Legal Disclaimer

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie do wiadomości  wskazanego adresata i może zawierać informacje poufne lub uprzywilejowane albo chronione prawem. Jeżeli nie jest Pan/Pani docelowym odbiorcą  niniejszej wiadomości, to prosimy uprzejmie o jej niezwłoczne wymazanie.  O błędnym doręczeniu prosimy poinformować nadawcę drogą mailową bądź telefonicznie. Treść wiadomości oraz załączone do niej pliki nie mogą być ujawnione, kopiowane, dystrybuowane ani też w żaden inny sposób udostępniane lub wykorzystywane. Opinie zawarte w treści wiadomości  należą do adresata i nie odzwierciedlają automatycznie stanowiska EURidu.  Jako środek prewencyjny rekomendujemy   skontrolowanie doręczonej wiadomości oraz jej załączników pod kątem zanieczyszczenia potencjalnym wirusem.