Κριτήρια διαπίστευσης

Για να έχετε δικαίωμα διαπίστευσης ως καταχωρητής, ως υποψήφιος θα πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια:

Διαθέτετε και διατηρείται δικό σας επιχειρησιακό ιστότοπο.

Εάν προσφέρετε υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων τομέα, ο ιστότοπός σας πρέπει να είναι διαθέσιμος σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιέχει:

  • Πλήρη στοιχεία της εταιρίας (όπως επίσημη εταιρική επωνυμία, νομική μορφή, αριθμό καταχώρισης, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστότοπο);
  • Υποστήριξη πελατών σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
  • Σαφείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις τιμές που προσφέρετε;
  • Εργαλείο διαθεσιμότητας ονόματος τομέα ή ένα σύνδεσμο (link) στο whois.eurid.eu.

Εάν οι υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων τομέα σας διαχειρίζονται από τρίτους, παραμένετε εσείς υπεύθυνοι για τις προσφορές τους.   

Έχετε την τεχνική ικανότητα να εφαρμόσετε και να υποστηρίξετε τις υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων τομέα με επαγγελματικό και τεχνικό τρόπο.

Βεβαιώνετε ότι είστε σε καλή οικονομική κατάσταση (διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε περαιτέρω αποδείξεις για τη χρηματοοικονομική σας σταθερότητα).