Aqbeż għall-kontenut ewlieni

Sħubiji

Mill-bidu tagħna, aħna għamilna kuntatt mal-komunità internazzjonali tal-Internet biex naqsmu l-aħjar prattiki u l-kompetenza tagħna fir-rigward tas-Sistema tal-Isem ta’ Dominju (DNS). Is-sħubiji tagħna jinkludu:

Il-Council for European National Top Level Domain Registries

CENTR hija l-organizzazzjoni mhux għall-profitti ddedikata biex tagħti appoġġ lill-interessi tal-maniġers Ewropej tal-kodiċi tal-pajjiż tad-dominju tal-ogħla livell (maniġers cc TLD). CENTR tipparteċipa fl-iżvilupp ta’ standards ta’ livell għoli u l-aħjar prattiki u tippromwovihom fost ir-reġistri ta’ ccTLD.

Aħna nipparteċipaw b’mod attiv f’CENTR General Assemblies u workshops.

L-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

ICANN tikkoordina l-funzjonijiet tal-Internet Assigned Numbers Authority (IANA), li huma s-servizzi tekniċi ewlenin kruċjali għall-operazzjonijiet kontinwi tal-ktieb tal-indirizzi sottostanti tal-internet, id-DNS. ICAAN tiżviluppa politiki mmexxija mill-kunsens għall-avvanz ta’ Internet stabbli u sigur.

Aħna ilna nipparteċipaw b’mod attiv fil-laqgħat tal-ICANN mill-2006, billi dħalna fi ftehim tar-reġistru ma’ ICANN għall-maniġment tat tliet TLDs tagħna: .eu (2005), .ею (2016) u .ευ (2019).

Aħna ospitajna t-38 laqgħa tal-ICANN fi Brussell f’Ġunju tal-2010, li kienet ta’ suċċess kbir ħafna.

EURid kienet ukoll membru tal-country code Name Supporting Organisation (ccNSO) mill-2009 u pparteċipat b’mod attiv fil-gruppi ta’ ħidma dwar is-ccTLD Internationalised Domain Name (IDN) Policy Development Process, u fil-Grupp tal-Istudju dwar l-Użu ta’ Ismijiet ta’ Pajjiżi u Territorji.

Fi Q1 2015, EURid daħlet f’Memorandum ta’ Ftehim (MoU) mal-ICANN biex tagħti appoġġ lit-taħriġ dwar id-DNS u l-aħjar prattiki fil-Lvant Nofsani, u bħala riżultat ta’ dan aħna nwettqu b’mod regolari taħriġ għal rappreżentanti tal-komunità tal-Lvant Nofsani u appoġġjajna seminars dwar in-negozju tar-reġistru fiċ-Ċentru ta’ Appoġġ DNS fil-Kajr.

Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura

L-UNESCO tappoġġja d-diversità kulturali, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni xjentifiċi u politiċi, u l-libertà tal-espressjoni.

Kemm l-EURid kif ukoll l-UNESCO qed iwettqu proġetti komuni sabiex jagħtu kontribut lill-promozzjoni tal-multilingwiżmu fiċ-ċiberspazju, b’attenzjoni speċjali fuq ir-riċerka u l-analiżi tal-iskjerament tal-Ismijiet ta’ Dominju Internazzjonali (IDNs), il-preparazzjoni tar-Rapport Dinji konġunt dwar l-iskjerament tal-IDNs, il-kooperazzjoni fil-preparazzjoni ta’ avvenimenti, laqgħat u proġetti konġunti li jinvolvu esperti minn diversi komunitajiet professjonali u akkademiċi, industriji, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali, reġjonali u nazzjonali oħra. Aħna ffirmajna Memorandum ta’ Qbil mal-UNESCO fil-bidu tal-2013.

Mill-2017, ir-Rapport Dinji tal-IDNs tal-EURid-UNESCO kien disponibbli online fuq www.idnworldreport.eu.

