Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Γενικά

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ( «Όροι») ισχύουν για τους επισκέπτες των Ιστοτόπων του EURid («Ιστότοποι»). Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά προτού προβείτε σε χρήση των Ιστοτόπων. Με την εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση αυτών των Ιστοτόπων αναγνωρίζετε ότι διαβάσατε , κατανοήσατε και συμφωνήσατε να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και να συμμορφωθείτε με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Το EURid διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες Όρους χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση των Ιστοτόπων.

Αυτοί οι Ιστότοποι λειτουργούνται, από το EURid vzw, Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Βέλγιο, RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο.

Χρήση των Ιστοτόπων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μόνο για νόμιμο σκοπό. Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοτόπων:

  • με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει ισχύς εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς,
  • με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα,
  • με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει, να αχρηστεύσει, να υπερφορτώσει ή να παρεμποδίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε διακοµιστή ονοµάτων (name server) του EURid ή του/των δικτύου/δικτύων που συνδέονται με αυτόν,
  • με οποιονδήποτε τρόπο που συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση, ή κατάχρηση ή παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
  • για τη χρήση οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ή φωτογραφιών, που διατίθενται μέσω των Ιστοτόπων με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους,
  • για τη σκόπιμη μετάδοση, αποστολή ή φόρτωση («upload») υλικού που είναι επιβλαβές από τεχνικής άποψης (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμούς, ιών Η/Υ, Trojan horses, worms, logic bombs, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων).

Πληροφορίες στους Ιστοτόπους

Το EURid συντηρεί αυτούς τους Ιστοτόπους με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες για τις δραστηριότητές του. Όλες οι πληροφορίες των Ιστοτόπων παρέχονται «ως έχει». Το EURid δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω των Ιστοτόπων είναι πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες, παρ’ όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουμε προς τούτο. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στους Ιστοτόπους δεν προορίζεται ως παροχή αξιόπιστων συμβουλών. Το EURid αποποιείται ρητά από κάθε και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση των Ιστοτόπων ή από πράξεις που βασίστηκαν στις πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στους Ιστοτόπους ή από τη χρήση αυτών των πληροφοριών εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου. Σε περίπτωση που Ιστότοποι περιέχουν πληροφορίες για νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, ή αποφάσεις που έχουν θεσπιστεί από δημόσιες αρχές, οι εν λόγω διατάξεις ή αποφάσεις ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί, καταργηθεί ή αντικατασταθεί αφότου δημοσιεύτηκαν στους Ιστοτόπους. Ως εκ τούτου, οφείλετε να συμβουλεύεστε μόνο την τελευταία επίσημη έκδοσή που δημοσιεύεται από τις εν λόγω αρμόδιες αρχές.

Σύνδεσμοι στους Ιστοτόπους προς άλλους Ιστοτόπους

Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Ιστοτόπους ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες τρίτων και συνδέσμους προς τρίτους ή προς Ιστοτόπους τρίτων. Αυτές οι πληροφορίες τρίτων δεν εκφράζουν τις απόψεις του EURid και οι σύνδεσμοι προς τους Ιστοτόπους τρίτων παρέχονται μόνο για διευκόλυνση. Το EURid δεν εκφράζει καμία άποψη και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών ή των Ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους.

Προσωπικά δεδομένα

Το EURid δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του υλικού που περιέχεται στους Ιστοτόπους προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή από οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το EURid είτε έχει την κυριότητα του εν λόγω υλικού είτε διαθέτει άδεια χρήσης του.
Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αποθήκευση (εκτός εάν είναι απαραίτητο για την εμφάνιση του περιεχομένου των Ιστοτόπων), η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η διανομή, η πώληση ή η με άλλον τρόπο μεταβίβαση του υλικού, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του EURid.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

´Οι Όροι και οι Ιστότοποι διέπονται αποκλειστικά από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, τη Βελγική νομοθεσία, με εξαίρεση των αρχών του Ιδιωτικού Διεθνές Δικαίου. Σε περίπτωση αμφισβήτησης θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία τα Βελγικά δικαστήρια.