Inizjattivi

Akkademja .eu

Bit-tqegħid fil-prattika ta’ aktar minn 50 sena ta’ esperjenza kumulattiva fl-industrija tas-sistema tal-isem ta’ dominju, l-EURid fetħet l-Akkademja .eu kmieni fl-2015. L-inizjattiva għandha, bħala l-objettiv ewlieni tagħha, l-għan li tikkontribwixxi għall-edukazzjoni tal-pari fl-industrija, ir-reġistraturi u ġenerazzjonijiet futuri fir-rigward tal-elementi bażiċi tal-Internet, l-istorja tiegħu, il-funzjonament tiegħu, u l-aspetti ta’ kummerċjalizzazzjoni, amministrattivi, ta’ sigurtà u legali tiegħu. Il-motto tal-Akkademja “nitgħallmu flimkien” huwa l-bażi għal diversi azzjonijiet ippjanati u sussegwentement deskritti hawn taħt.

Mill-2015, aħna pprovdejna taħriġ u traineeships interni jew esterni lil studenti universitarji u membri tal-komunità DNS.

Kull min huwa interessat li jkun jaf aktar dwar kwalunkwe mill-oqsma msemmija hawn fuq jew kwalunkwe kwistjoni oħra relatata mad-DNS jista’ jibgħatilna messaġġ fuq [email protected]. Aħna se nikkuntattjawk u se niddisinjaw programm ta’ taħriġ flimkien li jista’ jappoġġja l-bżonnijiet tiegħek u jgħinek tirfina u tkabbar in-negozju tiegħek.

Premjijiet Web

Il-Premjijiet Web .eu huma kompetizzjoni online, imnedija fl-2014, biex jiġu rikonoxxuti l-aħjar siti web bl-użu tal-estensjonijiet .eu, .ею jew .ευ f’ħames kategoriji dinamiċi: Leaders (Mexxejja), Rising stars, Laurels, House of .eu, Better World (Dinja Aħjar).

Matul is-snin, aħna rajna u tejjibna l-viżibbiltà ta’ mijiet ta’ siti web sbieħ, innovattivi u li jħallu impatt permezz tal-Premjijiet Web .eu.

Tista’ taqra aktar fuq il-paġna uffiċjali tagħna Premjijiet Web.

Kompetizzjoni tal-Arti

Il-Kompetizzjoni tal-Arti SAFEonLINE tikkomplementa l-attivitajiet edukattivi u ta’ sensibilizzazzjoni tal-EURid fil-qasam tas-sigurtà online b’perspettiva unikament kreattiva.

Fl-ewwel kompetizzjoni tagħna fl-2019, aħna stedinna lil artisti żgħar, kollha studenti tal-iskola sekondarja, biex ipinġu kwalunkwe aspett taċ-ċibersigurtà u tas-sikurezza tal-Internet f’kartellun li jkunu ddisinjaw huma stess. Bl-istedina tagħna lil artisti tal-iskola sekondarja għal din il-kompetizzjoni, aħna kellna l-intenzjoni li nattiraw l-attenzjoni tagħhom, u l-attenzjoni tal-adulti f’ħajjithom – il-ġenituri u l-għalliema tagħhom – għall-isfidi tas-sigurtà tad-dinja diġitali moderna.

Għal aktar informazzjoni żur il-paġna tal-Kompetizzjoni tal-Arti tagħna.

Il-Ġimgħa tal-Ikkowdjar

Il-Ġimgħa tal-Ikkowdjar hija inizjattiva fil-livell lokali li twassal l-ikkowdjar u l-litteriżmu diġitali lil kulħadd b’mod divertenti u impenjattiv. Aħna kuntenti li ilna parti minn din l-inizjattiva mill-2016. Filwaqt li nimmiraw li nagħmlu impatt ta’ benefiċċju fuq iż-żgħażagħ tal-lum, aħna qed norganizzaw aktar u aktar workshops u sessjonijiet interattivi b’xejn li jistgħu jieħdu sehem fihom tfal u għalliema mill-Ewropa kollha – dan kollu fi sforz biex ngħallmuhom l-elementi fundamentali tal-ikkowdjar, l-ipprogrammar u r-robotika.

Avvenimenti fl-industrija

Bħala membru attiv tal-komunità tal-internet, aħna nsibuha importanti li nkunu preżenti f’avvenimenti tal-industrija kemm iżgħar kif ukoll akbar, filwaqt li nikkondividu l-għarfien tagħna u nlaħħqu max-xejriet tal-industrija. Matul is-snin, aħna pparteċipajna b’mod regolari f’diversi avvenimenti madwar l-Ewropa bħal DigitalK, Digital Assembly u Cloudfest, fost oħrajn.