Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική απορρήτου

Στο  EURid  δίνουμε  μεγάλη  σημασία  στην  προστασία  του  απορρήτου  σας.  Στην  Πολιτική Απορρήτου μας θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο και για πόσο χρονικό διάστημα, καθώς και με ποιο τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για την διαχείρισή τους. 

Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου και τους γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας, προκειμένου να κατανοήσετε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σας αφορά η παρούσα πολιτική απορρήτου;

Η παρούσα πολιτική απορρήτου σάς αφορά εάν είστε σε επαφή μαζί μας ως μεμονωμένος κάτοχος ενός ονόματος τομέα υπό τον Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου .eu ή πιθανές παραλλαγές του σε άλλες γραφές (στο εξής το «Όνομα Τομέα»), ως άτομο που εργάζεται για οντότητα με την  οποία  έχουμε  σχέση σύμβασης,  ως  επισκέπτης  στις  εγκαταστάσεις  ή  στους  διαδικτυακούς ιστοτόπους  μας  ή  με  άλλον  τρόπο (μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  ή  τηλεφώνου, ή συμμετοχής σε κάποια από τις εκδηλώσεις μας κ.λπ.). 

Τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  ενδέχεται  να  συλλέγονται  με  τις  εξής  μεθόδους:  μέσω  των διαδικασιών κατοχύρωσης Ονόματος Τομέα με χρήση του δικτύου των διαπιστευμένων καταχωρητών μας, μέσω της εισαγωγής στο my.eurid.eu και χρήσης των διαδικασιών επιβεβαίωσης των στοιχείων κατοχύρωσης, μέσω email, τηλεφώνου, με συμμετοχή σε μια εκδήλωση μας, μέσω της χρήσης cookie ή άλλων τεχνολογιών οι οποίες παρακολουθούν τους επισκέπτες στους διαδικτυακούς ιστοτόπους  μας, μέσω επικοινωνίας από προμηθευτές ή συνεργάτες, μέσω κάποιου testimonial, μέσω εργαλείων ελέγχου πρόσβασης ή με τη συμπλήρωση φόρμας στους διαδικτυακούς ιστοτόπους  μας ή με οποιονδήποτε άλλον  τρόπο.  Ενίοτε,  ενδέχεται  επίσης  να  συλλέγουμε  τα  προσωπικά  σας δεδομένα που χρησιμοποιήσατε για να κατοχυρώσετε ένα όνομα τομέα (διαφορετικό «Όνομα Τομέα») σε κάποιο άλλο μητρώο μέσω ενός καταχωρητή που προωθεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο δικό μας σύστημα κατοχύρωσης.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς;

Προσωπικά  δεδομένα  είναι  οποιεσδήποτε  πληροφορίες  αναφέρονται σε  αναγνωρισμένο  ή  σε αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (i) τις οποίες παρέχετε σε εμάς οικειοθελώς (π.χ. μέσω των ηλεκτρονικών εντύπων στον ιστοτόπο μας, μέσω συστάσεων κ.λπ.), (ii) τις οποίες συλλέγουμε  από  την(τις)  επίσκεψη(εις)  σας  στις εγκαταστάσεις  μας,  στις  εκδηλώσεις  ή  στους ιστοχώρους μας ή μέσω της πρόσβασης και της χρήσης των προϊόντων ή υπηρεσιών μας από εσάς (για παράδειγμα, μέσω της σύνδεσής σας στο my.eurid.eu).

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και προκειμένου να σας παρέχουμε καλή εξυπηρέτηση  και  να  βελτιώνουμε  τις  υπηρεσίες  μας  όπου  είναι  δυνατό,  ενδέχεται  να επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν: τα ονόματα τομέα σας, το μοναδικό ψευδώνυμο αναγνώρισης στο σύστημά μας, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή  σας,  τους  αριθμούς  τηλεφώνου  σας,  τις  διευθύνσεις  email  σας,  την  προτιμώμενη γλώσσα σας, τον οργανισμό για τον οποίο εργάζεστε, τη χώρα της οποίας είστε πολίτης, τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησής σας, την ημερομηνία λήξης του εγγράφου ταυτοποίησής σας, τον Δήμο έκδοσης του εγγράφου ταυτοποίησής σας, τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού, [την ημερομηνία γεννήσεως], [το φύλο σας], [την ειδική σας κατάστασης], τη διεύθυνση IP σας και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας παραχωρείτε.

