Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επίλυση διαφορών ονομάτων τομέα

Αν έχετε κάποια αξίωση για ένα όνομα τομέα .eu, .ею ή .ευ ή αν θέλετε να αμφισβητήσετε την τρέχουσα κατοχύρωσή του, ορίστε τι μπορείτε να κάνετε:

Να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο του ονόματος τομέα

Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο όνομα τομέα .eu και θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κάτοχό του, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο διαδικτυακό WHOIS.

Σύγκριση αποτελεσμάτων αναζήτησης εταιρειών και φυσικών προσώπων στο διαδικτυακό WHOIS

Αν ο κάτοχος του ονόματος τομέα είναι νομικό πρόσωπο, θα βλέπετε το όνομα κατοχύρωσης, τη διεύθυνση (πόλη, χώρα), καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την προτιμώμενη γλώσσα αλληλογραφίας του.

Αν ο κάτοχος του ονόματος τομέα είναι ιδιώτης, θα βλέπετε μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και την προτιμώμενη γλώσσα για αλληλογραφία του. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα θα αποκρύπτονται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική WHOIS μας.

Αίτηση αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων

Αν έχετε κάποιο νόμιμο λόγο για την απόκτηση περαιτέρω στοιχείων επικοινωνίας του κατόχου του ονόματος τομέα (πέρα από αυτές που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού μας WHOIS), συμπληρώστε τη φόρμα αιτήματος  και να τη στείλετε στη διεύθυνση [email protected]. Το αίτημά σας θα πρέπει να εξηγεί με σαφήνεια γιατί χρειάζεστε τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου του ονόματος domain και με ποιον τρόπο σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Η διαχείριση της αποκάλυψης οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων γίνεται με βάση την Πολιτική Απορρήτου μας.

Αμφισβήτηση κατοχύρωσης ονόματος τομέα

Σε περίπτωση που θέλετε να αμφισβητήσετε μια κατοχύρωση ονόματος τομέα, μπορείτε να αμφισβητήσετε την κατοχύρωσή του μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ή μέσω δικαστικών διαδικασιών.

Για να αμφισβητήσετε μια κατοχύρωση ονόματος domain μέσω ΕΕΔ, πρέπει να έχετε προηγούμενο δικαίωμα στο όνομα domain (π.χ. εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, επωνυμία εταιρείας, επώνυμο κ.λπ.) και πρέπει να αποδείξετε ότι ο τρέχων κάτοχος του ονόματος τομέα το έχει κατοχυρώσει ή το χρησιμοποιεί για κερδοσκοπικούς ή καταχρηστικούς σκοπούς.

Αμφισβήτηση ονόματος τομέα

Εάν επιθυμείτε να αμφισβητήσετε την κατοχύρωση ενός ονόματος τομέα (υπό το .eu ή παραλλαγές αυτού σε άλλες γραφές) και πιστεύετε ότι:

 • έχετε κύριο δικαίωμα στο όνομα τομέα (για παράδειγμα κατέχετε εμπορικό σήμα, εταιρική ή εμπορική επωνυμία, όνομα οικογένειας σε αυτό το όνομα); Και
 • o τωρινός κάτοχος κατοχύρωσε ή χρησιμοποιεί το όνομα τομέα για κερδοσκοπικό ή κακόβουλο σκοπό,

μπορείτε να αμφισβητήσετε την κατοχύρωση μέσω της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) ή μέσω συμβατικού δικαστηρίου.

Τι είναι η διαδικασία ΕΕΔ;

Μια διαδικασία ΕΕΔ είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για την επίλυση διαφορών σχετικών με ονόματα τομέων. Οι περισσότεροι επιλέγουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω ΕΕΔ διότι είναι συντομότερη και λιγότερο δαπανηρή από ό, τι μια δικαστική διαδικασία.

