Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή μας, έχουμε συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα του Διαδικτύου προκειμένου να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις γνώσεις μας σχετικά με το  Σύστημα Ονομάτων Τομέα (DNS). Οι συνεργασίες μας περιλαμβάνουν:

Το Συμβούλιο των Εθνικών Ευρωπαϊκών Μητρώων Ονομάτων Τομέα Ανώτατου Επιπέδου

Το CENTR είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη των συμφερόντων των διαχειριστών των Ευρωπαϊκών κωδικών κράτους (ccTLDs). Το CENTR συμμετέχει στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μητρώων ccTLD.
Συμμετέχουμε ενεργά σε Γενικές Συνελεύσεις του CENTR καθώς και σε workshops.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

To ICANN συντονίζει τις λειτουργίες του οργανισμού Internet Assigned Numbers Authority (IANA), οι οποίες είναι οι βασικές τεχνικές υπηρεσίες, κρίσιμες για τις συνεχείς λειτουργίες του DNS. H ICANN αναπτύσσει πολιτικές συναίνεσης για την ανάπτυξη ενός σταθερού και ασφαλούς Διαδικτύου.
Έχουμε λάβει μέρος σε συναντήσεις του ICANN από το 2006 έχοντας υπογράψει ένα συμφωνητικό μητρώου με το ICANN για τη διαχείριση των τριών τομέων ανώτατου επιπέδου (TLDs): .eu το 2005,.ею το 2016 και .ευ το 2019.

Τον Ιούνιο του 2010 φιλοξενήσαμε την επιτυχημένη  38η συνεδρίαση του ICANN στις Βρυξέλλες.

Επίσης το EURid είναι μέλος του Οργανισμού Υποστήριξης κωδικών κρατών (ccNSO) από το 2009 και έχει λάβει μέρος ενεργά σε ομάδες εργασίας ccNSO πάνω στη Διαδικασία Ανάπτυξης Πολιτικής των Διεθνοποιημένων ccTLD (IDNs) και στην Ομάδα Μελέτης πάνω στη Χρήση ονομάτων Κρατών και  Περιοχών (Use of Country and Territory names).

Το 1ο τρίμηνο του 2015, το EURid σύναψε μνημόνιο συνεργασίας με το ICANN (MoU) για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βέλτιστων πρακτικών για ότι αφορά το DNS στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα διοργανώνουμε τακτικά εκπαιδευτικές προγράμματα για τους εκπροσώπους της κοινότητας της Μέσης Ανατολής και υποστηρίζουμε τη διοργάνωση σεμιναρίων όσο αφορά τη διαχείριση μητρώων στο Κέντρο υποστήριξης DNS στο Κάιρο.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)

Η UNESCO υποστηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία, την επιστημονική και πολιτική ανάπτυξη και συνεργασία, καθώς και την ελευθερία έκφρασης.
Και τα δύο μέρη, EURid και UNESCO, εκτελούν κοινά έργα που θα συμβάλουν στην προώθηση της πολυγλωσσίας στον κυβερνοχώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάλυση της υλοποίησης των Διεθνοποιημένων Ονομάτων Τομέα (IDNs), την προετοιμασία κοινών Παγκοσμίων Εκθέσεων για την υλοποίηση, τη συνεργασία προετοιμασίας κοινών εκδηλώσεων, συναντήσεων και έργων όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από επαγγελματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες, βιομηχανία καθώς επίσης και άλλες διεθνής, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις. Υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Κατανόησης με την UNESCO στις αρχές του 2013.

Από το 2017, είναι διαθέσιμη στο www.idnworldreport.eu η έκθεση EURid-UNESCO IDN World Report.

Internet Governance Forum των Ηνωμένων Εθνών (IGF)

Το IGF ενώνει ανθρώπους από διάφορες ομάδες συνεργατών για να συζητήσουν θέματα δημόσιας πολιτικής που αφορούν το διαδίκτυο. Το IGF είναι ένα ανοιχτό φόρουμ το οποίο κάτω από την εντολή των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει ετησίως.


Από το 2011 έχουμε φιλοξενήσει εργαστήρια πάνω στα Διεθνοποιημένα Ονόματα Χώρου σε συνεργασία με την UNESCO. Το 2017 φιλοξενήσαμε ένα εργαστήριο για το πώς η βιομηχανία DNS μπορεί να συμβάλει για ένα καλύτερο περιβάλλον.

European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG)

Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (EuroDIG) είναι μια ανοικτή πλατφόρμα πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται. Δημιουργήθηκε το 2008 από διάφορους οργανισμούς, κυβερνητικούς εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες, προωθεί τον διάλογο και τη συνεργασία με την κοινότητα του Διαδικτύου σχετικά με τη δημόσια πολιτική για το Διαδίκτυο.

Το EURid φιλοξένησε το EuroDIG στις Βρυξέλλες το 2016.

European Summer School on Internet Governance (Euro-SSIG)

Το Euro-SSIG ξεκίνησε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που αναγνώρισαν την έλλειψη ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Το Euro-SSIG βοηθά ενδιαφερόμενους φοιτητές και ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης και επαγγελματίες που δουλεύουν στον ιδιωτικό χώρο ή σε κυβερνητικούς φορείς να κατανοήσουν καλύτερα τη παγκόσμια διακυβέρνηση του Ίντερνετ και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και δομημένη γνώση σε σχετικά ανάλογα θέματα.
Υποστηρίζουμε τα προγράμματα του Σχολείου από το 2007.

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Το RIPE NCC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει την υποδομή του Ίντερνετ μέσω τεχνικού συντονισμού. Ως εκ τούτου, το RIPE είναι ένα φόρουμ συνεργασίας, ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους για δίκτυα Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) ευρείας περιοχής, εντός και εκτός της Ευρώπης.

Εκπρόσωποι των τεχνικών ομάδων του EURid λαμβάνουν μέρος τακτικά σε συνεδριάσεις RIPE σε όλη την Ευρώπη όπου συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και συζητούν για την κεντρική τεχνική υποδομή του Ίντερνετ καθώς επίσης παρουσιάζουν τις εξελίξεις για τεχνικά και θέματα υποδομής του EURid.

European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Το EUIPO είναι το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του σήματος της ΕΕ και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.

Στις 23 Ιουνίου 2016, το EUIPO και ο EURid υπέγραψαν προσύμφωνο συνεργασίας βάσει του οποίου τα δυο ιδρύματα δεσμεύονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε ό,τι αφορά τα εμπορικά σήματα και τα ονόματα τομέα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το EURid και η EUIPO επέκτειναν τις υπηρεσίες τους στους κατόχους  εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) τον Μάιο του 2019. Οι κάτοχοι και οι αιτούντες ενός EUTM μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις αμέσως μόλις κατοχυρωθεί ένα όνομα τομέα .eu το οποίο είναι πανομοιότυπο με την EUTM ή την EUTM αίτησή τους. Λαμβάνοντας αυτή την ειδοποίηση, οι κάτοχοι EUTM ενημερώνονται πολύ πιο γρήγορα και μπορούν να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολύ νωρίτερα.