Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κριτήρια διαπίστευσης

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για διαπίστευση ως καταχωρητής και να είστε εξουσιοδοτημένοι να προσφέρετε ονόματα τομέα στο πλαίσιο του Τομέα Ανωτάτου Επιπέδου .eu και τις παραλλαγές του σε άλλες γραφές (.ею και .ευ), πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:
τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησής σας (όπως επίσημη επωνυμία της εταιρείας, νομική μορφή, αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ιστότοπο (website)
σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την τιμολόγηση που προσφέρετε
σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας ονομάτων τομέα ή έναν σύνδεσμο προς το https://whois.eurid.eu.

1.    Παρέχετε επίσημο αποδεικτικό επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση κατόπιν αιτήματος.
2.    Διατηρείτε τον δικό σας λειτουργικό ιστότοπο σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιέχει:

  •  τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησής σας (όπως επίσημη επωνυμία της εταιρείας, νομική μορφή, αριθμός μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ιστότοπο (website),
  • σαφείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις τιμές που προσφέρετε,
  • σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας ονομάτων τομέα ή έναν σύνδεσμο προς το https://whois.eurid.eu.

3.    Παρέχετε κατάλληλη υποστήριξη πελατών στους Κατόχους μέσω τηλεφώνου, e-mail, chat ή με άλλο τρόπο σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στον ιστότοπό σας ή σε άλλο σχετικό υλικό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας.
4.    Εγγυάστε ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις θα είναι διαθέσιμοι στους Κατόχους και θα γίνονται αποδεκτοί.
5.    Έχετε την τεχνική ικανότητα να υλοποιήσετε και να υποστηρίξετε τις Υπηρεσίες Κατοχύρωσης ονομάτων τομέα με επαγγελματικό τρόπο.
6.    Βεβαιώνετε ότι είστε σε καλή οικονομική κατάσταση, προσκομίζοντας σχετικά έγγραφα κατόπιν αιτήματος
7.    Πραγματοποιείτε μια προκαταβολική πληρωμή ποσού ύψους τουλάχιστον 2.500 ΕΥΡΩ (δυόμισι χιλιάδων ευρώ)
8.    Κατόπιν ενεργοποίησης του λογαριασμού σας ως Διαπιστευμένου Καταχωρητή θα πρέπει να έχετε πληρωτέες συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 500 ΕΥΡΩ (πεντακόσια Ευρώ) ανά έτος.
Για πιο λεπτομερή περιγραφή, διαβάστε τη Σύμβαση Διαπιστευμένου Καταχωρητή EURid.