Η ΕΕΔ για τα ονόματα τομέα .eu (ή παραλλαγές τους σε άλλες γραφές) προσφέρεται από τους εξής φορείς και μπορεί να ξεκινήσει μέσω αυτών:

 

το Δικαστήριο Διαιτησίας στην Τσεχία (CAC)

ή

το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης WIPO (Κέντρο WIPO)

Πώς εξελίσσεται μια διαδικασία ΕΕΔ;

Χρειάζονται μόνο λίγα βήματα για να ξεκινήσετε μια διαδικασία ΕΕΔ:

1. Επιλογή παρόχου ΕΕΔ

Για να ξεκινήσετε μια υπόθεση ή μια διαδικασία, επιλέξτε τον πάροχο ΕΕΔ, ο οποίος μπορεί να είναι είτε το CAC είτε το Κέντρο WIPO.

2. Καταχώρηση της καταγγελίας

Εφόσον διαλέξατε πάροχο ΕΕΔ, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να προσκομίσετε τα στοιχεία της καταγγελίας και επιχειρήματα που υποστηρίζουν τη θέση σας. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να επισυνάψετε τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3. Αναμονή για την Απόφαση

Η απόφαση των μελών της επιτροπής ΕΕΔ θα είναι γραπτή και θα σας κοινοποιηθεί εντός 5 ημερών από τη λήψη της απόφασης.

4. Εφαρμογή της Απόφασης

Το EURid θα εφαρμόσει την απόφαση ΕΕΔ είτε διατηρώντας το κατοχυρωμένο όνομα τομέα στον τρέχοντα κάτοχο του ονόματος τομέα, είτε μεταβιβάζοντας το όνομα τομέα στον καταγγέλλοντα, είτε καθιστώντας το όνομα τομέα διαθέσιμο για γενική κατοχύρωση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Τέλη ΕΕΔ

Τα τέλη μιας διαδικασίας ΕΕΔ ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό των μελών της επιτροπής και τον αριθμό των ονομάτων τομέα τα οποία εμπλέκονται στην αμφισβήτησή σας. Για μια πλήρη και ολοκληρωμένη λίστα όλων των τελών ΕΕΔ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του αντίστοιχου παρόχου ΕΕΔ:

Για το CAC: https://eu.adr.eu/fees

Για το Κέντρο WIPO: https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/cctlds/eu/index.html

Τι συμβαίνει αφού ολοκληρωθεί μια διαδικασία ΕΕΔ;

Αν κερδίσετε την υπόθεση:

 • Αν κερδίσετε την υπόθεση και δικαιούστε να κατοχυρώσετε ονόματα τομέα υπό το .eu ή παραλλαγές του σε άλλες γραφές, το όνομα τομέα θα μεταφερθεί σε εσάς.  Το Μητρώο θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς μετά την περίοδο ενστάσεων 30 ημερών.
 • Αν δεν είστε επιλέξιμοι να κατοχυρώσετε ένα όνομα τομέα υπό το .eu ή παραλλαγές του σε άλλες γραφές, το όνομα τομέα θα ανακληθεί μετά από 30 ημέρες.

Αν χάσετε την υπόθεση:

 • Οι αποφάσεις ΕΕΔ είναι δεσμευτικές και το EURid θα εφαρμόσει την απόφαση, εκτός αν διαλέξετε να ασκήσετε ένσταση κατά της απόφασης ενώπιον συμβατικού δικαστηρίου μέσα σε διάστημα 30 ημερών.
 • Αν επιλέξετε να ασκήσετε ένσταση, ενημερώστε σχετικά το EURid κατά τη διάρκεια της περιόδου ενστάσεων των 30 ημερών.

 Βασικά σημεία της διαδικασίας ΕΕΔ

 • Η διαδικασία ΕΕΔ είναι προσβάσιμη και χαμηλού κόστους. Μπορεί να ξεκινήσει και να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, οπότε δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε.
 • Μια διαδικασία ΕΕΔ αντιπροσωπεύει μια λιγότερο δαπανηρή επιλογή έναντι μιας τακτικής δικαστικής διαδικασίας.
 • Ανεξάρτητα μέλη επιτροπής, τα οποία είναι ειδικοί σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιλύουν τις διαφορές ΕΕΔ.
 • Οι διαδικασίες ΕΕΔ διεξάγονται στη γλώσσα του κατόχου του ονόματος τομέα (όπως φαίνεται στο διαδικτυακό WHOIS), αλλά ως καταγγέλλων, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να γίνει αλλαγή σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
 • Κατά μέσο όρο, οι διαδικασίες ΕΕΔ χρειάζονται τρεις μήνες για την επίλυση τους.