Επίλυση διαφορών ονομάτων τομέα

Επικοινωνήστε με ένα κάτοχο ενός ονόματος τομέα

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο ενός ονόματος τομέα, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο διαδικτυακό WHOIS.

Σύγκριση αποτελεσμάτων αναζήτησης εταιριών και φυσικών προσώπων

Εάν ο κάτοχος είναι εταιρεία ή οργανισμός, θα δείτε το όνομα της εταιρείας/οργανισμού, την πόλη, τη χώρα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την προτιμώμενη γλώσσα για την αλληλογραφία.

Εάν ο κάτοχος είναι ιδιώτης, θα βλέπετε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και την προτιμώμενη γλώσσα για αλληλογραφία. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα αποκρύπτονται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Πολιτική WHOIS μας.

Αίτηση προσωπικών δεδομένων

Εάν έχετε κάποιο νόμιμο λόγο για την απόκτηση περαιτέρω πληροφοριών από αυτών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού μας WHOIS, παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο αίτησης και στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Η αίτησή σας θα πρέπει να εξηγεί γιατί χρειάζεστε τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Η απόκρυψη των προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την Πολιτική Απορρήτου.

 

 

Αμφισβήτηση ονόματος τομέα

Εάν επιθυμείτε να αμφισβητήσετε την κατοχύρωση ενός ονόματος τομέα (υπό το .eu ή παραλλαγές αυτού σε άλλες γραφές) και πιστεύετε ότι:

 • έχετε κύριο δικαίωμα στο όνομα τομέα (για παράδειγμα κατέχετε εμπορικό σήμα, εταιρική ή εμπορική επωνυμία, όνομα οικογένειας σε αυτό το όνομα); Και
 • o τωρινός κάτοχος κατοχύρωσε ή χρησιμοποιεί το όνομα τομέα για κερδοσκοπικό ή κακόβουλο σκοπό,

μπορείτε να αμφισβητήσετε την κατοχύρωση μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) ή μέσω συμβατικού δικαστηρίου.

Τι είναι η διαδικασία ADR;

Η ADR είναι μια εναλλακτική διαδικασία για την επίλυση διαφορών των ονομάτων τομέα. Οι περισσότεροι επιλέγουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω ADR διότι είναι συντομότερη και λιγότερο δαπανηρή απ’ ότι μια διαδικασία ενώπιον συμβατικού δικαστηρίου.

Η ADR για τα ονόματα τομέα .eu (και παραλλαγές του σε άλλες γραφές) προσφέρεται από και μπορεί να ξεκινήσει μέσω των παρακάτω παρόχων ADR:

 

το Δικαστήριο Διαιτησίας της Τσεχίας (CAC)

Το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης WIPO (WIPO CENTER)

Υποθέσεις ADR

 • Μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς την υποστήριξη ενός νομικού αντιπροσώπου.
 • Διεξάγονται online και μέσω email, οπότε δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε.
 • Επιλύονται από ανεξάρτητους διαιτητές και όχι δικαστές. Οι διαιτητές συνήθως είναι ειδικοί σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Συνήθως διεξάγονται στη γλώσσα του κατόχου ονομάτων τομέα (όπως εμφανίζεται στο whois) εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ως καταγγέλλων, μπορείτε να ζητήσετε αλλαγή προς μια άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η καταγγελία αυτή μπορεί να γίνει αποδεχτή ανάλογα με την διακριτική ευχέρεια των διαιτητών (πάνελιστ), και μπορεί να εφαρμοστούν ορισμένα τέλη.
 • Μέσο όρο, χρειάζονται τέσσερις μήνες για την επίλυση τους.
 • Αποτελεί μια συντομότερη και λιγότερο δαπανηρή διαδικασία σε σχέση με διαδικασίες μέσω συμβατικού δικαστηρίου.

Χρεώσεις ADR

Οι χρεώσεις για την έναρξη μιας διαδικασίας ADR εξαρτώνται από τον αριθμό των μελών της επιτροπής που κρίνει την υπόθεση και τον αριθμό των ονομάτων τομέα τα οποία αμφισβητείτε.

Για την πλήρη λίστα των χρεώσεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε την αντίστοιχη ιστοσελίδα του κάθε παρόχου ADR:

Για CAC: http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php

Για WIPO Center: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Πως να ξεκινήσετε μια διαδικασία ADR

Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να ξεκινήσετε μια διαδικασία ADR.

1. Διαλέξτε Πάροχο

Για να ξεκινήσετε μια υπόθεση ή διαδικασία διαλέξτε πρώτα τον ADR πάροχό σας.

2. Συμπληρώστε την καταγγελία

Εφόσον διαλέξατε πάροχο, μπορείτε να υποβάλλεται την καταγγελία σας μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να προσκομίσετε τα στοιχεία της καταγγελίας και αποδεικτικά που υποστηρίζουν τη θέση σας. Θα μπορέσετε να προσκομίσετε με ηλεκτρονικά μέσα όποια αποδεικτικά χρειαστούν.

3. Περιμένετε την Απόφαση

Η απόφαση των Πάνελιστ θα είναι γραπτή και θα σας ανακοινωθεί μέσα σε τρείς εργάσιμες ημέρες από την λήψη της απόφασης.

Τι συμβαίνει μετά το ADR;

Εάν κερδίσετε την υπόθεση:

 • Εάν είστε επιλέξιμος για την κατοχύρωση ονομάτων τομέα υπό το .eu ή παραλλαγές αυτού σε άλλες γραφές, το όνομα τομέα θα μεταφερθεί σε εσάς μετά από 30 ημέρες της κοινοποίησης της απόφασης.
 • Εάν δεν είστε επιλέξιμος να κατοχυρώσετε ένα όνομα τομέα υπό το .eu ή παραλλαγές αυτού σε άλλες γραφές, η κατοχύρωση θα διαγραφεί και το όνομα θα γίνει διαθέσιμο για νέα κατοχύρωση μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες.

Εάν χάσετε την υπόθεση:

 • Οι αποφάσεις ADR είναι δεσμευτικές, εκτός και αν διαλέξετε να κάνετε ένσταση ενώπιον συμβατού δικαστηρίου μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως.