Legal Disclaimer

Din l-email u kwalunkwe allegat hija intenzjonata biss għall-persuna lil min qed tiġi indirizzata u tista’ tkun fiha informazzjoni kunfidenzjali u/jew privileġjata. Jekk inti m’intix ir-reċipjent intenzjonat jew jekk inti rċevejt din l-email bi żball, jekk jogħġbok ikkanċellaha u ikkuntattja immedjatament min bagħat l-email bit-telefown e bl-email, u ħassar kwalunkwe kopji ta’ din l-informazzjoni. M’għandekx tużaha jew tikxef il-kontenuti lil kwalunkwe persuna oħra jew tiddependi fuq din l-informazzjoni. Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe osservazzjonijiet ippreżentati f’din l-email u kwalunkwe allegat huma biss ta’ l-awtur u mhux neċessarjament tal-EURid. Anke jekk il-prekawzjonijiet kollha ġew meħuda biex jinevitaw kwalunkwe virus magħruf, ir-reċipjent għandu jiċċekkja din l-email u kwalunkwe allegat għal preżenza ta’ virus.