Przejdź do głównej zawartości

Going green

EMAS logo

Jesteśmy przeświadczeni, że firmy pracujące w cyberprzestrzeni także mogą prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony dla środowiska.

Jesteśmy pierwszym europejskim rejestrem TLD, który w 2012 r. zarejestrował się we Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Działania na rzecz środowiska

Od wielu lat kierujemy się odpowiedzialnością środowiskową w podejmowanych przez nas działaniach.

Rejestracja EMAS formalizuje już podejmowane przez nas inicjatywy i demonstruje nasze publiczne zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem pracy. Do podjętych przez nas działań należą m.in:

 • Efektywność przy korzystaniu z zasobów naturalnych: nasz plan ograniczenia wpływu transportu na środowisko poprzez wprowadzenie bardziej ekologicznych samochodów korporacyjnych to tylko jeden ze sposobów, w jaki zamierzamy ograniczyć emisje.
 • Zaangażowanie korporacyjne: promujemy wśród pracowników program zrównoważonego rozwoju ponieważ wierzymy, że nasi pracownicy powinni być zangażowani w aktywną ochronę natury w swoim własnym środowisku pracy oraz w ramach projektów, które realizują.
 • Odpowiedzialność podczas organizacji imprez: Organizując konferencje i wydarzenia dla naszych rejestratorów lub uczestnicząc w targach i konferencjach branżowych stosujemy się do wytycznych opisanych w przewodniku nt. organizacji konferencji stworzonego w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), tak aby nasze działania i podróże skutkowały jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska.

Nasza zielona polityka i jej cele

EMAS oraz ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) prezentuje politykę środowiskową, cele i program działań EURid na trzy kolejne lata.

Informacje o EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) to dobrowolne narzędzie zarządzania dla spółek i innych organizacji, służące do oceny, raportowania i udoskonalania własnej efektywności środowiskowej. System ten pomaga firmom w optymalizacji własnych procesów produkcyjnych, zmniejszaniu oddziaływania na środowisko i bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

EURid uzyskał rejestrację EMAS w maju 2012 roku, a kolejno odnowił ją na okres 2018-2020. Nasz numer rejestracyjny to: BE-VL-000016.

Kompensacja dla emisji CO2

Od roku 2014 na podstawie szacunku naszej emisji CO2 za lata minione kupujemy kredyty zakupowe, dzięki którym możemy finansować:

 • 2014 – budowę turbin wiatrowych oraz produkcji paliwa biodieslowego z nasion drzewa jatrofy (jatropha curcas) w regionie Gudźarat, w Indiach.
 • 2015 – w kooperacji z hiszpańską organizacją niezyskową FAPAS, w ramach programu ‘+BEARS –CO2’ zostało posadzonych wiele drzew owocowych w regionie Asturias w Hiszpanii, gdzie żyje  zagrożony wyginięciem europejski niedzwiedź brunatny.
 • 2015 – wykorzystaliśmy nasze kredyty dla projektu Ecomapuà w Amazonii, aby wspomóc działania na rzecz zachowania bioróżnorodności w tym regionie.
 • 2016 – wsparliśmy projekt Dak Rung Hydropower w Wietnamie. Projekt zasadza się na produkcji energii odnawialnej przy użyciu elektrowni wodnej o sile 8MW na potoku Dak Rung. Wyprodukowana w ten sposób energia służy lokalnej ludności oraz zasila sieć energetyczną kraju.
 • 2017-2018 – nasze kredyty zostały użyte na projekt Uganda Borehole Rehabilitation (jest to projekt rewitalizacji otworów wiertniczych dla ujęć wody). Ugandyjski projekt rewitalizacji ujęć odwiertowych ma wesprzeć ludności lokalną przywracając jej dostęp do czystej, bezpiecznej wody pitnej. W roku 2018 ponownie zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt Uganda Borehole Rehabilitation. Tym razem nasze środki zostały skierowane dla regionu Dokolo, Otuke oraz Alebtong w Ugandzie.
 • 2019 – nasze kredyty przeznaczyliśmy na Uganda Borehole Project oraz wsparliśmy projekt ponownego zalesienia rejonu Monchique w Portugalii, który ucierpiał na wskutek ogromnych pożarów w lecie 2018.
 • 2020 - wspieramy projekt „Woda to życie” na Madagaskarze.
 • 2021  - wspieramy projekt „Woda to życie” na Madagaskarze. Więcej informacji znajduje się w naszym 2020 Carbon Footprint report (tylko po angielsku).

 

2020 Carbon footprint infographic