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από την εταιρεία μέσω της οποίας κατοχυρώσατε τα Ονόματα Τομέα σας .eu. Η εν λόγω εταιρεία μπορεί να είναι ένας από τους διαπιστευμένους καταχωρητές μας1 ή ένας από τους μεταπωλητές που συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα σας για λογαριασμό του EURid.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς. 

Προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες για το Όνομα Τομέα σας, πρέπει να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όσο αφορά την κατοχύρωσή σας.  Αυτό  επίσης  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  επιβεβαιώνουμε την  ταυτότητά σας και να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας για ό,τι αφορά την κατοχύρωση του Ονόματος Τομέα σας, εάν και όπου χρειάζεται. 

Υποχρεούμαστε να διατηρούμε μια πλήρη και ακριβή βάση δεδομένων όλων των κατοχυρωμένων Ονομάτων Τομέα. Σκοπός του εργαλείου αναζήτησης WHOIS  (https://whois.eurid.eu/el/) είναι η παροχή σωστών και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τους τεχνικούς και τους διαχειριστές που διαχειρίζονται τα Ονόματα Τομέα2. Αυτό μας βοηθά στη δημιουργία και στη διατήρηση ενός πιο αξιόπιστου και ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς αναγνώρισης προκειμένου να επαληθευτεί η εγκυρότητα της κατοχύρωσής σας.

Χρησιμοποιούμε  τα  προσωπικά  σας δεδομένα για  να  διατηρούμε  και  να  δημιουργούμε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες σχέσεις και να εκτελούμε τις συμβάσεις που ενδέχεται να έχουμε συνάψει. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να απαντάμε στα ερωτήματά σας, να υλοποιούμε τα αιτήματά σας και για να σας στέλνουμε διοικητικές πληροφορίες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς, την ανταπόκριση σε αιτήματα ή απαιτήσεις από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων  των  δημόσιων  και  κυβερνητικών  αρχών  εκτός  της  χώρας  μόνιμης κατοικίας), ή για να προστατεύουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την περιουσία τη δική μας ή/και των οντοτήτων μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα, υλικό μάρκετινγκ, διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας βάσει διαφορετικών νομικών ερεισμάτων: 

 • Η επεξεργασία ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας ως μητρώο ή ως ελεγκτής δεδομένων.
 • Η επεξεργασία ενδέχεται να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, συγκεκριμένα: των οικονομικών, εμπορικών και λογιστικών συμφερόντων μας, της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων πελατών και προϊόντων και της ασφάλειας της ψηφιακής και φυσικής υποδομής.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δραστηριότητες επεξεργασίας μπορεί να βασίζονται στη συγκατάθεσή σας. 

Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Δεν πουλούμε ποτέ και σε κανέναν τα προσωπικά δεδομένα σας. Στον βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, τα προσωπικά δεδομένα σας δύναται να κοινοποιούνται στα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

Οντότητες του EURid: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε άλλες οντότητες του EURid.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικοί θεσμοί ή φορείς: Το EURid έχει διοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαχειριστής μητρώου ανωτάτου επιπέδου .eu (ccTLD) και πιθανές παραλλαγές του σε άλλες γραφές. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε οποιονδήποτε σχετικό θεσμό ή φορέα.

Πάροχοι μεσεγγύησης και αποθήκευσης: Προκειμένου να εγγυηθούμε τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, θα πρέπει να αποθηκεύουμε και να δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα προς κατοχύρωση, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας. Για την εν λόγω μεσεγγύηση, αποθήκευση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των προσωπικών δεδομένων, βασιζόμαστε σε παρόχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τρίτα μέρη: Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών αρχών, για νόμιμους λόγους.

