Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λουκέτο

Τι είναι το DNSSEC;

Το DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) είναι ένα πρωτόκολλο ίντερνετ που βοηθά στην μείωση της δυνατότητας οδήγησης των επισκεπτών του ιστοτόπου σας σε μία πλαστή ιστοσελίδα, όταν πληκτρολογήσουν την δικτυακή σας διεύθυνση, προστατευμένη με τη τεχνολογία DNSSEC, στον φυλλομετρητή τους (web browser).

Πως λειτουργεί

Όταν αναζητάτε ένα όνομα τομέα, ή μια URL, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων κάθε φορά που ο φυλλομετρητής σας θέτει μια αίτηση για να βρει τον ιστοχώρο που αναζητά. Μπορεί όμως ο φυλλομετρητής σας να εμπιστευτεί την απάντηση που λαμβάνει; Πως μπορεί να γνωρίζει ότι η απάντηση δεν έχει τροποποιηθεί από τρίτους;

Με το DNSSEC, οι φυλλομετρητές και οι nameservers μπορούν να ελέγξουν αν οι απαντήσεις είναι αυθεντικές. Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα καθοδήγησης σε κακόβουλες ιστοσελίδες, είναι μικρότερη.

Το DNSSEC λειτουργεί ελέγχοντας τις απαντήσεις σε κάθε επίπεδο της υποδομής του Internet, ονομαζόμενο Domain Name System ή DNS. Κάθε επίπεδο της υποδομής πιστοποιεί το ανώτερο επίπεδο μέσω της γνωστής «αλυσίδας εμπιστοσύνης».

Επισημαίνουμε ότι η υπηρεσία δεν προσφέρεται από όλους τους καταχωρητές.

Θόλος ασφαλείας

Τι είναι οι υπηρεσίες "Registry Lock" και “Registrar Lock”;

Η Υπηρεσία Registry Lock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας για τα ονόματα τομέα σας. Ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες ακούσιας αλλαγής, διαγραφής ή μεταφοράς. Με την Υπηρεσία Registry Lock, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας για τα πιο πολύτιμα ονόματα τομέα σας.

Η Υπηρεσία Registrar Lock θα προστατεύσει επίσης το όνομα τομέα σας από τυχαίες αλλαγές, αλλά η διαφορά με το Registry Lock είναι ότι ένα κλειδωμένο όνομα τομέα μπορεί να μεταφερθεί με έναν κωδικό εξουσιοδότησης που έχει ληφθεί μέσω του My .eu ή με έναν κωδικό εξουσιοδότησης έκτακτης ανάγκης που λαμβάνεται από το EURid.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο υπηρεσίες ταυτόχρονα. Το Registry Lock θα υπερισχύει πάντα της υπηρεσίας Registrar Lock.

Για να μάθετε περισσότερα και να επωφεληθείτε από τις Υπηρεσίες κλειδώματος (Lock Services), επικοινωνήστε με τον καταχωρητή σας, ο οποίος θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιον στη λίστα καταχωρητών, ανά προσφερόμενη υπηρεσία, γλώσσα ή χώρα.

Μέτρο ποιότητας

DNSQuality Score

Η DNSQuality Score είναι μια υπηρεσία βαθμολογίας που αναπτύχθηκε από το EURid. Είναι μια οπτική αντανάκλαση της ποιότητας ρύθμισης των DNS (Domain Name System) ενός δεδομένου ονόματος τομέα.

Το EURid πραγματοποιεί εβδομαδιαίους τεχνικούς ελέγχους σε κάθε ενεργό όνομα τομέα, υπολογίζοντας μια νέα βαθμολογία DNSQuality κάθε εβδομάδα μέσω μιας σειράς από δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές εκτελούνται για κάθε όνομα τομέα που έχει τουλάχιστον ένα συνδεδεμένο διακομιστή ονομάτων (name server) και κατάσταση " Σε χρήση". Κάθε δοκιμή που διεξάγεται κατανέμει έναν ορισμένο αριθμό πόντων. Ο συνολικός αριθμός των πόντων υπολογίζεται σε μια βαθμολογία DNSQuality και παρουσιάζεται ως ποσοστό.

Οι δοκιμές περιλαμβάνουν:

  • Το αν ένα όνομα τομέα είναι προσβάσιμο μέσω IPv4 και IPv6,
  • Το εάν ανταποκρίνονται όλοι οι διακομιστές ονομάτων (name servers) που συνδέονται με το όνομα τομέα,
  • Εάν έχει ενεργοποιηθεί στο όνομα τομέα το πρωτόκολλο «Domain Name Security Extensions» (DNSSEC).

Οι κάτοχοι ονομάτων τομέα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία DNSQuality των ονομάτων τομέα τους μέσω του "My .eu".

Γιατί είναι τόσο σημαντικό τα DNS να έχουν ρυθμιστεί σωστά;

  • Έτσι ώστε οι υπηρεσίες που συνδέονται με τα ονόματα τομέα σας να είναι πάντα προσβάσιμες (π.χ. ιστοσελίδα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
  • Έτσι ώστε οι υπηρεσίες που συνδέονται με τα ονόματα τομέα σας να λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για την πλήρη λίστα των δοκιμών και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία DNSQuality Score, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο «My .eu».