Akreditācijas kritēriji

Lai pretendētu uz akreditāciju kā reģistratūra, jums kā pretendentam ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

Jūs uzturat savu darbojošos tīmekļa vietni.
Ja piedāvājat domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumus, jūsu tīmekļa vietnei ir jābūt vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām un tajā jābūt:

  • pilnīgai informācijai par uzņēmumu (ka piemēram, oficiālais uzņēmuma nosaukums, juridiskā forma, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un tīmekļa vietne);
  • klientu atbalsts vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām;
  • skaidra informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un cenām;
  • domēna vārdu pieejamības pārbaudes iespēja vai saite uz whois.eurid.eu.

Ja jūsu sniegtie domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumi tiek pārvaldīti izmantojot trešo personu pakalpojumus, jūs joprojām esat atbildīgi par jebkuru šādu trešo personu piedāvājumu.

Jums ir tehniskā kompetence, lai īstenotu un piedāvātu profesionālu un funkcionējošu atbalstu domēna vārdu reģistrācijas pakalpojumiem.

Jūs apliecināt, ka jums ir labs finansiālais stāvoklis (mēs paturam tiesības pieprasīt papildus pierādījumus par jūsu finansiālā stāvokļa stabilitāti).