Ερευνητικά ιδρύματα: Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ιδρύματα για (στατιστικούς ή επιστημονικούς) ερευνητικούς σκοπούς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων. 

Πάροχοι υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας ή αποφυγής κατάχρησης: Προκειμένου να αποτρέψουμε κατοχυρώσεις καταχρηστικών ονομάτων τομέα με την υποβολή μη ταυτοποιημένων, εσφαλμένων ή παρωχημένων δεδομένων κατοχύρωσης, δύναται να χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επαληθεύσουμε τα δεδομένα κατοχύρωσης που υποβάλατε.

Ελεγκτές: Με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας αξιολογούνται σωστά, οι ελεγκτές δύναται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης: Προκειμένου να σας παρέχουμε συνεχή υποστήριξη, δύναται να προσλαμβάνουμε τρίτους ως παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης. Με σκοπό να σας παρέχουν επαρκή υποστήριξη, οι εν λόγω πάροχοι δύναται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. 

Όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, επιδιώκουμε να δώσουμε εντολή στους αποδέκτες, όπου είναι δυνατό, να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας;

Εκτός από την περίπτωση που το αίτημά σας κριθεί υπερβολικό ή αβάσιμο, μπορείτε να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο όλων των δεδομένων σας σε τυποποιημένη μορφή.
 • Έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα σας εάν είναι εσφαλμένα.
 • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.
 • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Μπορείτε εύκολα να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή σε περίπτωση που το αίτημά σας κριθεί υπερβολικό κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε ένσταση στην τοπική εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν διαθέτετε ένα Όνομα Τομέα .eu, βοηθήστε μας να διατηρήσουμε ασφαλές το διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα επαληθεύετε στη διεύθυνση: https://my.eurid.eu/el/auth/login/ .

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση [email protected].

Πού και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με μη αυτόματο τρόπο, εντός των εγκαταστάσεων μας και από τρίτους, στα κέντρα δεδομένων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μπορούν να προσπελαστούν  από τα γραφεία μας μέσω αποκλειστικών συνδέσεων δικτύου ή από οποιοδήποτε σημείο μέσω σύνδεσης VPN με έλεγχο ταυτότητας.

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώριση ταυτότητας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω περίοδος διατήρησης διαφέρει βάσει του τύπου των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, του σκοπού της επεξεργασίας και άλλων παραγόντων. 

Ως κάτοχος Ονόματος Τομέα .eu διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δέκα (10) χρόνια αφότου στερηθούν λυσιτέλειας3.

Σε περίπτωση που έχετε κατοχυρώσει ένα όνομα τομέα (εκτός από ένα Όνομα Τομέα) σε κάποιο άλλο μητρώο μέσω ενός καταχωρητή που προωθεί τα προσωπικά δεδομένα σας στο δικό μας σύστημα κατοχύρωσης, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μετά από ένα (1) έτος.

Τα προσωπικά δεδομένα ατόμων, που συλλέγουμε εκτός σκοπού σύμβασης, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, διαγράφονται αφότου στερηθούν λυσιτέλειας, συνήθως μετά από ένα (1) έτος.

Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων;

Εφαρμόζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο και ζητούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές μας τοποθεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στις συσκευές σας με τη μορφή cookies. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική cookies μας ώστε να κατανοήσετε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε ή χρησιμοποιούμε τα cookies. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην παρούσα, επικοινωνήστε με το Γραφείο Απορρήτου στη διεύθυνση [email protected].


1 Ένας κατάλογος όλων των διαπιστευμένων καταχωρητών .eu διατίθεται στη διεύθυνση https://eurid.eu/el/katoxyrwste-ena-onoma-tomea-eu/find-a-registrar/

2 Άρθρο 12, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/517 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2019.

3 Άρθρο. 2262 bis Βελγικός αστικός κώδικας.