Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πράσινο

EMAS logo

Πιστεύουμε ότι ακόμα κι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο μπορούν να στραφούν προς το πράσινο με αειφόρο τρόπο.

Είμαστε το πρώτο Ευρωπαϊκό μητρώο για Τομείς Ανωτάτου Επιπέδου που καταχωρήθηκε στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της ΕΕ (EMAS).

Περιβαλλοντικές δράσεις

Το EURid έχει επιλέξει να ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση στη διαχείριση εδώ και πολλά χρόνια.

Η καταχώριση στο EMAS επισημοποιεί τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές μας και αποδεικνύει τη δημόσια δέσμευσή μας για περαιτέρω βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αποδοτικότητα των πόρων: Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα μεταφορικά μέσα μέσω εφαρμογής ενός σχεδίου για την χρήση πιο πράσινων εταιρικών αυτοκινήτων είναι ένα από τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων.
 • Εταιρική συμμετοχή: Πιστεύουμε στην προώθηση του προγράμματος βιωσιμότητας προς τα μέλη του προσωπικού μας έτσι ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων μας σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες και έργα. Έχει αναπτυχθεί μια στρατηγική επικοινωνίας για την αποτελεσματική ενημέρωση των εμπλεκομένων στους διάφορους στόχους της.
 • Υπεύθυνες εκδηλώσεις: Κατά τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για διαπιστευμένους καταχωρητές ή όταν συμμετέχουμε σε εμπορικές εκθέσεις του χώρου καθώς και σε διάφορες συναντήσεις, εφαρμόζουμε περιβαλλοντικά κριτήρια από τον Οδηγό συναντήσεων του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ( UNEP) για να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις, και τα συναφή ταξίδια, είναι φιλικά προς το περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο

Πολιτική και στόχοι

To EMAS and ISO 14001 Environmental Statement 2021-2023 (PDF) περιγράφει συνοπτικά την περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους και το πρόγραμμα δράσης του EURid για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σχετικά με το EMAS

Το EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης εθελοντικής χρήσης για εταιρίες και άλλους οργανισμούς για την αξιολόγηση, αναφορά και βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Το σύστημα αυτό βοηθά τις εταιρίες ως προς τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Το EURid καταχωρίσθηκε στο EMAS τον Μάϊο του 2012. Ο αριθμός καταχώρισης είναι BE-VL-000016.

Αντιστάθμιση Εκπομπών CO2

Από το 2014 αξιολογούμε τις εκπομπές CO2 των προηγούμενων χρόνων και αγοράζουμε πιστοποιημένες μονάδες CO2 για:

 • 2014 - την κατασκευή ανεμογεννητριών και την παραγωγή βιο-καυσίμων από σπόρους Jatropha στο Gujarat της Ινδίας.
 • 2015 - το EURid ένωσε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις του με την περιβαλλοντική ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση FAPAS, με στόχο την κάλυψη των εκπομπών CO2 από το EURid. Μια σειρά από οπωροφόρα δέντρα φυτεύτηκαν στις Αστούριες, Ισπανία, μια περιοχή που κατοικείται από την απειλούμενη Ευρωπαϊκή καφέ αρκούδα στο πλαίσιο του προγράμματος «+ Αρκούδες -CO2».
 • 2015 - συνεισφέραμε στο έργο Ecomapuà το οποίο μεταξύ άλλων έχει ως στόχο τη διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του Αμαζονίου.
 • 2016 - συνεισφέραμε στο έργο Dak Rung Hydropower στο Βιετνάμ. Αυτό το έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βασίστηκε πάνω στην κατασκευή μιας υδρο-γεννήτριας 8MW στο ρέμα Dak Rung για την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για το ηλεκτρικό δίκτυο του Βιετνάμ.  
 • 2017-2018 - υποστηρίξαμε το έργο Uganda Borehole Rehabilitation της Ουγκάντα. Ο στόχος του έργου αποκατάστασης των γεωτρήσεων είναι να συνεργαστεί με τις κοινότητες της Ουγκάντα ​​για την αποκατάσταση των σπασμένων γεωτρήσεων και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό. Το 2018, υποστηρίξαμε το σχέδιο αποκατάστασης της κοιλάδας της Ουγκάντα ​​για το δεύτερο έτος. αυτή τη φορά, επικεντρώθηκε η προσοχή μας στις περιοχές Doklo, Otuke και Alebtong της Ουγκάντα.
 • 2019 - υποστηρίξαμε το έργο Uganda Borehole καθώς και τις προσπάθειες αναδάσωσης στο Monchique της Πορτογαλίας, μια περιοχή που επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2018.
 • 2020 – Υποστηρίζοντας το έργο “Water is Life” στη Μαδαγασκάρη.
 • 2021 - υποστηρίζουμε το έργο «Water is life» στη Μαδαγασκάρη. Διαβάστε περισσότερα στην έκθεσή μας 2020 Carbon Footprint.

 

2020 Carbon footprint infographic