Συνεργασίες

Από την έναρξή μας, έχουμε δεσμευτεί με τη διεθνή κοινότητα του Διαδικτύου προκειμένου να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη στο Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS). Οι συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

Το Συμβούλιο των Εθνικών Ευρωπαϊκών Μητρώων Ονομάτων Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου

Το CENTR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη των συμφερόντων των διαχειριστών των κωδικών χώρας TLD. Το CENTR συμμετέχει στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλών προδιαγραφών και ορθών πρακτικών μεταξύ των μητρώων ccTLD.

Συμμετάσχουμε ενεργά σε Γενικές Συνελεύσεις του CENTR καθώς και workshops

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

Η ICANN συντονίζει τις λειτουργίες του Internet Assigned Numbers Authority (IANA), οι οποίες είναι οι βασικές τεχνικές υπηρεσίες, κρίσιμες για τις συνεχές λειτουργίες του DNS. H ICANN αναπτύσσει πολιτικές που βασίζονται σε συναίνεση για την πρόοδο ενός σταθερού και ασφαλούς Διαδικτύου.

Λαμβάνουμε μέρος σε συναντήσεις του ICANN από το 2006 έχοντας υπογράψει ένα συμφωνητικό με την ICANN για τη διαχείριση του τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu TLD το 2005 του .ею TLD το 2016 και του .ευ TLD το 2019.

Τον Ιούνιο του 2010 φιλοξενήσαμε την επιτυχημένη  38η συνεδρίαση του ICANN στις Βρυξέλλες.

Επίσης το EURid διατελεί μέλος του Οργανισμού Υποστήριξης κωδικών χωρών (ccNSO) από το 2009 και έχει λάβει μέρος ενεργά σε ομάδες εργασίας ccNSO πάνω στο ccTLD IDN Policy Development Process και στην Ομάδα Μελέτης πάνω στο Use of Country and Territory names.

Ο Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων, Giovanni Seppia έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος στο Συμβούλιο ccNSO από το 2018 και Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και Επιχειρησιακού Σχεδίου (SOPC) της ccNSO από το 2015. Σκοπός του SOPC είναι ο συντονισμός, η διευκόλυνση και η αύξηση της συμμετοχής των διαχειριστών ccTLD στις στρατηγικές και επιχειρησιακές, προγραμματικές και δημοσιονομικές διαδικασίες του ICANN.

Το 1ο τρίμηνο του 2015, το EURid σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με την ICANN για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των βέλτιστων πρακτικών DNS στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να διοργανώνουμε τακτικά εκπαιδευτικές εκστρατείες για τους εκπροσώπους της κοινότητας της Μέσης Ανατολής και να υποστηρίζουμε σεμινάρια όσο αφορά τη διαχείριση μητρώων στο Κέντρο υποστήριξης DNS στο Κάιρο.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

Η UNESCO υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία, την επιστημονική και πολιτική ανάπτυξη και συνεργασία και την ελευθερία έκφρασης.

Και τα δύο μέρη, EURid και UNESCO, εκτελούν κοινά έργα που θα συμβάλουν στην προώθηση της πολυγλωσσίας στον κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάλυση της υλοποίησης των Διεθνοποιημένων Ονομάτων Τομέα (IDNs), την προετοιμασία κοινών Παγκοσμίων Εκθέσεων για την υλοποίηση, την συνεργασία προετοιμασίας κοινών εκδηλώσεων, συναντήσεων και έργων όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες, βιομηχανία καθώς επίσης και άλλες διεθνής, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις. Υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Κατανόησης με την UNESCO στις αρχές του 2013.

Η τελευταία κοινή μας έκθεση είναι διαθέσιμη στο τμήμα δημοσιεύσεων του ιστοτόπου μας.

The United Nations Internet Governance Forum

Το IGF ενώνει ανθρώπους από διάφορες ομάδες συνεργατών για να συζητήσουν θέματα δημόσιας πολιτικής που αφορούν το διαδίκτυο. Το IGF είναι ένα ανοιχτό φόρουμ το οποίο κάτω από την εντολή των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει ετησίως.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων IGF 2011 , 2012 , 2013 και 2014 , φιλοξενήσαμε εργαστήρια πάνω στα Διεθνοποιημένα Ονόματα Χώρου σε συνεργασία με την UNESCO. Το 2017 φιλοξενήσαμε ένα εργαστήριο για το πώς η βιομηχανία DNS μπορεί να συμβάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

The European Dialogue on Internet Governance

Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (EuroDIG) είναι μια ανοικτή πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται. Δημιουργήθηκε το 2008 από διάφορους οργανισμούς, κυβερνητικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με την κοινότητα του Διαδικτύου σχετικά με τη δημόσια πολιτική για το Διαδίκτυο.

Το EURid υποστηρίζει την EuroDIG με εθελοντική οικονομική συνεισφορά και φιλοξένησε τη συνάντηση EuroDIG στις Βρυξέλλες το 2016.

The European Summer School on Internet Governance

Το Euro-SSIG ξεκίνησε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που αναγνώρισαν την έλλειψη ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Το Euro-SSIG βοηθά ενδιαφερόμενους φοιτητές και ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης και επαγγελματίες που δουλεύουν στον ιδιωτικό χώρο ή σε κυβερνητικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τη παγκόσμια διακυβέρνηση του Ίντερνετ και να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και δομημένη γνώση σε διάφορα σχετικά ανάλογα θέματα.

Υποστηρίζουμε τα προγράμματα του σχολείου από το 2007.

The Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Ο RIPE NCC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την υποδομή του Ίντερνετ μέσω τεχνικού συντονισμού. Ως εκ τούτου, ο RIPE είναι ένα φόρουμ συνεργασίας, ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους για δίκτυα Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) ευρείας περιοχής, εντός και εκτός της Ευρώπης.

Εκπρόσωποι των τεχνικών ομάδων του EURid λαμβάνουν μέρος τακτικά σε συνεδριάσεις RIPE σε όλη την Ευρώπη όπου συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που συζητούν για την κεντρική τεχνική υποδομή του Ίντερνετ και παρουσιάζουν τις τεχνικές και υποδομής εξελίξεις του EURid.

The European Union Intellectual Property Office

Το EUIPO είναι το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του σήματος της ΕΕ και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Στις 23 Ιουνίου 2016, το EUIPO και ο EURid υπέγραψαν προσύμφωνο συνεργασίας βάσει του οποίου τα δυο ιδρύματα δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα τομέα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το EURid και η EUIPO επέκτειναν τις υπηρεσίες τους στους κατόχους  εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) τον Μάιο του 2019. Οι κάτοχοι και οι αιτούντες ενός EUTM μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις αμέσως μόλις κατοχυρωθεί ένα όνομα τομέα .eu το οποίο είναι πανομοιότυπο με την EUTM ή την EUTM αίτησή τους. Λαμβάνοντας αυτή την ειδοποίηση, οι κάτοχοι EUTM ενημερώνονται πολύ πιο γρήγορα και μπορούν να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολύ νωρίτερα.