politykę Prywatności.

IPv6

EURid oferuje obydwa typy adresów (IPv4 oraz IPv6).

Abonenci naszych domen już od roku 2006 mogą posługiwać się protokołem IPv6, ponieważ nasza firma od początku rejestracji oferowała dedykowane serwery nazw, które są kompatybilne z IPv6.

Jeśli podłączeni są Państwo do Internetu przez protokół komunikacyjny IPv6, to automatycznie zostaną Państwo skierowani na nasze strony www.eurid.eu znajdujące się na adresie IPv6.

Serwery dla nazw domen

Zarejestrowane nazwy domen są przechowywane na 2 serwerach unicast w Europie i 3 sieciach anycast rozlokowanych po świecie (patrz tabela poniżej). Nasze serwery nazw aktualizują się dynamicznie. Oznacza to, że zaraz po zarejestrowaniu domeny nazwa jest aktywowana. Jakiekolwiek zmiany dokonywane wobec nazwy domen są również automatycznie aktualizowane. 

 

FQDN

Type

Location

IP address

be.dns.eu  

Unicast    

Belgium

149.38.1.26
2001:978:2:1::93:2

si.dns.eu

Unicast

Slovenia

193.2.221.60
2001:1470:8000:100::1

x.dns.eu

Anycast

n/a

185.151.141.1 
2a02:568:fe00::6575   

y.dns.eu

Anycast

n/a

194.146.106.90
2001:67c:1010:23::53

w.dns.eu Anycast n/a

2001:678:20::28     
194.0.25.28  

 

YADIFA – serwer dla nazw domen

YADIFA to nasze wdrożenie typu open source dla serwera nazw. Zaprojektowaliśmy YADIFA ponieważ chcieliśmy zwiększyć efektywność infrastruktury serwera nazw przez wprowadzenie alternatywy do wcześniej stosowanych przez nas rozwiązań.

YADIFA została stworzona od podstaw i jako taka nie dziedziczy potencjalnych słabości już istniejącego oprogramowania. Obsługuje wszystkie obowiązujące protokoły, włączając DNSSEC z NSEC oraz NSEC3. Jest kompatybilna z RFC.

YADIFA, tak jak inne wdrożenia, jest przenośna między wielofunkcyjnymi systemami operacyjnymi, włączając Linux, FreeBSD, OpenBSD oraz Solaris.

Celem zasięgnięcia bliższych informacji na temat YADIFA oraz na temat kodu źródłowego, prosimy udać się na www.yadifa.eu.