Forum ta’ Governanza tal-Internet (IGF) tan-Nazzjonijiet Uniti

L-IGF iġib flimkien nies minn diversi gruppi ta’ partijiet interessati biex jiddiskutu kwistjonijiet ta’ politika pubblika relatati mal-internet. L-IGF huwa forum miftuħ għal kulħadd u jitlaqqa’ kull sena b’mandat min-Nazzjonijiet Uniti.

Mill-2011, aħna ospitajna workshops dwar Ismijiet ta’ Dominju Internazzjonalizzati bi sħubija mal-UNESCO. Fl-2017 aħna ospitajna workshop dwar kif l-industrija tad-DNS tista’ tikkontribwixxi għal ambjent aħjar.

Id-Djalogu Ewropew dwar il-Governanza tal-Internet

Id-Djalogu Ewropew dwar il-Governanza tal-Internet (EuroDIG) huwa pjattaforma miftuħa b’ħafna partijiet interessati biex jiġu skambjati ideat dwar l-Internet u kif inhuwa regolat. Dan inħoloq fl-2008 minn diversi organizzazzjonijiet, rappreżentanti tal-gvern u esperti, u jrawwem id-djalogu u l-kollaborazzjoni mal-komunità tal-Internet dwar il-politika pubblika għall-Internet.

L-EURid ospita l-laqgħa tal-EuroDIG fi Brussell fl-2016.

Il-European Summer School on Internet Governance

Il-Euro-SSIG ġiet imnedija bħala riżultat tal-isforzi ta’ akkademiċi u esperti min-Nazzjonijiet Uniti li rrikonoxxew nuqqas ta’ riċerka akkademika u tagħlim dwar il-Governanza tal-Internet. Il-Euro-SSIG tgħin lill-istudenti interessati u l-akkademiċi, kif ukoll lill-individwi li jaħdmu fis-settur privat jew mal-gvern, biex jifhmu aħjar il-governanza globali tal-internet u biex jiksbu għarfien komprensiv u strutturat dwar l-aspetti varji tagħha.

Aħna tajna appoġġ lill-proġett tal-iskola mill-bidu tiegħu fl-2007.

Ir-Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Ir-RIPE NCC hija organizzazzjoni indipendenti bi sħubija mhux għall-profitti li tagħti appoġġ lill-infrastruttura tal-Internet permezz ta’ koordinazzjoni teknika. Ir-RIPE tipprovdi forum kollaborattiv miftuħ għal kull min huwa interessat f’netwerks fuq żona wiesgħa tal-Internet Protocol (IP) fl-Ewropa u lil hinn.

Ir-rappreżentanti mit-tim tekniku tagħna jattendu regolarment il-laqgħat tar-RIPE fl-Ewropa kollha, fejn jipparteċipaw fi gruppi ta’ ħidma li jiddiskutu l-infrastruttura teknika ewlenija tal-internet u jippreżentaw l-iżviluppi tekniċi u tal-infrastruttura tagħna.

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

L-EUIPO hu l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-amministrazzjoni tat-trademark tal-EU u d-disinn irreġistrat tal-Komunità. L-EUIPO huwa ddedikat li joffri lill-kreaturi u lill-innovaturi esperjenza ta’ reġistrazzjoni faċli, universali u sigura fil-livell nazzjonali u tal-UE.

Fit-23 ta’ Ġunju 2016, aħna ffirmajna ittra ta’ kollaborazzjoni u ngħaqadna flimkien sabiex inqajmu kuxjenza dwar it-trademarks u l-ismijiet tad-dominju. Bħala parti mill-isforzi kollaborattivi tagħna, aħna żidna s-servizzi tagħna lid-detenturi ta’ trademark tal-Unjoni Ewropea (EUTM) f’Mejju 2019. Id-etenturi u l-applikanti ta’ EUTM jistgħu jagħżlu li jirċievu twissijiet malli jkun irreġistrat isem ta’ dominju .eu li jkun identiku għall-EUTM jew l-applikazzjoni għal EUTM tagħhom. Permezz ta’ din it-twissija, id-detenturi tal-EUTM huma infurmati b’mod ferm aktar rapidu u jistgħu jieħdu azzjoni xierqa ferm aktar malajr.